งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอของ นาย องอาจ ฮามคำไพ คณะคุรุศาสตร์อุตสาหกรรม ( เครื่องกล ) วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "งานนำเสนอของ นาย องอาจ ฮามคำไพ คณะคุรุศาสตร์อุตสาหกรรม ( เครื่องกล ) วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 งานนำเสนอของ นาย องอาจ ฮามคำไพ คณะคุรุศาสตร์อุตสาหกรรม ( เครื่องกล ) วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม

2 เรื่อง หลักการทำงานของเครื่องยนต์สอง จังหวะและสี่จังหวะ (Two stroke and four stroke engine)

3 หลักการทำงานของเครื่องยนต์สองจังหวะ (Two stroke engine) เครื่องยนต์สองจังหวะ ( Two-stroke engine ) เครื่องยนต์ชนิด 2 จังหวะ ถูกออกแบบมาไม่ เหมือนกับเครื่องยนต์เบนซิน 4 จังหวะคือ เครื่องยนต์ 4 จังหวะจะใช้วาล์ว ไอดี และวาล์วไอ เสีย เป็นกลไก ในการจ่ายไอดี และไอเสีย สลับกัน แต่เครื่อง 2 จังหวะ ถูกออกแบบให้มีช่อง ไอดี และไอเสีย อยู่ที่กระบอกสูบ ซึ่งช่องนี้ จะ เปิด หรือปิดได้ อยู่ที่การเคลื่อนที่ของตัวลูกสูบ เท่ากับว่าลูกสูบ ทำหน้าที่เป็นวาล์วไปในตัว

4 จังหวะดูด และอัด เป็นจังหวะที่ลูกสูบเคลื่อนที่จากศูนย์ตายล่าง ขึ้นสู่ ศูนย์ตายบน ระหว่างการเคลื่อนที่นี้เอง ด้านบนลูกสูบ คือการอัดอากาศไอดี ในขณะเดียวกัน ช่องไอเสีย จะ ถูกปิดด้วยตัวลูกสูบ โดยอัตโนมัติ โดยที่เวลาเดียวกัน นี้เอง ความสูงของลูกสูบก็พ้นช่องไอดีออกไป ทำให้ อากาศไอดี ไหลเข้าสู่ห้องเพลาข้อเหวี่ยง โดย อัตโนมัติ เช่นกัน จังหวะ ดูด จังหวะอัด

5 จังหวะกำลัง และจังหวะคาย เมื่อลูกสูบ เคลื่อนที่ขึ้นไปสู่ศูนย์ตายบน ก็ จะเกิดประกายไฟจากหัวเทียนทำให้เกิด ระเบิดเพื่อดันลูกสูบลงไปสู่ศูนย์ตายล่าง อีก ครั้ง ในระหว่างการเคลื่อนที่ลงครั้งนี้ ความสูง ของลูกสูบ ก็จะไปปิดช่องอากาศทางเข้าไอดี และด้านบนของลูกสูบก็จะพ้นช่อง ทางออก ของไอเสีย ทำให้อากาศไอเสียไหลผ่าน ออกไป ในขณะเดียวกันนี้เองที่ด้านบนของ ลูกสูบก็จะพ้นช่องไหลเข้าของไอดี ที่มา จาก ห้องเพลาข้อเหวี่ยง เข้าไปแทนที่ จังหวะ กำลัง จังหวะคาย

6 ภาพแสดง การทำงาน

7 หลักการทำงานของเครื่องยนต์สี่จังหวะ (Four stroke engine) การทำงานของเครื่องยนต์ 4 จังหวะ 1. จังหวะดูด (Intake Stroke) เมื่อลูกสูบเลื่อนลงจากจุด ศูนย์ตายบนถึงจุดศูนย์ตายล่าง (TDC-BDC) ลิ้นไอดีจะ เปิด อากาศจะถูกดูดเข้ามาประจุในห้องเผาไหม้ แต่ ในขณะนี้ลิ้นไอเสียยังคงปิดอยู่ 2. จังหวะอัด (Compression Stroke) เมื่อลูกสูบเริ่มเลื่อนขึ้น จากศูนย์ตายล่าง (BDC) ลิ้นทั้งสองจะปิด ดังนั้นอากาศ ในกระบอกสูบจึงถูกอัดโดยกระบอกสูบ แรงดันและ ความร้อนของอากาศจึงสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว อากาศ ในขณะนี้เป็นอากาศที่ร้อนแดง " Red hot Air " ถ้า อัตราส่วนการอัดเท่ากับ 20:1 อากาศจะมีแรงดัน 40-45 กก./ ตารางเซนติเมตร และมีอุณหภูมิ 500-600 องศา เซลเซียส

8 จังหวะ ดูด จังหวะอัด

9 3. จังหวะระเบิด (power Stroke) เมื่อลูกสูบเลื่อน ขึ้นเกือบจุดศูนย์ตายบน ในปลายจังหวะ อัด ละอองน้ำมันเชื้อเพลิงจะถูกฉีดเข้าสู่ ห้องเผาไหม้ ทำให้เกิดการเผาไหม้อย่าง ทันทีทันใด แรงดันจากการเผาไหม้จะ ผลักดันให้ลูกสูบเลื่อนลง อุณหภูมิจะ สูงขึ้นเป็นประมาณ 2000 องศา เซลเซียส และแรงดันสูงขึ้นเป็น 55- 80 กก./ ตารางเซนติเมตร ในจังหวะระเบิด นี้พลังงานความร้อนจะถูกเปลี่ยนเป็น พลังงานกล 4. จังหวะคาย (Exhaust Stroke) ปลายจังหวะ ระเบิด ลิ้นไอเสียจะเปิด แก๊สไอเสียจึงขับ ไล่ออกจากกระบอกสูบ ด้วยการเลื่อนขึ้น ของลูกสูบ

10 จังหวะ กำลัง จังหวะคาย

11 ภาพแสดงการทำงาน


ดาวน์โหลด ppt งานนำเสนอของ นาย องอาจ ฮามคำไพ คณะคุรุศาสตร์อุตสาหกรรม ( เครื่องกล ) วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google