งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โดย. สัญลักษณ์งานท่อสัญลักษณ์งานท่อ คำย่อกับสัญลักษณ์ทั้งหมดที่ แสดงในงานเขียนแบบงานจะเป็นเส้น แบบต่าง ๆ เพื่อใช้แทนแนวเดินท่อ จุดต่อและอุปกรณ์ท่อ ส่วนอักษรย่อ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โดย. สัญลักษณ์งานท่อสัญลักษณ์งานท่อ คำย่อกับสัญลักษณ์ทั้งหมดที่ แสดงในงานเขียนแบบงานจะเป็นเส้น แบบต่าง ๆ เพื่อใช้แทนแนวเดินท่อ จุดต่อและอุปกรณ์ท่อ ส่วนอักษรย่อ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โดย

2 สัญลักษณ์งานท่อสัญลักษณ์งานท่อ คำย่อกับสัญลักษณ์ทั้งหมดที่ แสดงในงานเขียนแบบงานจะเป็นเส้น แบบต่าง ๆ เพื่อใช้แทนแนวเดินท่อ จุดต่อและอุปกรณ์ท่อ ส่วนอักษรย่อ จะไว้กำกับสำหรับบ่งบอกแทนชื่อ เต็มของอุปกรณ์หรือแนวท่อซึ่งจะ เป็นคำย่อภาษาอังกฤษทำให้เกิด ความสะดวกต่อการกำหนดลงใน แบบ เพราะหากเขียนเต็มจะยาว เกินไปไม่มีที่เขียนไม่พอแบบสับสน อ่านยาก

3 สามารถแยกได้เป็น 2 ประเภท ดังนี้ สัญลักษณ์งาน ท่อ  สัญลักษณ์เส้นเดิน ท่อ สัญลักษณ์เส้นเดิน ท่อ  สัญลักษณ์การต่อ ท่อและวาล์ว สัญลักษณ์การต่อ ท่อและวาล์ว

4

5 สัญลักษณ์ ของเส้น ความหมาย ชื่อของ สัญลักษณ์ GAS เส้นท่อก๊าซ COMPRESSED AIR เส้นท่ออากาศอัด VACUM เส้นท่อสุญญากาศ A V G G เส้นท่อระบายน้ำ โสโครก ภายนอกเป็นท่อ เหล็กหล่อ เส้นท่อระบายน้ำ โสโครก ภายนอกเป็นท่อ ดินเผา เส้นท่อระบายน้ำ โสโครก ภายนอกเป็นท่อ พลาสติก SEWER - CASTIRON SEWER - CLAYTILE SEWER - PLASTIC S-CI S-CT S-P

6 สัญลักษณ์ ของเส้น ความหมาย ชื่อของ สัญลักษณ์ เส้นท่อไอน้ำ แรงดันสูง เส้นท่อไอน้ำ แรงดันปานกลาง เส้นท่อไอน้ำ แรงดันต่ำ HIGH-PRESSUR STEAM MEDIUM-PRESSURE STEAM LOW-PRESSURE STEAM FUEL OIL SUPPLY HOT WATER HEATING SUPPLY HOT WATER HEATING RETURN เส้นท่อจ่ายน้ำมัน เชื้อเพลิง เส้นท่อจ่ายน้ำร้อน เพื่อทำความอุ่น เส้นท่อจ่ายน้ำร้อน ไหลเวียนกลับของ ระบบทำความอุ่น FOS HW HWR

7

8 ความหมายของ สัญลักษณ์ บัดกรี เชื่อ ม ปาก ระฆัง เกลีย ว หน้า แปลน ข้องอหงาย ข้องอคว่ำ ข้อโค้ง ข้องอสามทาง คว่ำ ข้องอสามทาง หงาย ข้องอมีฐานตั้ง

9 ความหมายของ สัญลักษณ์ บัดกรี เชื่อ ม ปาก ระฆัง เกลีย ว หน้า แปลน ข้องอแยกคู่ สามทางโค้ง ทางแยกเดี่ยว สามทางโค้ง แยกคู่ ข้องอลด สามทาง สามทางหงาย

