งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การตรวจซ่อม เครื่องยนต์ 4 จังหวะ และเกียร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การตรวจซ่อม เครื่องยนต์ 4 จังหวะ และเกียร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การตรวจซ่อม เครื่องยนต์ 4 จังหวะ และเกียร์
หนังสือหน้า หมายเลข งานจักรยานยนต์ สงวนลิขสิทธิ์ 121/ /1 หน่วยที่ 9 การตรวจซ่อม เครื่องยนต์ 4 จังหวะ และเกียร์

2 การตรวจซ่อมเครื่องยนต์ 4 จังหวะและเกียร์
หนังสือหน้า หมายเลข 121/ /2 สงวนลิขสิทธิ์ จุดมุ่งหมายของหน่วยเรียน 1. แนะนำลำดับงานซ่อมส่วนประกอบฝาสูบเครื่องยนต์ได้ 2. แนะนำลำดับงานซ่อมลิ้นและส่วนประกอบลิ้นได้ 3. แนะนำลำดับงานซ่อมเสื้อสูบและลูกสูบได้ 4. แนะนำลำดับงานซ่อมซีดีไอแม็กนิโตได้ 5. แนะนำลำดับงานซ่อมเสื้อแคร้งได้ 6. แนะนำลำดับงานซ่อมชุดส่งกำลังได้

3 เครื่องมือพิเศษ เครื่องมือพิเศษ ลักษณะการใช้งาน 1. เหล็กยึดล้อแม่เหล็ก
หนังสือหน้า หมายเลข 122/ /3 สงวนลิขสิทธิ์ เครื่องมือพิเศษ ลักษณะการใช้งาน 1. เหล็กยึดล้อแม่เหล็ก 2. เหล็กดูดล้อแม่เหล็ก

4 การถอดแยกชิ้นส่วน หนังสือหน้า หมายเลข 122/2 9/4
หนังสือหน้า หมายเลข 122/ /4 สงวนลิขสิทธิ์ ประกอบส่วนนี้เมื่อลูกสูบอยู่ในจังหวะอัด ขันแน่น กก.-ซม. แหวนสปริง เครื่องมือ กดสปริงลิ้น การถอด ใช้ผ้ารอง

5 เพลาข้อเหวี่ยงและชิ้นส่วนระบบส่งกำลัง
หนังสือหน้า หมายเลข 122/ /5 สงวนลิขสิทธิ์

6 ส่วนประกอบชิ้นส่วนบนฝาสูบ
หนังสือหน้า หมายเลข 123/ /6 สงวนลิขสิทธิ์ กก.-ม.

7 การซ่อมส่วนประกอบฝาสูบ
หนังสือหน้า หมายเลข 123/ /7 สงวนลิขสิทธิ์ 1. การตรวจเครื่องหมายไทมิ่ง การถอดโซ่ไทมิ่ง 3. การถอดนอตฝาสูบ การตรวจ ฝาสูบ

8 ส่วนประกอบชุดควบคุมลิ้น
หนังสือหน้า หมายเลข /8 สงวนลิขสิทธิ์ 70 กก.-ซม. 70 กก.-ซม กก.-ซม.

9 ส่วนประกอบชุดลิ้น หนังสือหน้า หมายเลข 126 9/9 1 ลิ้นไอดี
หนังสือหน้า หมายเลข /9 สงวนลิขสิทธิ์ ลิ้นไอดี ปลอกก้านลิ้น แผ่นรองสปริง ปะกับ ถ้วยสปริง สปริงลิ้น ลิ้นไอเสีย แผ่นรองสปริง ปลอกก้านลิ้น 1

10 ส่วนประกอบเสื้อสูบและลูกสูบ
หนังสือหน้า หมายเลข /10 สงวนลิขสิทธิ์ ปะเก็นเสื้อสูบ เสื้อสูบ แหวนล็อก แหวนน้ำมัน แหวนอัดตัวที่ 2 แหวนอัดตัวบน 4 2 3 10 9 8 5 สลักล็อก ลูกสูบ แหวนล็อก ยางรองโซ่ New สลักลูกสูบ

11 ส่วนประกอบฝาครอบเสื้อแคร้ง
หนังสือหน้า หมายเลข /11 สงวนลิขสิทธิ์ 80 กก.-ซม. 70 กก.-ซม. 175 กก.-ซม. 100 กก.-ซม.

12 ส่วนประกอบชุดคลัตช์ หนังสือหน้า หมายเลข 133 9/12 600 กก.-ซม. New
หนังสือหน้า หมายเลข /12 สงวนลิขสิทธิ์ 600 กก.-ซม. New 60 กก.-ซม. 500 กก.-ซม.

13 ส่วนประกอบซีดีไอแม็กนิโต
หนังสือหน้า หมายเลข /13 สงวนลิขสิทธิ์ 100 กก.-ซม. 480 กก.-ซม กก.-ซม.

14 การซ่อมเสื้อแคร้ง หนังสือหน้า หมายเลข 136 9/14 ตุ้มถ่วงน้ำหนัก
หนังสือหน้า หมายเลข /14 สงวนลิขสิทธิ์ ตุ้มถ่วงน้ำหนัก เสื้อแคร้งขวา เพลาข้อเหวี่ยง สลักล็อกเสื้อแคร้ง โซ่ไทมิ่ง 70 กก.-ซม. เสื้อแคร้งซ้าย สเตอร์หน้า New ยางโซ่ตึง กก.-ซม.

15 ชุดเฟืองเกียร์และก้ามปูเกียร์
หนังสือหน้า หมายเลข /15 สงวนลิขสิทธิ์ New

16 กิจกรรมที่ 9.1 หนังสือหน้า หมายเลข /16 สงวนลิขสิทธิ์ จงเขียนสาเหตุข้อขัดข้องที่คลัตช์ลื่นและคลัตช์ไม่จากในช่องว่างต่อไปนี้ 1 คลัตช์ลื่น สาเหตุข้อขัดข้อง คลัตช์ ……………………………..……... ……………………………..……... น้ำมันเครื่อง ……………………………..……... 2 คลัตช์ไม่จาก สาเหตุข้อขัดข้อง คลัตช์ ……………………………..……... ……………………………..……... น้ำมันเครื่อง ……………………………..……... ห่าง 2-3 มม.

17 กิจกรรมที่ 9.2 หนังสือหน้า หมายเลข /17 สงวนลิขสิทธิ์ จงเขียนสาเหตุข้อขัดข้องของเกียร์จักรยานยนต์ในช่องว่างต่อไปนี้ 1 เกียร์แข็งเข้าเกียร์ยาก สาเหตุข้อขัดข้อง คลัตช์ ………………………..……... ………………………..……... น้ำมันเครื่อง ………………………..……... 2 คันเปลี่ยนเกียร์ฝืด สาเหตุข้อขัดข้อง แกนเกียร์ ………………………..……... เสื้อเกียร์และก้ามปูเกียร์ ………………………..……... …………………...…..……… เกียร์ ………………………..……... 3 เกียร์หลุด สาเหตุข้อขัดข้อง แกนเกียร์ ………………………..……… ………………………..……... ก้ามปูเกียร์ ………………………..……... เสื้อเกียร์ ………………………..……… เฟือง ………………………..……...

18 การตรวจซ่อม เครื่องยนต์ 4 จังหวะ และเกียร์
จบหน่วยที่ 9 การตรวจซ่อม เครื่องยนต์ 4 จังหวะ และเกียร์


ดาวน์โหลด ppt การตรวจซ่อม เครื่องยนต์ 4 จังหวะ และเกียร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google