งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หน่วยที่ 15 การตรวจซ่อม สวิงอาร์มและ โซ่ขับ จุดมุ่งหมายของหน่วยเรียน 1. แนะนำส่วนประกอบสวิงอาร์มได้ 2. ตรวจระยะฟรีสวิงอาร์มได้ 3. ตรวจสภาพโช้คอัพและสวิง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หน่วยที่ 15 การตรวจซ่อม สวิงอาร์มและ โซ่ขับ จุดมุ่งหมายของหน่วยเรียน 1. แนะนำส่วนประกอบสวิงอาร์มได้ 2. ตรวจระยะฟรีสวิงอาร์มได้ 3. ตรวจสภาพโช้คอัพและสวิง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 หน่วยที่ 15 การตรวจซ่อม สวิงอาร์มและ โซ่ขับ

3 จุดมุ่งหมายของหน่วยเรียน 1. แนะนำส่วนประกอบสวิงอาร์มได้ 2. ตรวจระยะฟรีสวิงอาร์มได้ 3. ตรวจสภาพโช้คอัพและสวิง อาร์มได้ 4. ปฏิบัติการถอดโซ่ขับและ สเตอร์ได้ 5. ปฏิบัติการตรวจประกอบโซ่ ขับและสเตอร์ได้ การตรวจซ่อมสวิงอาร์มและโซ่ขับ หนังสือหน้า หมายเลข 199/2 15/2

4 ฝาครอบพักเท้า เหล็กยึดจานเบรก โช้คอัพ หลัง บังโซ่ สวิง อาร์ม 160 กก.- ซม. ยางกันโซ่ 480 กก.- ซม. 320 กก.- ซม. โช้คอัพหลัง 320 กก.- ซม. ฝาครอบพักเท้า แกนสวิงอาร์ม 510 กก.- ซม. ส่วนประกอบสวิงอาร์ม หนังสือหน้า หมายเลข 200 15/3

5 การตรวจระยะฟรีและระยะคลอน สวิงอาร์ม หนังสือหน้า หมายเลข 201 15/4

6 1. การตรวจสภาพโช้คอัพหลัง 2. การตรวจสวิงอาร์มและแกน สวิงอาร์ม แกนสวิงอาร์ม แท่นระดับ 3. การประกอบโช้คอัพ หลังและ สวิงอาร์ม ยาง บู๊ชเหล็ก หูโช้คอัพ การตรวจสภาพโช้คอัพและสวิง อาร์ม หนังสือหน้า หมายเลข 202 15/5

7 แกนล้อหลัง นอตสกรูปรับความตึงโซ่ ตลับลูกปืน แกน ยัน ยางหลัง สเตอร์หลัง ยางกันกระชาก ดุมสเตอร์ ตลับลูกปืน โซ่ นอตสกรูชุดปรับความตึงโซ่ แหวนและนอตแกนล้อหลัง ส่วนประกอบโซ่ขับและสเตอร์ หนังสือหน้า หมายเลข 203 15/6

8 ส่วนประกอบโซ่ขับและสเตอร์ หนังสือหน้า หมายเลข 204 15/7

9 1. ตรวจสภาพโซ่ขับและสเตอร์ 2. ทำความสะอาดโซ่ขับ 3. การล้างแหวนยาง 3. ตรวจสภาพโซ่ขับ การตรวจสภาพโซ่ขับ หนังสือหน้า หมายเลข 205 15/8 1

10 1. การหล่อลื่นโซ่ขับ 20-40 มม. 2. การตรวจสภาพ การขัดข้องโซ่ขับ 3. การตรวจสภาพสเตอร์หน้า - หลัง 4. ขั้นตอน การเปลี่ยนสเตอร์หลัง การตรวจสภาพโซ่ หนังสือหน้า หมายเลข 206 15/9

11 1. ประกอบชิ้นส่วนสเตอร์หลัง 2. ประกอบโซ่ขับ 3. ประกอบตัวล็อกข้อต่อโซ่ขับ การประกอบสเตอร์หลังและโซ่ขับ หนังสือหน้า หมายเลข 207 15/10

12 1. จงเติมคำแนะนำวิธีการตรวจ สวิงอาร์ม 1.1 ตรวจการแกว่งโดยดึง ถอยหลังพร้อมโยก ………………. เบา ๆ เพื่อ ตรวจ …………………. 1.2 ตรวจการเคลื่อนตัวขึ้น ลงคล่องตัว ถ้าไม่ คล่องตัวให้ ………………………………...…………. 2. จงเขียนคำอธิบายการตรวจ ฟันสเตอร์ตาม หมายเลข 1 ฟันสเตอร์ ………………………………...………… 2 ยอดฟัน ………………………………...……...……. 3 ลูกกลิ้ง ………………………………...…….………. 4 สเตอร์ …………………………………….…………. กิจกรรมที่ 15 หนังสือหน้า หมายเลข 208/1 15/11

13 3. ฟันสเตอร์ที่ใช้งานหนักและ ขาดการหล่อลื่น เกิดการสึกหรอมาก จง อธิบายตามหมายเลข 1 โซ่ลื่น …………………………………….…….……. 2 ฟัน …………………………………….……………... 4. จงอธิบายลักษณะการตรวจ สภาพสเตอร์กับ โซ่ ตามรูปซ้ายมือ ดึงโซ่มา ทางด้านหลัง สเตอร์ 2 ถ้าความหย่อน 1 มากกว่า 1 ใน 2 ของฟันให้ …………………………… …………………………………….……………..…………... กิจกรรมที่ 15 หนังสือหน้า หมายเลข 208/2 15/12

14 การตรวจซ่อม สวิงอาร์มและโซ่ ขับ


ดาวน์โหลด ppt หน่วยที่ 15 การตรวจซ่อม สวิงอาร์มและ โซ่ขับ จุดมุ่งหมายของหน่วยเรียน 1. แนะนำส่วนประกอบสวิงอาร์มได้ 2. ตรวจระยะฟรีสวิงอาร์มได้ 3. ตรวจสภาพโช้คอัพและสวิง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google