งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การผสมเทียม นางแก้วตา สุเดชมารค วิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การผสมเทียม นางแก้วตา สุเดชมารค วิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การผสมเทียม นางแก้วตา สุเดชมารค วิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์
นางแก้วตา สุเดชมารค วิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ แผนกวิชา พื้นฐานสามัญ

2 ความหมายของการผสมเทียม
การใช้น้ำเชื้อที่รีดเก็บจากสัตว์ตัวผู้หรือพ่อพันธุ์แล้วนำไปฉีดผสมเข้าไปในอวัยวะสืบพันธุ์ของสัตว์ตัวเมียในระยะเวลาการเป็นสัด เพื่อทำให้สัตว์ตัวเมียตั้งท้องแล้วคลอดลูกตามปกติ

3 การผสมเทียมในประเทศไทย
                 การผสมเทียมในประเทศไทยเริ่มขึ้นโดย ในปี พ.ศ.2496 ศาสตราจารย์นีลล์ ลาเกอร์ ลอฟ ชาวสวีเดน ผู้เชี่ยวชาญองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติได้เดินทางมาสำรวจการเลี้ยงปศุสัตว์ในประเทศไทยได้เข้าเฝ้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันเพื่อทูลเก้าฯถวายโครงการผลิตโคนมลูกผสมด้วยวิธีการผสมเทียมในประเทศไทยเพื่อให้ประเทศไทยสามารถผลิตน้ำนมได้เองภายในประเทศ

4 ข้อดีของการผสมเทียม (Advantages of artificial insemination)
1.       การปรับปรุงพันธุ์และขยายพันธุ์ที่ดีได้รวดเร็วในเวลาสั้น (Genetic gain) 2.      การใช้จ่ายเพื่อการผสมพันธุ์ทำได้อย่างมีประสิทธิภาพ (Cost effectiveness)

5 ข้อเสียของการผสมเทียม
(Disadvantages of artificial insemination) 1. จากขบวนการการรีดน้ำเชื้อ การผลิตน้ำเชื้อแช่แข็ง และเทนนิคการผสมเทียม 2. โรคที่ถ่ายทอดทางกรรมพันธุ์ 3. ผลเสียและข้อจำกัดอื่นๆ

6 ประโยชน์ของการผสมเทียม
สามารถปรับปรุงพันธุ์สัตว์ให้ดีขึ้นได้อย่างรวดเร็ว สามารถผสมพันธุ์ได้ต่างขนาดกันได้ ป้องกันโรคติดต่อหรือโรคระบาดที่เกิดจากการผสมพันธุ์โดยธรรมชาติ ประหยัดค่าใช้จ่ายได้มาก สามารถเก็บน้ำเชื้อได้หลายปี สามารถแก้ปัญหาการติดลูกยากของแม่พันธุ์ ควบคุมระยะเวลาการมีลูกได้ตามที่ต้องการ ตัดปัญหาเรื่องการขนส่ง ประโยชน์ของการผสมเทียม


ดาวน์โหลด ppt การผสมเทียม นางแก้วตา สุเดชมารค วิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google