งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วิธีการบันทึกหน้า NCDSCREEN ในโปรแกรม JHCIS v. 27 สิงหาคม 55.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วิธีการบันทึกหน้า NCDSCREEN ในโปรแกรม JHCIS v. 27 สิงหาคม 55."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วิธีการบันทึกหน้า NCDSCREEN ในโปรแกรม JHCIS v. 27 สิงหาคม 55

2 2. เข้าเมนู... การ ให้บริการ... 1.Log in ด้วย user ผู้ให้บริการ 2. เข้าเมนู... การ ให้บริการ...

3 3. เข้าเมนู... ระบบ คัดกรอง ฯ NCD Screen...

4 4. เลือก หมู่บ้าน...

5 5. พิมพ์ชื่อ ผู้รับบริการ... 6. กดเพื่อ ค้นหา...

6 7. จะปรากฏชื่อ ผู้รับบริการ... 8. สถานการคัด กรอง...  คือ คัดกรองแล้ว  คือ คัดกรองแล้ว ว่าง คือ ยังไม่ได้คัด กรอง ว่าง คือ ยังไม่ได้คัด กรอง

7 8. เลือกผู้รับบริการ... แล้วทำการเติม ข้อมูลให้ครบทุก ช่อง

8 9. เสร็จแล้ว... บันทึก

9 10. จากนั้นกลับมาตรวจสอบยอด ที่การบันทึก

10 11. ค้นหาผู้รับบริการที่ได้บันทึก ไปแล้ว..

11 12. ตรวจสอบความถูกต้องการ บันทึกอีกครั้ง 13. เลือกเมนู... รายงานสรุปฯ

12 14. เลือกช่วงเวลา หลังจากบันทึก... กดแสดงรายงาน

13 15. จะปรากฏแสดงรายงานสรุป ยอดและขอให้ตรวจดู รายละเอียดอีกครั้ง...

14 16. เป็นอันเสร็จ สิ้น...

15


ดาวน์โหลด ppt วิธีการบันทึกหน้า NCDSCREEN ในโปรแกรม JHCIS v. 27 สิงหาคม 55.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google