งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การทำ Normalization อ. นุชรัตน์ นุชประยูร. ประโยชน์ของการทำ Normalization เป็นเครื่องมือที่ช่วยในการออกแบบฐานข้อมูลแบบ เชิงสัมพันธ์ ทำให้ทราบว่ารีเลชันที่ออกแบบมานั้น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การทำ Normalization อ. นุชรัตน์ นุชประยูร. ประโยชน์ของการทำ Normalization เป็นเครื่องมือที่ช่วยในการออกแบบฐานข้อมูลแบบ เชิงสัมพันธ์ ทำให้ทราบว่ารีเลชันที่ออกแบบมานั้น."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การทำ Normalization อ. นุชรัตน์ นุชประยูร

2 ประโยชน์ของการทำ Normalization เป็นเครื่องมือที่ช่วยในการออกแบบฐานข้อมูลแบบ เชิงสัมพันธ์ ทำให้ทราบว่ารีเลชันที่ออกแบบมานั้น ก่อให้เกิด ปัญหาหรือไม่และด้านใดบ้าง ถ้ารีเลชันที่ออกแบบมานั้นก่อให้เกิดปัญหาจะมี วิธีแก้ไขอย่างไร เมื่อผ่านการแก้ไขแล้ว อาจจะรับประกันได้ว่ารีเลชัน นั้นจะไม่มีปัญหาอีกหรือถ้ามีก็จะมีน้อยลง

3 ขั้นตอนการทำ Normalization

4

5

6 First Normal Form : 1 NF นิยาม รีเลชั่นใดจะอยู่ในรูปแบบนอร์มัลระดับที่ 1 (1 NF) ได้ รีเลชั่นนั้นจะต้องไม่มีกลุ่มข้อมูลซ้ำอยู่

7 ลักษณะการเกิด Repeating Groups

8

9

10 Functional Dependency : FD

11 Partial Dependency

12 2 NF

13 ทรานซิทีฟดีเพนเดนซี

14 3 NF Job_Class Chg_Hour Job_Class E# E_Name

15 BCNF

16 การแปลงให้อยู่ในรูป 3 NF และ BCNF

17 ข้อมูลที่อยู่ในระดับ 3 NF แต่ไม่เป็น BCNF

18 ตัวอย่างการแปลง 3 NF ให้เป็น BCNF


ดาวน์โหลด ppt การทำ Normalization อ. นุชรัตน์ นุชประยูร. ประโยชน์ของการทำ Normalization เป็นเครื่องมือที่ช่วยในการออกแบบฐานข้อมูลแบบ เชิงสัมพันธ์ ทำให้ทราบว่ารีเลชันที่ออกแบบมานั้น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google