งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

About Me ข้อมูลส่วนตัว ประวัติการทำงาน ติดต่อสอบถาม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "About Me ข้อมูลส่วนตัว ประวัติการทำงาน ติดต่อสอบถาม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 About Me ข้อมูลส่วนตัว ประวัติการทำงาน ติดต่อสอบถาม

3 ประวัติส่วนตัว ข้อมูลครอบครัว ข้อมูลสุขภาพ

4 ประวัติส่วนตัว เด็กหญิงเย็นจิต ชอบพัฒนา สถานที่เกิด กรุงเทพมหานคร การศึกษา การศึกษาบัณฑิต วิชาเอก บัญชี

5 ชื่อคู่สมรส จำนวนบุตร อาชีพ นายนพดล ชวภัทรโสภณ รับราชการ หญิง 1 ชาย 1

6 กลุ่มเลือด ประวัติการแพ้ยา โรคประจำตัว เอ ซัลฟา ปวดฟัน

7 รับราชการ เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2530 รับราชการครั้งแรกที่ โรงเรียนสุ ราษฎร์ธานี สังกัด กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ หน้าที่ความรับผิดชอบ รองหัวหน้าการงาน อาชีพและเทคโนโลยี

8 ที่พัก 527/53 ถนน ชนเกษฒ ตำบล ตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โทร ที่ทำงาน โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ถนนดอนนก ตำบลตลาด อ. เมือง จ. สุราษฎร์ธานี โทร

9


ดาวน์โหลด ppt About Me ข้อมูลส่วนตัว ประวัติการทำงาน ติดต่อสอบถาม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google