งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แนวทางการประชุมกลุ่ม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แนวทางการประชุมกลุ่ม"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การประชุมกลุ่ม เรื่อง “ แนวทางการดำเนินงานควบคุมวัณโรคให้บรรลุเป้าหมาย”

2 แนวทางการประชุมกลุ่ม
11 / 11/ 51 แบ่งผู้เข้ารับการอบรมเป็น 3 กลุ่ม กลุ่มที่ 1 ได้แก่ หนองคาย, อุดรธานี, หนองบัวลำภู, นครพนมและมุกดาหาร วิทยากรประจำกลุ่ม คือ ผู้ตรวจเขต 10 / 11, สนย. กลุ่มที่ 2 ได้แก่ สกลนคร, ร้อยเอ็ด, ขอนแก่นและ กาฬสินธุ์ วิทยากรประจำกลุ่ม คือ ผู้ตรวจเขต 12, TB cluster กลุ่มที่ 3 ได้แก่ อำนาจเจริญ, ศรีสะเกษ, อุบลราชธานี, สุรินทร์, นครราชสีมา, ชัยภูมิและบุรีรัมย์ วิทยากรประจำกลุ่ม คือ ผู้ตรวจเขต 13 / 14, สปสช

3 หัวข้อในการประชุมกลุ่ม
แนวทางการดำเนินงานควบคุมวัณโรคให้บรรลุเป้าหมาย ปัญหาในพื้นที่ การบริหารจัดการวัณโรคในพื้นที่ ข้อเสนอแนะ / แนวทาง

4 แนวทางการประชุมกลุ่ม
12 / 11/ 51 แบ่งผู้เข้ารับการอบรมเป็น 3 กลุ่ม หัวหน้าทีมวิทยากร คือ พญ.ศรีประพา เนตรนิยม (ผู้เชี่ยวชาญจากสำนักวัณโรค) กลุ่มที่ 1 ได้แก่ จันทบุรี, ชลบุรี, ระยอง, ตราด, สมุทรสาคร, ชุมพร, สุราษฎร์ฯ, วิทยากรประจำกลุ่ม คือ ผู้ตรวจเขต 9,สนย. (พัชนา) กลุ่มที่ 2 ได้แก่ ระนอง, พังงา, กระบี่, นครศรีธรรมราช, พัทลุง, ภูเก็ต, ตรัง วิทยากรประจำกลุ่ม คือ ผู้ตรวจเขต 6, สน.วัณโรค (สุขสันต์) กลุ่มที่ 3 ได้แก่ ยะลา, นราธิวาส, สงขลา, สตูล, ปัตตานี วิทยากรประจำกลุ่ม คือ ผู้ตรวจเขต 8, สปสช (วิเนตร)

5 หัวข้อในการประชุมกลุ่ม
แนวทางการดำเนินงานควบคุมวัณโรคให้บรรลุเป้าหมาย ภาพความสำเร็จในระดับจังหวัด ภาพความสำเร็จในระดับสถานพยาบาล ปัจจัยสนับสนุนความสำเร็จ

6 แนวทางการประชุมกลุ่ม
13 / 11/ 51 แบ่งผู้เข้ารับการอบรมเป็น 3 กลุ่ม หัวหน้าทีมวิทยากร คือ พญ.ศรีประพา เนตรนิยม (ผู้เชี่ยวชาญจากสำนักวัณโรค) กลุ่มที่ 1 ได้แก่ นนทบุรี, ปทุมธานี, อยุธยา, สระบุรี, ชัยนาท,ลพบุรี, สิงห์บุรีและอ่างทอง วิทยากรประจำกลุ่ม คือ ผู้ตรวจเขต 1/2,สนย. (พัชนา) กลุ่มที่ 2 ได้แก่, ฉะเชิงเทรา, ปราจีนบุรี, สระแก้ว, นครนายกและสมุทรปราการ, กาญจนบุรีและราชบุรี วิทยากรประจำกลุ่ม คือ ผู้ตรวจเขต 3, สน.วัณโรค (สุขสันต์) กลุ่มที่ 3 ได้แก่ นครปฐม, สุพรรณบุรี, ประจวบฯ, เพชรบุรี, สมุทรสาครและสมุทรสงคราม วิทยากรประจำกลุ่ม คือ ผู้ตรวจเขต 4/5, สปสช (วิเนคร)

7 แนวทางการประชุมกลุ่ม
14 / 11/ 51 แบ่งผู้เข้ารับการอบรมเป็น 3 กลุ่ม หัวหน้าทีมวิทยากร คือ พญ.ศรีประพา เนตรนิยม (ผู้เชี่ยวชาญจากสำนักวัณโรค) กลุ่มที่ 1 ได้แก่ เชียงใหม่,, ลำปาง, ลำพูน, น่านและเชียงราย วิทยากรประจำกลุ่ม คือ ผู้ตรวจเขต 15,สนย. (พัชนา) กลุ่มที่ 2 ได้แก่ แม่ฮ่องสอน, พะเยา, แพร่, ตาก, พิษณุโลกและ สุโขทัย วิทยากรประจำกลุ่ม คือ ผู้ตรวจเขต 16/17, สน.วัณโรค (สุขสันต์) กลุ่มที่ 3 ได้แก่ เพชรบูรณ์, อุตรดิตถ์, กำแพงเพชร, พิจิตร, นครสวรรค์และอุทัยธานี วิทยากรประจำกลุ่ม คือ ผู้ตรวจเขต 18, สนย (กฤษนันท์)


ดาวน์โหลด ppt แนวทางการประชุมกลุ่ม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google