งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โดย จิรวัฒน์ พรหม พร บริษัท บุ๊ค โปรโมชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด โครงการพัฒนาเครือข่ายระบบห้องสมุด ในประเทศไทย (ThaiLIS) แผนกฝึกอบรม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โดย จิรวัฒน์ พรหม พร บริษัท บุ๊ค โปรโมชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด โครงการพัฒนาเครือข่ายระบบห้องสมุด ในประเทศไทย (ThaiLIS) แผนกฝึกอบรม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โดย จิรวัฒน์ พรหม พร บริษัท บุ๊ค โปรโมชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด โครงการพัฒนาเครือข่ายระบบห้องสมุด ในประเทศไทย (ThaiLIS) แผนกฝึกอบรม ฐานข้อมูล ปรับปรุงครั้งล่าสุด 23/03/50 การใช้งานฐานข้อมูล ACM Digital Library

2  ACM คืออะไร  หน้าจอหลัก (ACM HomePage)  การเข้าดู ACM ตามประเภทของสิ่งพิมพ์ (Browse)  Journals  Magazines  Transactions  Proceedings  Newsletters  Publication by Affiliated Organizations  Special Interest Groups (SIGs) สารบัญ

3  วิธีการสืบค้น  Quick Search  Advanced Search  CrossRef Search  หน้าแสดงรายการผลลัพธ์ (Search Results)  หน้าแสดงเอกสาร (Detail & Features)  การพิมพ์/บันทึกเอกสารฉบับเต็ม (Print & Save) สารบัญ (ต่อ)

4 ACM Digital Library เป็นฐานข้อมูล ทางด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ จาก สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง จดหมายข่าว และเอกสารการ ประชุม ที่จัดพิมพ์โดย ACM (Association for Computing Machinery) ซึ่งเนื้อหาของเอกสาร ประกอบด้วยข้อมูลที่สำคัญ เช่นรายการ บรรณานุกรม สาระสังเขป review และบทความฉบับ เต็มตั้งแต่ปี 1985-ปัจจุบัน ACM Digital Library เป็นฐานข้อมูล ทางด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ จาก สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง จดหมายข่าว และเอกสารการ ประชุม ที่จัดพิมพ์โดย ACM (Association for Computing Machinery) ซึ่งเนื้อหาของเอกสาร ประกอบด้วยข้อมูลที่สำคัญ เช่นรายการ บรรณานุกรม สาระสังเขป review และบทความฉบับ เต็มตั้งแต่ปี 1985-ปัจจุบัน IntroductionIntroduction

5 Browse the Digital Library Quick Search Advanced Search Search Methods

6 HomepageHomepage

7 คลิกเลือกสิ่งพิมพ์เพื่อสืบค้น BrowseBrowse

8 1. เลือกรายชื่อวารสาร พิมพ์คำค้นเพื่อสืบค้นเฉพาะเนื้อหาภายใน ACM Journal Browse : Journals

9 2 1 1.เลือกเล่มและฉบับที่ต้องการ 2. สืบค้นเรื่องที่ต้องการจากชื่อวารสารที่เลือก Browse : Journals

10 เรียกดูบทความจากวารสาร 2. สืบค้นเรื่องที่ต้องการจากวารสารเล่มที่เลือก

11 Browse : Magazines

12

13

14 Browse : Transactions

15

16

17 Browse : Proceedings

18

19

20 Browse : Newsletters

21

22

23 Browse : Affiliated Organizations

24

25

26 Browse : Special Interest Groups

27

28 • สืบค้นเป็นวลีใช้เครื่องหมาย “ ” เช่น “software development” • ต้องการสืบค้นจากเขตข้อมูลใช้ : เช่น abstract : telecommunication • ใช้เครื่องหมาย + มีความเช่นเดียวกับคำเชื่อม AND • ใช้เครื่องหมาย - มีความเช่นเดียวกับคำเชื่อม NOT พิมพ์คำค้นลงในช่องว่าง และคลิกปุ่ม SEARCH “information literacy” Quick Search

29 1. ใส่คำค้นในช่อง all :ปรากฎคำค้นทั้งหมดในเอกสารเดียวกัน, any : ปรากฎคำค้นคำใดคำหนึ่งหรือทั้งหมดในเอกสารเดียวกัน และ none : ไม่ต้องการให้คำเหล่านั้นปรากฎอยู่ในเอกสาร 4. คลิก SEARCH3. ระบุเขตข้อมูล information literacy 3 2. ระบุชื่อบุคคลที่ปรากฏในส่วน:ผู้แต่ง หรือ ผู้ที่ Edit หรือ ผู้ที่ Review เอกสาร Advanced Search

30 1. เลือกสืบค้น Exact : แบบเฉพาะเจาะจง หรือ Expand : ส่วนใดส่วนหนึ่ง และใส่ เลข ISBN หรือ ISSN 2. หรือ เลือกสืบค้นแบบเฉพาะเจาะจง หรือส่วนใดส่วนหนึ่ง และใส่ เลข DOI 3. คลิก SEARCH Advanced Search

31 1.ใส่ชื่อสำนักพิมพ์ 2. ใส่ชื่อสิ่งพิมพ์3. กำหนดระยะเวลา 4. เลือกประเภทสิ่งพิมพ์ 5. ใส่ผู้สนับสนุนการประชุม 6. ใส่สถานที่จัดประชุม 7. ระบุปีจัดประชุม8. คลิก Search ACM Press queue USACM “united states” 1999 Advanced Search

32 1.ใส่ Classified2. ใส่หัวเรื่อง 3. ใส่คำสำคัญ 4. คลิกเลือกการเข้าถึงข้อมูล (เลือกได้มากกว่า 1 ช่อง)5. คลิก Search H.2 Database process Advanced Search

33

34

35 3 2 1 Search Results 1. คำค้นที่ใช้และจำนวนผลลัพธ์2. เลือกจัดการหน้าจอแสดงผล 3. แสดงรายละเอียด

36 Detail & Features

37

38

39

40

41 Print, Save Print & Save

42 CrossRef Search

43 CrossRef เป็นการสืบค้นข้ามสำนักพิมพ์อื่นที่เป็นสมาชิกที่ร่วมในโครงการ พิมพ์คำค้นและคลิกปุ่ม Search computer CrossRef Search

44


ดาวน์โหลด ppt โดย จิรวัฒน์ พรหม พร บริษัท บุ๊ค โปรโมชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด โครงการพัฒนาเครือข่ายระบบห้องสมุด ในประเทศไทย (ThaiLIS) แผนกฝึกอบรม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google