งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หน่วยที่ 14 การตรวจซ่อมชุด แฮนด์และบังคับ เลี้ยว.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หน่วยที่ 14 การตรวจซ่อมชุด แฮนด์และบังคับ เลี้ยว."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 หน่วยที่ 14 การตรวจซ่อมชุด แฮนด์และบังคับ เลี้ยว

3 จุดมุ่งหมายของหน่วย เรียน 1. แนะนำส่วนประกอบ ชุดแฮนด์ได้ 2. ปฏิบัติการถอดชุด แฮนด์ได้ 3. ตรวจซ่อมชุด แฮนด์ได้ 4. ตรวจซ่อมชุด บังคับเลี้ยวได้ การตรวจซ่อมชุดแฮนด์และบังคับ เลี้ยว หนังสือหน้า หมายเลข 191/2 14/2

4 ฝา ครอบแฮนด์ เรือนไมล์และไฟเตือน กระจกมองหลัง ขั้วต่อสายไฟ หัวสายไมล์ กระจก มองหลัง 350 กก.- ซม. ส่วนประกอบแผงคอและแฮนด์ หนังสือหน้า หมายเลข 192 14/3

5 430 กก.- ซม. ส่วนประกอบแผงคอและแฮนด์ หนังสือหน้า หมายเลข 193/1 14/4

6 สวิตช์แฮนด์ ปะกับแฮนด์ มือเบรก สวิตช์แฮนด์ หนังสือหน้า หมายเลข 193/2 14/5

7 ชิ้นส่วนระบบบังคับ เลี้ยว (Kawasaki KR150R) G : ใช้จาระบีหล่อลื่น T1 : 47 นิวตัน - เมตร (4.8 กก.- ม.) T2 : 49 นิวตัน - เมตร ( ขันให้แน่น ด้วยมือหรือ 0.5 กก.- ม.) T3 : 17 นิวตัน - เมตร (1.7 กก.- ม.) ชิ้นส่วนระบบบังคับเลี้ยว หนังสือหน้า หมายเลข 193/3 14/6

8 1. ขั้นตอนการถอด 2. การตรวจ สภาพแฮนด์ 3. การประกอบชุดแฮนด์ a 1 การถอดและประกอบชุดแฮนด์ หนังสือหน้า หมายเลข 194 14/7

9 4. ประกอบสวิตช์แฮนด์ 5. ประกอบขาจับก้านเบรกมือ 6. ประกอบสายเร่ง 7. ประกอบสวิตช์ แฮนด์ขวา การถอดและประกอบชุดแฮนด์ หนังสือหน้า หมายเลข 195 14/8

10 70 กก.- ซม. ฝาครอบหน้า และแตร นอตยึดแผงคอตัว บน 750 กก.- ซม. นอตยึดแผงคอตัว ล่าง แหวนรองถ้วยคอ ถ้วยคอ ลูกปืน ถ้วยคอ ลูกปืน ถ้วยคอ ส่วนประกอบชุดบังคับเลี้ยว หนังสือหน้า หมายเลข 196 14/9

11 1. การถอดนอตยึดแผงคอ 2. ขั้นตอนการ เปลี่ยนถ้วยคอ 3. การประกอบชุดบังคับเลี้ยว การถอดประกอบชุดบังคับเลี้ยว หนังสือหน้า หมายเลข 197 14/10

12 จงเติมคำในช่องว่างสาเหตุ ข้อขัดข้องระบบบังคับเลี้ยว 1 ควบคุมการบังคับเลี้ยวยาก สาเหตุข้อขัดข้อง แฮนด์ …………………………….. คอรถ ……………………...…….. ……………………...…….. ………………...………..... ………………...…………. โช้คอัพหน้า ………………...…………. ………………...…………. ………………...……….... ………………...…………. ยาง ………………...…….….... ………………...…….….... ล้อ ………………...…….….... ………………...…….….... ………………...……….... ………………...………..... ………………...…….….... ตัวถัง ………………...…….. ………………...…….. สวิงอาร์ม ………………...…….. ………………...…….. โช้คอัพหลัง ………………...…….. ………………...…….. โซ่ ………………...…….. กิจกรรมที่ 14 หนังสือหน้า หมายเลข 198 14/11

13 การตรวจซ่อม ชุดแฮนด์และ บังคับลี้ยว


ดาวน์โหลด ppt หน่วยที่ 14 การตรวจซ่อมชุด แฮนด์และบังคับ เลี้ยว.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google