งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นางแก้วตา สุเดช มารค วิชาวิทยาศาสตร์ ประยุกต์ แผนกวิชา พื้นฐาน สามัญ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นางแก้วตา สุเดช มารค วิชาวิทยาศาสตร์ ประยุกต์ แผนกวิชา พื้นฐาน สามัญ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นางแก้วตา สุเดช มารค วิชาวิทยาศาสตร์ ประยุกต์ แผนกวิชา พื้นฐาน สามัญ

2 การใช้น้ำเชื้อที่รีดเก็บจาก สัตว์ตัวผู้หรือพ่อพันธุ์แล้วนำไป ฉีดผสมเข้าไปในอวัยวะสืบพันธุ์ ของสัตว์ตัวเมียในระยะเวลาการ เป็นสัด เพื่อทำให้สัตว์ตัวเมียตั้ง ท้องแล้วคลอดลูกตามปกติ

3 การผสมเทียมในประเทศ ไทยเริ่มขึ้นโดย ในปี พ. ศ.2496 ศาสตราจารย์นีลล์ ลาเกอร์ ลอฟ ชาว สวีเดน ผู้เชี่ยวชาญองค์การอาหารและ เกษตรแห่งสหประชาชาติได้เดินทาง มาสำรวจการเลี้ยงปศุสัตว์ในประเทศ ไทยได้เข้าเฝ้าพระบาทสมเด็จพระ เจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันเพื่อทูลเก้าฯ ถวายโครงการผลิตโคนมลูกผสมด้วย วิธีการผสมเทียมในประเทศไทย เพื่อให้ประเทศไทยสามารถผลิตน้ำนม ได้เองภายในประเทศ

4 ข้อดีของการผสม เทียม (Advantages of artificial insemination) 1. การปรับปรุงพันธุ์และขยายพันธุ์ที่ดี ได้รวดเร็วในเวลาสั้น (Genetic gain) 2. การใช้จ่ายเพื่อการผสมพันธุ์ทำได้ อย่างมีประสิทธิภาพ (Cost effectiveness)

5 ข้อเสียของการผสมเทียม (Disadvantages of artificial insemination) 1. จากขบวนการการรีดน้ำเชื้อ การผลิตน้ำเชื้อแช่แข็ง และเทนนิคการผสมเทียม 2. โรคที่ถ่ายทอดทางกรรมพันธุ์ 3. ผลเสียและข้อจำกัดอื่นๆ

6 ประโยชน์ของการผสมเทียม สามารถปรับปรุงพันธุ์สัตว์ให้ดีขึ้นได้อย่างรวดเร็ว สามารถผสมพันธุ์ได้ต่างขนาดกันได้ ป้องกันโรคติดต่อหรือโรคระบาดที่เกิดจากการผสม พันธุ์โดยธรรมชาติ ประหยัดค่าใช้จ่ายได้มาก สามารถเก็บน้ำเชื้อได้หลายปี สามารถแก้ปัญหาการติดลูกยากของแม่พันธุ์ ควบคุมระยะเวลาการมีลูกได้ตามที่ต้องการ ตัดปัญหาเรื่องการขนส่ง


ดาวน์โหลด ppt นางแก้วตา สุเดช มารค วิชาวิทยาศาสตร์ ประยุกต์ แผนกวิชา พื้นฐาน สามัญ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google