งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประวัติความเป็นมาของคอมพิวเตอร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประวัติความเป็นมาของคอมพิวเตอร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ประวัติความเป็นมาของคอมพิวเตอร์
เครื่องคอมพิวเตอร์ถือกำเนิดมาจากการนับเพื่อคิดคำนวณในงานต่าง ๆ ของมนุษย์ ซึ่งเครื่องมือเหล่านี้ได้ถูกพัฒนาให้มีความสามารถเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง อุปกรณ์ช่วยนับในยุคแรกที่ชาวจีนประดิษฐ์ขึ้นมา ใช้ประมาณปี ค.ศ.1200 คือลูกคิด ยังคงใช้ในปัจจุบัน ส่วนการคำนวณเป็นหน้าที่ของผู้ใช้เอง จนกระทั่งในปัจจุบันมนุษย์มีความต้องการให้เครื่องมือมีความสามารถที่หลากหลายมากขึ้น เห็นได้จากเครื่องคอมพิวเตอร์ในปัจจุบันที่สามารถคำนวณงานที่ละเอียดซับซ้อน และนำมาประยุกต์ใช้ในงานด้านต่าง ๆ ได้ดีมากยิ่งขึ้น

2

3 คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์อีเล็กทรอนิกส์ที่มนุษย์สร้างขึ้น เพื่อช่วยในการทำงานให้มีประสิทธิภาพ สามารถเก็บข้อมูลได้ ปรับปรุงแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้ คำนวณ เปรียบเทียบ ออกแบบสร้างรูปแบบที่เราต้องการได้

4 ลักษณะที่สำคัญของคอมพิวเตอร์
*สามารถทำได้อย่างรวดเร็ว *สามารถเก็บหน่วยความจำได้มาก *ทำงานด้วยระบบอีเล็กทรอนิกส์ *สามารถเปรียบเทียบข้อมูลได้ *การทำงานอัตโนมัติ *ข้อมูลที่ได้ถูกต้องแม่นยำและเชื่อถือได้ *มีหน่วยความจำภายในขนาดใหญ่ *การใช้งานได้หลาย ๆ ด้าน

5 ประโยชน์ของคอมพิวเตอร์กับงานต่าง ๆ
*กับงานธนาคาร *งานบันเทิง *งานตลาดหลักทรัพย์ *งานด้านการแพทย์ *งานธุรกิจโรงแรม *งานการศึกษา *งานวิทยาศาสตร์ *งานอุตสากรรม *งานคมนาคมการสื่อสาร *งานของรัฐฯ *งานห้างสรรพสินค้า

6 ข้อดี-ข้อเสียของคอมพิวเตอร์
*การทำงานยังขึ้นอยู่กับมนุษย์ *มีความถูกต้องแม่นยำ *การวางระบบงานต้องใช้เวลานาน *มีความเร็ว *การรบกวนระบบงานปกติ *มีความเชื่อถือได้ *มีความสามารถในการจำและรักษา

7 วิวัฒนาการของคอมพิวเตอร์
*ยุคที่ 1 ค.ศ ลักษณะที่สำคัญของคอมพิวเตอร์ในยุดแรก * ใช้หลอดสูญญากาศเป็นองค์ประกอบของวงจรไฟฟ้า * ใช้แมคเนติดดรัม เป็นหน่วยความจำในการเก็บข้อมูล * ใช้งานด้านวิทยาศาสตร์เป็นหลัก * มีความเร็วในการประมวลผลประมาณ 2000 คำสั่งต่อวินาที * มีปัญหาเรื่องการดูแลรักษาและความร้อนสูง

8 วิวัฒนาการของคอมพิวเตอร์
*ยุคที่ 2 ค.ศ ลักษณะที่สำคัญของคอมพิวเตอร์ในยุดที่สอง * ใช้ทรานซิสเตอร์เป็นองค์ประกอบของวงจรไฟฟ้า * ใช้ขดลวดแม่เหล็กเป็นหน่วยความจำหลัก * ใช้เทปแม่เหล็กในการเก็บข้อมูลมีความจุประมาณ 4,000- 32,000 ตัวอักษร * ความเร็วและความถูกต้องในการประมวลผลเพิ่มมากขึ้น * สามารถประมวลผลได้ประมาณ 1 ล้านคำสั่งต่อวินาที

9 วิวัฒนาการของคอมพิวเตอร์
*ยุคที่ 3 ค.ศ ลักษณะที่สำคัญของคอมพิวเตอร์ในยุดที่สาม * ใช้แผงวงจรรวม (IC) เป็นองค์ประกอบของวงจรไฟฟ้า * หน่วยความจำสำรองบรรจุข้อมูลได้ประมาณ 32,000- 3,000,000 ตัวอักษร * มีซอฟต์แวร์ระบบปฏิบัติการควบคุมการติดต่อกับอุปกรณ์ต่าง ๆ * สามารถประมวลผลได้ประมาณ 10 ล้านคำสั่งต่อวินาที

10 วิวัฒนาการของคอมพิวเตอร์
*ยุคที่ 4 ค.ศ ลักษณะที่สำคัญของคอมพิวเตอร์ในยุดที่สี่ * หน่วยความจำสำรองบรรจุข้อมูลได้มากกว่า 3,000,000 ตัวอักษร * มีมาตรฐานในการออกแบบผลิตภัณฑ์ให้สามารถใช้งานร่วมกันได้ มากขึ้น * มีการพัฒนาประสิทธิภาพให้หน่วยประมวลประมวลผลมีความ สามารถเฉพาะทางมากขึ้น เช่น ด้านมัลติมีเดีย กราฟฟิก ภาพเคลื่อนไหว * สามารถประมวลผลได้มากกว่า 1 พันล้านคำสั่งต่อวินาที

11 วิวัฒนาการของคอมพิวเตอร์
*ยุคที่ 5 ค.ศ ปัจจุบัน ลักษณะที่สำคัญของคอมพิวเตอร์ในยุดที่ห้า * เป็นคอมพิวเตอร์ที่พัฒนาขึ้นมาเพื่อช่วยในการจัดการ การตัด สินใจ และแก้ปัญหา สามารถเรียกข้อมูลที่เก็บไว้มาใช้ในการทำงานได้


ดาวน์โหลด ppt ประวัติความเป็นมาของคอมพิวเตอร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google