งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การประชุมกลุ่ม เรื่อง “ แนวทางการ ดำเนินงานควบคุม วัณโรคให้บรรลุ เป้าหมาย ”

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การประชุมกลุ่ม เรื่อง “ แนวทางการ ดำเนินงานควบคุม วัณโรคให้บรรลุ เป้าหมาย ”"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การประชุมกลุ่ม เรื่อง “ แนวทางการ ดำเนินงานควบคุม วัณโรคให้บรรลุ เป้าหมาย ”

2 แนวทางการประชุมกลุ่ม แบ่งผู้เข้ารับการอบรมเป็น 3 กลุ่ม แบ่งผู้เข้ารับการอบรมเป็น 3 กลุ่ม กลุ่มที่ 1 ได้แก่ หนองคาย, อุดรธานี, หนองบัวลำภู, นครพนมและ มุกดาหาร กลุ่มที่ 1 ได้แก่ หนองคาย, อุดรธานี, หนองบัวลำภู, นครพนมและ มุกดาหาร วิทยากรประจำกลุ่ม คือ ผู้ตรวจเขต 10 / 11, สนย. วิทยากรประจำกลุ่ม คือ ผู้ตรวจเขต 10 / 11, สนย. กลุ่มที่ 2 ได้แก่ สกลนคร, ร้อยเอ็ด, ขอนแก่นและ กาฬสินธุ์ กลุ่มที่ 2 ได้แก่ สกลนคร, ร้อยเอ็ด, ขอนแก่นและ กาฬสินธุ์ วิทยากรประจำกลุ่ม คือ ผู้ตรวจเขต 12, TB cluster วิทยากรประจำกลุ่ม คือ ผู้ตรวจเขต 12, TB cluster กลุ่มที่ 3 ได้แก่ อำนาจเจริญ, ศรีสะ เกษ, อุบลราชธานี, สุรินทร์, นครราชสีมา, ชัยภูมิและบุรีรัมย์ กลุ่มที่ 3 ได้แก่ อำนาจเจริญ, ศรีสะ เกษ, อุบลราชธานี, สุรินทร์, นครราชสีมา, ชัยภูมิและบุรีรัมย์ วิทยากรประจำกลุ่ม คือ ผู้ตรวจเขต 13 / 14, สปสช วิทยากรประจำกลุ่ม คือ ผู้ตรวจเขต 13 / 14, สปสช 11 / 11/ 51

3 หัวข้อในการประชุมกลุ่ม แนวทางการดำเนินงานควบคุม วัณโรคให้บรรลุเป้าหมาย แนวทางการดำเนินงานควบคุม วัณโรคให้บรรลุเป้าหมาย ปัญหาในพื้นที่ ปัญหาในพื้นที่ การบริหารจัดการวัณโรคในพื้นที่ การบริหารจัดการวัณโรคในพื้นที่ ข้อเสนอแนะ / แนวทาง ข้อเสนอแนะ / แนวทาง

4 แนวทางการประชุมกลุ่ม แบ่งผู้เข้ารับการอบรมเป็น 3 กลุ่ม แบ่งผู้เข้ารับการอบรมเป็น 3 กลุ่ม หัวหน้าทีมวิทยากร คือ พญ. ศรีประพา เนตรนิยม ( ผู้เชี่ยวชาญจากสำนักวัณ โรค ) หัวหน้าทีมวิทยากร คือ พญ. ศรีประพา เนตรนิยม ( ผู้เชี่ยวชาญจากสำนักวัณ โรค ) กลุ่มที่ 1 ได้แก่ จันทบุรี, ชลบุรี, ระยอง, ตราด, สมุทรสาคร, ชุมพร, สุ ราษฎร์ฯ, กลุ่มที่ 1 ได้แก่ จันทบุรี, ชลบุรี, ระยอง, ตราด, สมุทรสาคร, ชุมพร, สุ ราษฎร์ฯ, วิทยากรประจำกลุ่ม คือ ผู้ตรวจเขต 9, สนย. ( พัชนา ) วิทยากรประจำกลุ่ม คือ ผู้ตรวจเขต 9, สนย. ( พัชนา ) กลุ่มที่ 2 ได้แก่ ระนอง, พังงา, กระบี่, นครศรีธรรมราช, พัทลุง, ภูเก็ต, ตรัง กลุ่มที่ 2 ได้แก่ ระนอง, พังงา, กระบี่, นครศรีธรรมราช, พัทลุง, ภูเก็ต, ตรัง วิทยากรประจำกลุ่ม คือ ผู้ตรวจเขต 6, สน. วัณโรค ( สุขสันต์ ) วิทยากรประจำกลุ่ม คือ ผู้ตรวจเขต 6, สน. วัณโรค ( สุขสันต์ ) กลุ่มที่ 3 ได้แก่ ยะลา, นราธิวาส, สงขลา, สตูล, ปัตตานี กลุ่มที่ 3 ได้แก่ ยะลา, นราธิวาส, สงขลา, สตูล, ปัตตานี วิทยากรประจำกลุ่ม คือ ผู้ตรวจเขต 8, สปสช ( วิเนตร ) วิทยากรประจำกลุ่ม คือ ผู้ตรวจเขต 8, สปสช ( วิเนตร ) 12 / 11/ 51