10 ความหมายของ สัญลักษณ์ บัดกรี เชื่อ ม ปาก ระฆัง เกลีย ว หน้า แปลน สามทางคว่ำ สี่ทาง ข้อลด ข้อลด เยื้อง สามทางแยกออก ข้างคว่ำ สามทางแยกออก ข้างหงาย

11 ความหมายของ สัญลักษณ์ บัดกรี เชื่อ ม ปาก ระฆัง เกลีย ว หน้า แปลน แองเกิลเช็ค วาล์ว ก๊อกปิด วาล์วนิรภัย วาล์วเปิด เร็ว วาล์วทำงานด้วย ลูกลอย เกทวาล์วทำงาน ด้วยมอเตอร์

12 ความหมายของ สัญลักษณ์ บัดกรี เชื่อ ม ปาก ระฆัง เกลีย ว หน้า แปลน ข้อต่อรับการ ขยายตัว หน้าแปลนลดขนาด ปลอกสวม โกล์บวาล์วทำงานด้วยมอเตอร์ บูชชิ่ง ยูเนียน

13 วาล์ว ตัวขับวาล์ว (Valve-operator) ปกติเปิดปกติปิดควบคุม สัญลักษณ์ชนิดของ วาล์ว มอเตอร์โรตารี่ ( สัญญาณไฟฟ้า ) ทรงระบอกขับเดี่ยวทรงกระบอกขับคู่โซลินอยด์ไดอะเฟรม ( ความดันสมดุล ) ปั๊ม คอมเพรสเซอร์ โบลเวอร์ & พัดลม ถังลม (receiver) ถังเก็บสะสม (accumulator) ปั๊มหอยโข่ง (centrifugal pump) ปั๊มลูกสูบ (reciprocating pump) ถังรับสำหรับ อากาศ หรือก๊าซอื่น ๆ สัญลักษณ์ ทั่วไป ชนิดมีสปริงชนิดใช้ก๊าซ ชนิดใช้ น้ำหนักกด (drain) ระบาย (drain) สัญลักษณ์เหล่านี้ใช้สำหรับตัว เก็บสะสม ไฮดรอลิกหรือนิว แมติกเพื่อให้การไหล ใน ระบบราบเรียบ ระบายที่เห็นได้ชัดปั๊มโรตารี่คอมเพรสเซอร์ชนิดเทอร์ไบน์โบลเวอร์หรือพัดลม ป๊มสูบ & มอเตอร์ (sump pump &motor) ตัวขับ (driver) อุปกรณ์ขนถ่าย (conveyor) คัปปลิงขับ ( TYP ) ไอน้ำหรือ อากาศ ขับด้วยเครื่องยนต์ ขับด้วย มอเตอร์ ไฟฟ้า 2 เฟส สายพานหรือเครื่องสั่น (belts or shaker) คอนเวเยอร์แบบสก รู (screw conveyor) ขับด้วยเทอร์ไบน์ขับด้วยไอน้ำหรือลูกสูบอากาศ ขับด้วย มอเตอร์ ไฟฟ้า 3 เฟส คอนเวเยอร์แบบ ลูกกลิ้ง (roller conveyor) คอนเวเยอร์แบบแนวตั้ง (bucket of flight conveyor)

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26 สรุป สัญลักษณ์ งานท่อ สัญลักษณ์นับว่ามีความสำคัญ ต่องานเขียนแบบมาก เพราะช่วยลด เวลา ลดต้นทุนในการเขียนแบบ ง่ายต่อการเขียนและจดจำ การเขียนแบบงาน สัญลักษณ์ที่ ใช้จะต้องเป็น มาตรฐาน เท่านั้น เพื่อให้ทั้งผู้เขียนแบบและ ผู้ปฏิบัติงานมีความเข้าใจตรงกัน


ดาวน์โหลด ppt โดย. สัญลักษณ์งานท่อสัญลักษณ์งานท่อ คำย่อกับสัญลักษณ์ทั้งหมดที่ แสดงในงานเขียนแบบงานจะเป็นเส้น แบบต่าง ๆ เพื่อใช้แทนแนวเดินท่อ จุดต่อและอุปกรณ์ท่อ ส่วนอักษรย่อ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google