งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การติดตามผลการ ดำเนินงาน UC/TDC/Reference Database เอกสารประกอบการสัมนา wunca ครั้งที่ 17.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การติดตามผลการ ดำเนินงาน UC/TDC/Reference Database เอกสารประกอบการสัมนา wunca ครั้งที่ 17."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การติดตามผลการ ดำเนินงาน UC/TDC/Reference Database เอกสารประกอบการสัมนา wunca ครั้งที่ 17

2 Union catalog ระยะที่ 1 ( วันที่ 18 มิถุนายน ) ระยะที่ 1 ( วันที่ 18 มิถุนายน ) ปรับปรุงข้อมูลใหม่ทั้งหมด ปรับปรุงข้อมูลใหม่ทั้งหมด ปรับปรุง DBMS จาก Oracle 8  Oracle 9i ปรับปรุง DBMS จาก Oracle 8  Oracle 9i ปรับเปลี่ยน Client Software ปรับเปลี่ยน Client Software ปรับเปลี่ยน webpage ปรับเปลี่ยน webpage ระยะที่ 2 ระยะที่ 2 ทดสอบข้อมูลของบาง Software เพื่อนำเข้าสู่ระบบ UC ทดสอบข้อมูลของบาง Software เพื่อนำเข้าสู่ระบบ UC นัด บริษัทผู้ผลิต Software Alice for windows ประชุมเพื่อหาแนวทางในการพัฒนา Software ใน วันที่ 3 กรกฏาคม นี้ นัด บริษัทผู้ผลิต Software Alice for windows ประชุมเพื่อหาแนวทางในการพัฒนา Software ใน วันที่ 3 กรกฏาคม นี้

3 แผนการดำเนินงาน UC วางแผนการบริหารจัดการ Server เพื่อแก้ปัญหา ระบบทำงานช้า วางแผนการบริหารจัดการ Server เพื่อแก้ปัญหา ระบบทำงานช้า วางแผนการจัดหาครุภัณฑ์ สำหรับการใช้งานใน โครงการ วางแผนการจัดหาครุภัณฑ์ สำหรับการใช้งานใน โครงการ กำหนดนโยบายในการร่วมมือ การแลกเปลี่ยน ข้อมูล กำหนดนโยบายในการร่วมมือ การแลกเปลี่ยน ข้อมูล พัฒนาระบบคอมพิวเตอร์เพื่อรองรับการรวม ข้อมูล UC ระยะที่ 1 และระยะที่ 2 พัฒนาระบบคอมพิวเตอร์เพื่อรองรับการรวม ข้อมูล UC ระยะที่ 1 และระยะที่ 2 วางแผนการใช้งาน ILL วางแผนการใช้งาน ILL

4 รูปแบบการทำงาน Union Catalog

5 TDC DCMS เปลี่ยน ชื่อใหม่ เป็น TDC DCMS เปลี่ยน ชื่อใหม่ เป็น TDC TDC ThaiLIS Digital Collection TDC ThaiLIS Digital Collection แนวทางความร่วมมือในอนาคต แนวทางความร่วมมือในอนาคต ความร่วมมือกับหน่วยงานนอก ThaiLIS ความร่วมมือกับหน่วยงานนอก ThaiLIS การจัดทำระบบสมาชิกเพื่อรองรับการใช้งาน นอก เครือข่าย UNINET การจัดทำระบบสมาชิกเพื่อรองรับการใช้งาน นอก เครือข่าย UNINET ผังระบบการทำงานในปัจจุบัน ผังระบบการทำงานในปัจจุบัน

6 ความหมาย TDC TDC หรือ ThaiLIS Digital Collection เป็น โครงการหนึ่งของ ThaiLIS มีเป้าหมายเพื่อให้ บริการสืบค้นฐานข้อมูลเอกสารฉบับเต็ม ซึ่งเป็น เอกสารฉบับเต็มของ วิทยานิพนธ์ รายงานการ วิจัยของอาจารย์ รวบรวมจากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ทั่วประเทศ นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร ในการเข้าใช้บริการนั้นจะต้องเข้าใช้งานจาก คอมพิวเตอร์ ภายในห้องสมุดสมาชิก TDC หรือ ThaiLIS Digital Collection เป็น โครงการหนึ่งของ ThaiLIS มีเป้าหมายเพื่อให้ บริการสืบค้นฐานข้อมูลเอกสารฉบับเต็ม ซึ่งเป็น เอกสารฉบับเต็มของ วิทยานิพนธ์ รายงานการ วิจัยของอาจารย์ รวบรวมจากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ทั่วประเทศ นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร ในการเข้าใช้บริการนั้นจะต้องเข้าใช้งานจาก คอมพิวเตอร์ ภายในห้องสมุดสมาชิก

7 แนวทางความร่วมมือในอนาคต เพิ่ม ประเภทของเอกสาร เพิ่ม ประเภทของเอกสาร เพิ่ม รูปแบบการให้บริการ เพิ่ม รูปแบบการให้บริการ

8 ความร่วมมือกับหน่วยงานนอก ThaiLIS ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเอกชนที่สนใจ ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเอกชนที่สนใจ ร่วมมือกับหน่วยงานวิจัย ของกระทรวงต่าง ๆ ร่วมมือกับหน่วยงานวิจัย ของกระทรวงต่าง ๆ ร่วมมือกับ สภาวิจัยแห่งชาติ ร่วมมือกับ สภาวิจัยแห่งชาติ

9


ดาวน์โหลด ppt การติดตามผลการ ดำเนินงาน UC/TDC/Reference Database เอกสารประกอบการสัมนา wunca ครั้งที่ 17.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google