5 หัวข้อในการประชุมกลุ่ม แนวทางการดำเนินงานควบคุม วัณโรคให้บรรลุเป้าหมาย แนวทางการดำเนินงานควบคุม วัณโรคให้บรรลุเป้าหมาย ภาพความสำเร็จในระดับจังหวัด ภาพความสำเร็จในระดับจังหวัด ภาพความสำเร็จในระดับ สถานพยาบาล ภาพความสำเร็จในระดับ สถานพยาบาล ปัจจัยสนับสนุนความสำเร็จ ปัจจัยสนับสนุนความสำเร็จ

6 แนวทางการประชุมกลุ่ม แบ่งผู้เข้ารับการอบรมเป็น 3 กลุ่ม แบ่งผู้เข้ารับการอบรมเป็น 3 กลุ่ม หัวหน้าทีมวิทยากร คือ พญ. ศรีประพา เนตรนิยม ( ผู้เชี่ยวชาญจากสำนักวัณ โรค ) หัวหน้าทีมวิทยากร คือ พญ. ศรีประพา เนตรนิยม ( ผู้เชี่ยวชาญจากสำนักวัณ โรค ) กลุ่มที่ 1 ได้แก่ นนทบุรี, ปทุมธานี, อยุธยา, สระบุรี, ชัยนาท, ลพบุรี, สิงห์บุรีและอ่างทอง กลุ่มที่ 1 ได้แก่ นนทบุรี, ปทุมธานี, อยุธยา, สระบุรี, ชัยนาท, ลพบุรี, สิงห์บุรีและอ่างทอง วิทยากรประจำกลุ่ม คือ ผู้ตรวจเขต 1/2, สนย. ( พัชนา ) วิทยากรประจำกลุ่ม คือ ผู้ตรวจเขต 1/2, สนย. ( พัชนา ) กลุ่มที่ 2 ได้แก่, ฉะเชิงเทรา, ปราจีนบุรี, สระแก้ว, นครนายกและ สมุทรปราการ, กาญจนบุรีและราชบุรี กลุ่มที่ 2 ได้แก่, ฉะเชิงเทรา, ปราจีนบุรี, สระแก้ว, นครนายกและ สมุทรปราการ, กาญจนบุรีและราชบุรี วิทยากรประจำกลุ่ม คือ ผู้ตรวจเขต 3, สน. วัณโรค ( สุขสันต์ ) วิทยากรประจำกลุ่ม คือ ผู้ตรวจเขต 3, สน. วัณโรค ( สุขสันต์ ) กลุ่มที่ 3 ได้แก่ นครปฐม, สุพรรณบุรี, ประจวบฯ, เพชรบุรี, สมุทรสาครและ สมุทรสงคราม กลุ่มที่ 3 ได้แก่ นครปฐม, สุพรรณบุรี, ประจวบฯ, เพชรบุรี, สมุทรสาครและ สมุทรสงคราม วิทยากรประจำกลุ่ม คือ ผู้ตรวจเขต 4/5, สปสช ( วิเนคร ) วิทยากรประจำกลุ่ม คือ ผู้ตรวจเขต 4/5, สปสช ( วิเนคร ) 13 / 11/ 51

7 แนวทางการประชุมกลุ่ม แบ่งผู้เข้ารับการอบรมเป็น 3 กลุ่ม แบ่งผู้เข้ารับการอบรมเป็น 3 กลุ่ม หัวหน้าทีมวิทยากร คือ พญ. ศรีประพา เนตรนิยม ( ผู้เชี่ยวชาญจากสำนักวัณโรค ) หัวหน้าทีมวิทยากร คือ พญ. ศรีประพา เนตรนิยม ( ผู้เชี่ยวชาญจากสำนักวัณโรค ) กลุ่มที่ 1 ได้แก่ เชียงใหม่,, ลำปาง, ลำพูน, น่านและเชียงราย กลุ่มที่ 1 ได้แก่ เชียงใหม่,, ลำปาง, ลำพูน, น่านและเชียงราย วิทยากรประจำกลุ่ม คือ ผู้ตรวจเขต 15, สนย. ( พัชนา ) วิทยากรประจำกลุ่ม คือ ผู้ตรวจเขต 15, สนย. ( พัชนา ) กลุ่มที่ 2 ได้แก่ แม่ฮ่องสอน, พะเยา, แพร่, ตาก, พิษณุโลกและ สุโขทัย กลุ่มที่ 2 ได้แก่ แม่ฮ่องสอน, พะเยา, แพร่, ตาก, พิษณุโลกและ สุโขทัย วิทยากรประจำกลุ่ม คือ ผู้ตรวจเขต 16/17, สน. วัณโรค ( สุขสันต์ ) วิทยากรประจำกลุ่ม คือ ผู้ตรวจเขต 16/17, สน. วัณโรค ( สุขสันต์ ) กลุ่มที่ 3 ได้แก่ เพชรบูรณ์, อุตรดิตถ์, กำแพงเพชร, พิจิตร, นครสวรรค์และ อุทัยธานี กลุ่มที่ 3 ได้แก่ เพชรบูรณ์, อุตรดิตถ์, กำแพงเพชร, พิจิตร, นครสวรรค์และ อุทัยธานี วิทยากรประจำกลุ่ม คือ ผู้ตรวจเขต 18, สนย ( กฤษนันท์ ) วิทยากรประจำกลุ่ม คือ ผู้ตรวจเขต 18, สนย ( กฤษนันท์ ) 14 / 11/ 51


ดาวน์โหลด ppt การประชุมกลุ่ม เรื่อง “ แนวทางการ ดำเนินงานควบคุม วัณโรคให้บรรลุ เป้าหมาย ”

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google