งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การสังเกตพฤติกรรม ด้านทักษะ ประกอบการเรียนรายวิชาพลศึกษา ( กรีฑา ) พ 32101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จัดทำโดย นายมนูญ ธราพร กลุ่มสาระกาสรเรียนรู้สุข ศึกษาและพลศึกษา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การสังเกตพฤติกรรม ด้านทักษะ ประกอบการเรียนรายวิชาพลศึกษา ( กรีฑา ) พ 32101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จัดทำโดย นายมนูญ ธราพร กลุ่มสาระกาสรเรียนรู้สุข ศึกษาและพลศึกษา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 การสังเกตพฤติกรรม ด้านทักษะ ประกอบการเรียนรายวิชาพลศึกษา ( กรีฑา ) พ 32101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จัดทำโดย นายมนูญ ธราพร กลุ่มสาระกาสรเรียนรู้สุข ศึกษาและพลศึกษา โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก

3 การวิ่งระยะกลาง การวิ่งผลัด 4X400 เมตร พฤติกรรมบ่งชี้ ด้านทักษะเรื่อง

4 ลักษณะ การก้าว เท้า ความเร็วและความยาวของช่วงก้าวจะ สั้นกว่าการวิ่งระยะสั้น ลำตัวโน้มไปข้างหน้า ขาท่อนบนจะยก สูงจากพื้นเล็กเล็กน้อย

5 ลักษณะ การ แกว่ง แขน แกว่งแขนเบา ๆ เป็นไปตามธรรมชาติ ไม่เกร็ง ข้อมือของแขนหน้ายกขึ้นระดับคาง

6 ลักษณะการ ส่งคทา วิ่งผลัด 4x400 เมตร เมื่อได้ระยะที่จะส่ง ผู้ส่งเหยียดแขนไป ข้างหน้า ฟาดคทา จากบนลงบนมือผู้รับ

7 ผู้รับยืนหันข้างตามช่องวิ่ง มือที่จะรับ คทาหงายขึ้น เมื่อผู้ ส่งให้สัญญาณ ให้ออกวิ่งเหยียดมือหงาย ขึ้น กำคทา แล้วดึงคทาในลักษณะกระชาก เพื่อให้ เกิดแรงส่งในการวิ่ง ลักษณะการรับคทา วิ่งผลัด 4x400 เมตร


ดาวน์โหลด ppt การสังเกตพฤติกรรม ด้านทักษะ ประกอบการเรียนรายวิชาพลศึกษา ( กรีฑา ) พ 32101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จัดทำโดย นายมนูญ ธราพร กลุ่มสาระกาสรเรียนรู้สุข ศึกษาและพลศึกษา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google