งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การเลี้ยงปลาบึก ABC DEFG ABC DEFG รหัส 47xxxxxx รหัส 47xxxxxx คณะเกษตรศาสตร์ สาขาประมง คณะเกษตรศาสตร์ สาขาประมง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การเลี้ยงปลาบึก ABC DEFG ABC DEFG รหัส 47xxxxxx รหัส 47xxxxxx คณะเกษตรศาสตร์ สาขาประมง คณะเกษตรศาสตร์ สาขาประมง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การเลี้ยงปลาบึก ABC DEFG ABC DEFG รหัส 47xxxxxx รหัส 47xxxxxx คณะเกษตรศาสตร์ สาขาประมง คณะเกษตรศาสตร์ สาขาประมง

2 วัตถุประสงค์  เข้าใจความสำคัญของ ทรัพยากรปลาบึก  เข้าใจระบบการเพาะเลี้ยง  นำความรู้และประสบการณ์ไป ใช้ให้เกิดประโยชน์

3 นิเวศน์วิทยาและ อนุกรมวิธาน (Ecology and Taxonomy) Class Actinopterygii Subclass Neopterygii Order Siluriformes Family Pangasiidae Family Pangasiidae Genus Pangasianodon Genus Pangasianodon Species gigas

4 ลักษณะและกายวิภาค (Physiology and Anatomy)

5 การผสมเทียม (Artificial Breeding) LHRHa ผสมกับ domperidone ห้กับพ่อแม่ปลาบึก เข็ม แรกปริมาณ 0.5 โดส หลังจาก 8 ชั่วโมง ฉีดเข็มที่ 2 ปริมาณ 1.4 โดส ตัวผู้ฉีดพร้อมตัวเมีย เข็มที่ 2 ปริมาณ 0.5 โดส หลังจาก 12 ชั่วโมง ฉีดเข็มที่ 3 ปริมาณ 0.5 โดส พร้อมฮอร์โมนสกัด 2,500 I.U. อีก 4 – 6 ชั่วโมง ตรวจดูความพร้อมของไข่และรีดไข่ผสมน้ำเชื้อ นำไป ฟักใช้เวลาประมาณ 42 - 54 ชั่วโมง ที่ 25 องศา เซลเซียส

6 การเพาะฟักและการ อนุบาล (Hatching and Nuresing)

7 การเลี้ยง (Culture)

8 การใช้ประโยชน์ อย่างยั่งยืน


ดาวน์โหลด ppt การเลี้ยงปลาบึก ABC DEFG ABC DEFG รหัส 47xxxxxx รหัส 47xxxxxx คณะเกษตรศาสตร์ สาขาประมง คณะเกษตรศาสตร์ สาขาประมง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google