งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

พ่อไก่. มีครอบครัวไก่อยู่ครอบครัวหนึ่ง มี พ่อไก่ แม่ไก่ และลูกๆอยู่ หลายๆ ตัว เจ้าพ่อไก่ตัวนี้ ตั้งแต่ตอนเป็น เด็กเมื่อยังจำความได้ ในทุกทุกเช้า ก็จะบินขึ้นไปบนต้นไม้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "พ่อไก่. มีครอบครัวไก่อยู่ครอบครัวหนึ่ง มี พ่อไก่ แม่ไก่ และลูกๆอยู่ หลายๆ ตัว เจ้าพ่อไก่ตัวนี้ ตั้งแต่ตอนเป็น เด็กเมื่อยังจำความได้ ในทุกทุกเช้า ก็จะบินขึ้นไปบนต้นไม้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 พ่อไก่

2 มีครอบครัวไก่อยู่ครอบครัวหนึ่ง มี พ่อไก่ แม่ไก่ และลูกๆอยู่ หลายๆ ตัว เจ้าพ่อไก่ตัวนี้ ตั้งแต่ตอนเป็น เด็กเมื่อยังจำความได้ ในทุกทุกเช้า ก็จะบินขึ้นไปบนต้นไม้ แล้วก็ขัน อย่างเต็มเสียง ก่อนพระอาทิตย์จะ ขึ้นทุกๆวัน ด้วยความภาคภูมิใจอยู่ ในจิตตัวเอง ว่าข้านี่แหละที่เป็น ผู้ทำให้พระอาทิตย์ขึ้นมาเป็นประจำ ในทุกๆเช้า กิจวัตรนี้เป็นสิ่งที่พ่อไก่ ทำเป็นประจำให้ลูก เมีย และ ครอบครัวเห็นเรื่อยมาจนกระทั่งพ่อไก่ อายุมากขึ้น

3 อยู่มาวันหนึ่งในช่วงเช้าตรู่ ก่อน พระอาทิตย์จะขึ้น พ่อไก่ก็จะบินขึ้น ต้นไม้ไปทำกิจวัตรเหมือนเดิมอย่าง ที่เคยทำมา เพียงแต่วันนี้ ด้วย สังขารที่ชราขึ้น เนื่องจากวันเวลาที่ ผ่านพ้นมาเนิ่นนานนั้น ทำให้แรงที่ มีอยู่ของพ่อไก่เพียงพอเพียงแค่บิน ภาวะความเป็นผู้นำ พ่อไก่ก็ พยายามสุดฝีมือในการเปล่งขึ้นไป ได้ แต่ก็ไม่มีเหลือพอที่จะขันได้อีก แล้ว แต่ด้วยเสียงออกไปจนได้

4 ... หลังจากนั้นไม่นาน แสงทองสี อำพันก็ทอดยาวมาจากขอบฟ้าอีก ด้านหนึ่ง เป็นสัญญาณว่าพระอาทิตย์ ยังคงขึ้นเหมือนอย่างเดิมที่มันเคย เป็นมาอีกหนึ่งวันพ่อไก่นึกดีใจและ หยิ่งผยองในตัวเองยิ่งขึ้น ที่แม้ แค่เสียงเพียงส่วนหนึ่งของมัน ก็ยัง สามารถทำให้โลกดำเนินต่อไปได้อีก หนึ่งวัน

5 เป็นอยู่อย่างนั้นมาระยะหนึ่ง จนพ่อไก่แก่มากแล้วและก็ยังปีนขึ้น ไปเหมือนเดิม มีแรงพอขันได้ เล็กน้อยเหมือนเดิม แต่คราวนี้ ตกลงมาจากกิ่งไม้ บาดเจ็บ สาหัส และชีวิตกำลังจะจบสิ้น เมื่อ เห็นดังนั้นพ่อไก่เรียกเมียและลูกๆมา ทันที เมื่อลูกเมียมา เห็นสภาพของ พ่อไก่แล้ว ลูกไก่ตัวซึ่งเป็นพี่คนโต รีบบอกพ่อทันทีว่า " พ่อครับๆ ถ้า พรุ่งนี้พ่อไม่ไหว ให้ผมขึ้นไปขัน เรียกพระอาทิตย์บนกิ่งไม้แทนพ่อ ให้มั๊ย "

6 พ่อไก่ได้ยินดังนั้น ลืมความเจ็บ แล้วชี้หน้าด่าลูกว่าน้ำหน้าอย่างเจ้า เหรอจะสามารถเรียกพระอาทิตย์ให้ ขึ้นได้ อย่าได้หวังเลย เจ้ากับน้องๆ และแม่ ควรรีบไปหาที่อยู่ใหม่ให้ โดยเร็วที่สุด เพราะนับจากวันนี้ เป็นต้นไป พระอาทิตย์จะไม่มีวันขึ้น อีกแล้ว เพราะข้าจะไม่สามารถขันได้ อีกต่อไป โลกเราจะเกิดกลี ยุค มนุษย์จะเข้าสู่ยุค น้ำแข็ง เนื่องจากไม่มีพระอาทิตย์ มาทำให้เกิดวัฏจักรธรรมชาติใดใดอีก ต่อไปแล้ว พูดยังไม่ทำจบเรื่อง ที่ตั้งใจ พ่อไก่ก็สิ้นลม

7 วันต่อมาในช่วงเช้าตรู่ กลุ่มลูกไก่ และแม่กำลังเดินทาง ไม่ไกลจากที่ พักเดิมนัก ( เพราะไก่เดินช้า ) ก็มี แสงทองอำพันพาดผ่านทางเดินที่ กลุ่มลุกไก่กำลังเดินอยู่... พระอาทิตย์ยังคงขึ้นในวันถัดมา... สายน้ำยังคงไหล... ใบไม้ยังคงหล่น... สรรพสิ่งต่างๆใน ธรรมชาติล้วนเกิดขึ้นและดำเนิน ต่อไปตามวัฎจักรของมัน... เราเป็น เพียงผู้มาอาศัยในเศษเสี้ยวเวลา ช่วงหนึ่งเท่านั้น พ่อไก่ไม่เข้าใจความจริงอันพิเศษ ข้อนี้ มัวแต่ลำพองอยู่ในโลกของตน ว่า ตนนั้นเป็นผู้สำคัญ ที่ทำให้ ทุกสิ่งทุกอย่างดำเนินไปได้ ซึ่ง ความจริงหาเป็นเช่นนั้นไม่

8

9 องค์กรตั้งมาอยู่ก่อนเรามา และองค์กรจะอยู่ต่อไปเมื่อเรา จากไป ดังนั้นให้คิดไว้เสมอว่าตอนไม่ มีเราอยู่แล้ว องค์กรน่าจะสามารถ เจริญเติบโตได้


ดาวน์โหลด ppt พ่อไก่. มีครอบครัวไก่อยู่ครอบครัวหนึ่ง มี พ่อไก่ แม่ไก่ และลูกๆอยู่ หลายๆ ตัว เจ้าพ่อไก่ตัวนี้ ตั้งแต่ตอนเป็น เด็กเมื่อยังจำความได้ ในทุกทุกเช้า ก็จะบินขึ้นไปบนต้นไม้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google