งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หน่วยที่ 9 การตรวจซ่อม เครื่องยนต์ 4 จังหวะ และเกียร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หน่วยที่ 9 การตรวจซ่อม เครื่องยนต์ 4 จังหวะ และเกียร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 หน่วยที่ 9 การตรวจซ่อม เครื่องยนต์ 4 จังหวะ และเกียร์

3 จุดมุ่งหมายของหน่วยเรียน 1. แนะนำลำดับงานซ่อมส่วนประกอบฝา สูบเครื่องยนต์ได้ 2. แนะนำลำดับงานซ่อมลิ้นและ ส่วนประกอบลิ้นได้ 3. แนะนำลำดับงานซ่อมเสื้อสูบและ ลูกสูบได้ 4. แนะนำลำดับงานซ่อมซีดีไอแม็กนิ โตได้ 5. แนะนำลำดับงานซ่อมเสื้อแคร้ง ได้ 6. แนะนำลำดับงานซ่อมชุดส่ง กำลังได้ การตรวจซ่อมเครื่องยนต์ 4 จังหวะ และเกียร์ หนังสือหน้า หมายเลข 121/2 9/2

4 เครื่องมือพิเศษ ลักษณะ การใช้งาน 1. เหล็กยึดล้อแม่เหล็ก 2. เหล็กดูดล้อแม่เหล็ก เครื่องมือพิเศษ หนังสือหน้า หมายเลข 122/1 9/3

5 ประกอบส่วนนี้เมื่อลูกสูบ อยู่ในจังหวะอัด ขันแน่น 230-280 กก.- ซม. แหวนสปริง เครื่องมือ กดสปริงลิ้น การถอด ใช้ผ้า รอง การถอดแยกชิ้นส่วน หนังสือหน้า หมายเลข 122/2 9/4

6 เพลาข้อเหวี่ยงและชิ้นส่วนระบบส่ง กำลัง หนังสือหน้า หมายเลข 122/3 9/5

7 0.8-1.2 กก.- ม. ส่วนประกอบชิ้นส่วนบนฝาสูบ หนังสือหน้า หมายเลข 123/1 9/6

8 1. การตรวจเครื่องหมายไทมิ่ง 2. การถอดโซ่ ไทมิ่ง 3. การถอดนอตฝาสูบ 4. การตรวจ ฝาสูบ การซ่อมส่วนประกอบฝาสูบ หนังสือหน้า หมายเลข 123/3 9/7

9 70 กก.- ซม. ส่วนประกอบชุดควบคุมลิ้น หนังสือหน้า หมายเลข 124 9/8

10 ลิ้นไอดี ปลอกก้านลิ้น แผ่นรองสปริง ปะกับ ถ้วยสปริง สปริงลิ้น ลิ้นไอเสีย แผ่นรองสปริง ปลอกก้านลิ้น สปริงลิ้น ถ้วยสปริง ปะกับ ส่วนประกอบชุดลิ้น หนังสือหน้า หมายเลข 126 9/9 1

11 ปะเก็นเสื้อสูบ เสื้อสูบ แหวนล็อก แหวนน้ำมัน แหวนอัดตัวที่ 2 แหวนอัดตัวบน สลักล็อก ลูกสูบ แหวนล็อก ยางรองโซ่ New สลักลูกสูบ ส่วนประกอบเสื้อสูบและลูกสูบ หนังสือหน้า หมายเลข 128 9/10 4 2 3 5 7 10 9 8 6 1 5

12 80 กก.- ซม. 70 กก.- ซม. 175 กก.- ซม. 100 กก.- ซม. 70 กก.- ซม. ส่วนประกอบฝาครอบเสื้อแคร้ง หนังสือหน้า หมายเลข 132 9/11

13 600 กก.- ซม. New 60 กก.- ซม. 500 กก.- ซม. ส่วนประกอบชุดคลัตช์ หนังสือหน้า หมายเลข 133 9/12

14 100 กก.- ซม. 480 กก.- ซม. 70 กก.- ซม. ส่วนประกอบซีดีไอแม็กนิโต หนังสือหน้า หมายเลข 134 9/13

15 ตุ้มถ่วงน้ำหนัก เสื้อแคร้งขวา เพลาข้อเหวี่ยง สลักล็อกเสื้อแคร้ง โซ่ไทมิ่ง 70 กก.- ซม. เสื้อแคร้งซ้าย สเตอร์หน้า New ยางโซ่ตึง 100 กก.- ซม. การซ่อมเสื้อแคร้ง หนังสือหน้า หมายเลข 136 9/14

16 New ชุดเฟืองเกียร์และก้ามปูเกียร์ หนังสือหน้า หมายเลข 138 9/15

17 2 คลัตช์ไม่จาก สาเหตุ ข้อขัดข้อง คลัตช์ ……………………………..……... ……………………………..……... น้ำมันเครื่อง ……………………………..……... ……………………………..……... จงเขียนสาเหตุข้อขัดข้องที่คลัตช์ลื่นและ คลัตช์ไม่จากในช่องว่างต่อไปนี้ 1 คลัตช์ลื่นสาเหตุข้อขัดข้อง คลัตช์ ……………………………..……... ……………………………..……... น้ำมันเครื่อง ……………………………..……... ……………………………..……... กิจกรรมที่ 9.1 หนังสือหน้า หมายเลข 139 9/16 ห่าง 2- 3 มม.

18 จงเขียนสาเหตุข้อขัดข้องของเกียร์ จักรยานยนต์ในช่องว่างต่อไปนี้ 1 เกียร์แข็งเข้าเกียร์ยาก สาเหตุ ข้อขัดข้อง คลัตช์ ………………………..……... ………………………..……... น้ำมันเครื่อง ………………………..……... ………………………..……... 2 คันเปลี่ยนเกียร์ฝืด สาเหตุ ข้อขัดข้อง แกนเกียร์ ………………………..……... ………………………..……... เสื้อเกียร์และก้ามปูเกียร์ ………………………..……... …………………...…..……… ………………………..……... เกียร์ ………………………..……... ………………………..……... 3 เกียร์หลุดสาเหตุ ข้อขัดข้อง แกนเกียร์ ………………………..……… ………………………..……... ก้ามปูเกียร์ ………………………..……... เสื้อเกียร์ ………………………..……… ………………………..……... เฟือง ………………………..……... กิจกรรมที่ 9.2 หนังสือหน้า หมายเลข 140 9/17

19 การตรวจซ่อม เครื่องยนต์ 4 จังหวะ และเกียร์


ดาวน์โหลด ppt หน่วยที่ 9 การตรวจซ่อม เครื่องยนต์ 4 จังหวะ และเกียร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google