งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วิธีการบันทึกหน้า NCDSCREEN ในโปรแกรม JHCIS v.27สิงหาคม55

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วิธีการบันทึกหน้า NCDSCREEN ในโปรแกรม JHCIS v.27สิงหาคม55"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วิธีการบันทึกหน้า NCDSCREEN ในโปรแกรม JHCIS v.27สิงหาคม55
งานข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา

2 Log in ด้วย user ผู้ให้บริการ
2. เข้าเมนู...การให้บริการ... 2. เข้าเมนู...การให้บริการ...

3 3. เข้าเมนู...ระบบคัดกรอง ฯ NCD Screen...

4 4. เลือกหมู่บ้าน... 4. เลือกหมู่บ้าน...

5 6. กดเพื่อค้นหา... 5. พิมพ์ชื่อผู้รับบริการ...

6 7. จะปรากฏชื่อผู้รับบริการ...
8. สถานการคัดกรอง...  คือ คัดกรองแล้ว ว่าง คือ ยังไม่ได้คัดกรอง

7 8. เลือกผู้รับบริการ...แล้วทำการเติมข้อมูลให้ครบทุกช่อง

8 9. เสร็จแล้ว...บันทึก 9. เสร็จแล้ว...บันทึก 9. เสร็จแล้ว...บันทึก

9 10. จากนั้นกลับมาตรวจสอบยอดที่การบันทึก

10 11. ค้นหาผู้รับบริการที่ได้บันทึกไปแล้ว..

11 13. เลือกเมนู...รายงานสรุปฯ
12. ตรวจสอบความถูกต้องการบันทึกอีกครั้ง

12 14. เลือกช่วงเวลาหลังจากบันทึก...กดแสดงรายงาน

13 15. จะปรากฏแสดงรายงานสรุปยอดและขอให้ตรวจดูรายละเอียดอีกครั้ง...

14 16. เป็นอันเสร็จสิ้น...

15 จัดทำและเผยแพร่ โดย... งานข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ
จัดทำและเผยแพร่ โดย... งานข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา โทร หรือ ในวันและเวลาราชการ ดาวน์โหลดเพิ่มเติมได้ที่ FTP ห้อง datacenter 15


ดาวน์โหลด ppt วิธีการบันทึกหน้า NCDSCREEN ในโปรแกรม JHCIS v.27สิงหาคม55

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google