งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การสังเกตพฤติกรรมด้านทักษะ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การสังเกตพฤติกรรมด้านทักษะ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การสังเกตพฤติกรรมด้านทักษะ
ประกอบการเรียนรายวิชาพลศึกษา (กรีฑา) พ 32101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จัดทำโดย นายมนูญ ธราพร กลุ่มสาระกาสรเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก

2 การวิ่งระยะกลาง การวิ่งผลัด 4X400 เมตร
พฤติกรรมบ่งชี้ด้านทักษะเรื่อง การวิ่งระยะกลาง การวิ่งผลัด 4X400 เมตร

3 ลักษณะ การก้าวเท้า ความเร็วและความยาวของช่วงก้าวจะสั้นกว่าการวิ่งระยะสั้น ลำตัวโน้มไปข้างหน้า ขาท่อนบนจะยกสูงจากพื้นเล็กเล็กน้อย

4 แกว่งแขนเบา ๆ เป็นไปตามธรรมชาติไม่เกร็ง ข้อมือของแขนหน้ายกขึ้นระดับคาง
ลักษณะ การแกว่งแขน แกว่งแขนเบา ๆ เป็นไปตามธรรมชาติไม่เกร็ง ข้อมือของแขนหน้ายกขึ้นระดับคาง

5 ลักษณะการส่งคทา วิ่งผลัด 4x400 เมตร
เมื่อได้ระยะที่จะส่ง ผู้ส่งเหยียดแขนไปข้างหน้า ฟาดคทาจากบนลงบนมือผู้รับ

6 ลักษณะการรับคทา วิ่งผลัด 4x400 เมตร
ผู้รับยืนหันข้างตามช่องวิ่ง มือที่จะรับคทาหงายขึ้น เมื่อผู้ส่งให้สัญญาณ ให้ออกวิ่งเหยียดมือหงายขึ้น กำคทาแล้วดึงคทาในลักษณะกระชาก เพื่อให้เกิดแรงส่งในการวิ่ง


ดาวน์โหลด ppt การสังเกตพฤติกรรมด้านทักษะ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google