งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หน่วยที่ 15 การติดตั้ง จานรับสัญญาณ ดาวเทียม. ห.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หน่วยที่ 15 การติดตั้ง จานรับสัญญาณ ดาวเทียม. ห."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หน่วยที่ 15 การติดตั้ง จานรับสัญญาณ ดาวเทียม

2

3

4 อุปกรณ์ในการติดตั้งจานรับสัญญาณดาวเทียม จานรับสัญญาณดาวเทียมแบบฟิกซ์

5 ห จานรับสัญญาณดาวเทียมแบบมูฟ

6 ห มอเตอร์ขับเคลื่อนจานแบบมูฟ

7 ห จานดาวเทียม เคยูแบนด์

8 ห LOWNOISE BLOCK DOWN CONVERTOR : LNB หรือ แอลเอ็นบี

9 ห LNBF – KU Band

10 ห เครื่องรับสัญญาณดาวเทียม (Receiver) หรือรีซีฟเวอร์

11 ห อุปกรณ์ชุดจานรับ สัญญาณดาวเทียม

12

13 ห ตำแหน่งดาวเทียม

14

15

16 ห ตำแหน่งเส้นรุ้งในแต่ละ พื้นที่

17 ห มุมก้มเงยในแต่ละพื้นที่ประเทศไทย

18 ขั้นตอนในการติดตั้งจานรับ สัญญาณดาวเทียมแบบมูฟ 1. ใช้เข็มทิศหาทิศเหนือ - ทิศใต้ 2. การปรับมุมกวาด (Azimuth Adjustment) 3. การปรับมุมเงย (Elevation adjustment) 4. การปรับมุมของตัวรวมสัญญาณ (PolarizationAdjustment of the LNBF) 5. ปรับระดับชุดจานให้ได้ระนาบ

19 ขั้นตอนในการติดตั้งจานรับสัญญาณดาวเทียมแบบมูฟ 6. กางหน้าจานออกตามรูปในคู่มือการติดตั้ง 7. ต่อสายสายนำสัญญาณ (RG6) จากตัวรวม สัญญาณ (LNBF) ไปยังเครื่องรับสัญญาณ (IRD) 8. เปิดเครื่องรับสัญญาณ IRD และเข้าไปที่ Signal Strengt MENU การอ่านค่าความแรงของสัญญาณอาจจะค่อนข้าง ต่ำ เช่น 110-130 ก่อนการปรับหน้าจาน 9. ปรับระนาบให้ตั้งฉาก เพื่อคุณภาพการรับสัญญาณ 10. หาตำแหน่งดาวเทียมโดยการปรับมุมกวาด (Azimuth)

20 ขั้นตอนในการติดตั้งจานรับสัญญาณดาวเทียมแบบมูฟ 11. ปรับมุมกวาด (Azimuth) อย่างละเอียดโดยการปรับซ้ายขวาอีกเล็กน้อย 12. จนกระทั่งค่าความแรงของสัญญาณที่อ่านได้อยู่ในจุดที่สูงที่สุด 13. ปรับมุมเงยอย่างระมัดระวังโดยคลายนอตที่ขาค้ำปรับระดับ (Elevation Locking Screw) จนกระทั่งสัญญาณชัดที่สุด

21 วิธีและขั้นตอนการติดตั้งจานรับสัญญาณดาวเทียม 1. สํารวจพื้นที่และเลือกสถานที่ ติดตั้ง การเลือกสถานที่ ให้เหมาะสมและถูกต้อง 2. ประกอบจานรับกับ Mounting ต่อมาประกอบ LNB Holder หรือตัวยึด LNB เขากับ Feed Boom หรือแกนยึด แล้วนํา FeedBoom มาประกอบเข้ากับตัวจาน โดยใช้นอตขัน จากนั้นให้นํา LNB Holder โดยหันหน้า LNB เข้าหาจาน นําแผ่นยึด LNB มาประกอบแล้วปรับระยะโฟกัส ให้ตรงกับตําแหน่ง ตามที่แต่ละยี่ห้อกําหนดเอาไว้

22 การติดตั้ง จานรับสัญญาณ DIGITAL DTH

23 ห การประกอบจานเข้ากับ Mounting

24 ห การประกอบ LNBF

25 ห การปรับมุมก้มเงยและมุมเงย

26 ต่อสายนำสัญญาณและ ปรับเครื่องรับสัญญาณ ตามค่าในเมนูหน้าจอ โทรทัศน์ การปรับมุมเงยและการปรับมุมกวาด

27 ห การปรับระนาบสัญญาณและระยะโฟกัส

28 ขั้นตอนสุดท้ายของการปรับหาสัญญาณคือการปรับ Cross Polarization หมายถึง การปรับ LNB เพื่อปรับทิศทาง การรับสัญญาณให้ตรงกับทิศทางการเดินของสัญญาณโดยใช้ หลักการเดียวกันกับการปรับมุมกวาดและมุมเงย โดยหมุน LNB ช้าๆเพื่อให้รับสัญญาณให้ดีที่สุดและควรใช้ความละเอียด รอบคอบเป็นพิเศษแล้วขันนอตให้แน่น สําหรับสาย RG- 6 ที่ต่อเรียบร้อยแล้วให้พันเทปกันน้ำที่ขั้ว Connecter ชนิด F-Type ตรงตําแหน่ง LNB

29 ปฏิบัติติดตั้งจานรับสัญญาณดาวเทียม ความชำนาญเกิดจากการฝึกปฏิบัติ ขอให้โชคดี


ดาวน์โหลด ppt หน่วยที่ 15 การติดตั้ง จานรับสัญญาณ ดาวเทียม. ห.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google