งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แฮนด์และบังคับเลี้ยว

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แฮนด์และบังคับเลี้ยว"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แฮนด์และบังคับเลี้ยว
หนังสือหน้า หมายเลข งานจักรยานยนต์ สงวนลิขสิทธิ์ 191/ /1 หน่วยที่ 14 การตรวจซ่อมชุด แฮนด์และบังคับเลี้ยว

2 การตรวจซ่อมชุดแฮนด์และบังคับเลี้ยว
หนังสือหน้า หมายเลข 191/ /2 สงวนลิขสิทธิ์ จุดมุ่งหมายของหน่วยเรียน 1. แนะนำส่วนประกอบชุดแฮนด์ได้ 2. ปฏิบัติการถอดชุดแฮนด์ได้ 3. ตรวจซ่อมชุดแฮนด์ได้ 4. ตรวจซ่อมชุดบังคับเลี้ยวได้

3 ส่วนประกอบแผงคอและแฮนด์
หนังสือหน้า หมายเลข /3 สงวนลิขสิทธิ์ ฝาครอบแฮนด์ เรือนไมล์และไฟเตือน กระจกมองหลัง ขั้วต่อสายไฟ หัวสายไมล์ กระจกมองหลัง 350 กก.-ซม.

4 ส่วนประกอบแผงคอและแฮนด์
หนังสือหน้า หมายเลข 193/ /4 สงวนลิขสิทธิ์ 430 กก.-ซม.

5 สวิตช์แฮนด์ หนังสือหน้า หมายเลข 193/2 14/5 สวิตช์แฮนด์ ปะกับแฮนด์
หนังสือหน้า หมายเลข 193/ /5 สงวนลิขสิทธิ์ สวิตช์แฮนด์ ปะกับแฮนด์ มือเบรก

6 ชิ้นส่วนระบบบังคับเลี้ยว
หนังสือหน้า หมายเลข 193/ /6 สงวนลิขสิทธิ์ ชิ้นส่วนระบบบังคับเลี้ยว (Kawasaki KR150R) G : ใช้จาระบีหล่อลื่น T1 : 47 นิวตัน-เมตร (4.8 กก.-ม.) T2 : 49 นิวตัน-เมตร (ขันให้แน่น ด้วยมือหรือ 0.5 กก.-ม.) T3 : 17 นิวตัน-เมตร (1.7 กก.-ม.)

7 การถอดและประกอบชุดแฮนด์
หนังสือหน้า หมายเลข /7 สงวนลิขสิทธิ์ 1. ขั้นตอนการถอด การตรวจสภาพแฮนด์ 3. การประกอบชุดแฮนด์ a 1

8 การถอดและประกอบชุดแฮนด์
หนังสือหน้า หมายเลข /8 สงวนลิขสิทธิ์ 4. ประกอบสวิตช์แฮนด์ ประกอบขาจับก้านเบรกมือ 6. ประกอบสายเร่ง 7. ประกอบสวิตช์แฮนด์ขวา

9 ส่วนประกอบชุดบังคับเลี้ยว
หนังสือหน้า หมายเลข /9 สงวนลิขสิทธิ์ นอตยึดแผงคอตัวบน 750 กก.-ซม. นอตยึดแผงคอตัวล่าง แหวนรองถ้วยคอ ถ้วยคอ ลูกปืน 70 กก.-ซม. ฝาครอบหน้า และแตร

10 การถอดประกอบชุดบังคับเลี้ยว
หนังสือหน้า หมายเลข /10 สงวนลิขสิทธิ์ 1. การถอดนอตยึดแผงคอ ขั้นตอนการเปลี่ยนถ้วยคอ 3. การประกอบชุดบังคับเลี้ยว

11 กิจกรรมที่ 14 จงเติมคำในช่องว่างสาเหตุข้อขัดข้องระบบบังคับเลี้ยว
หนังสือหน้า หมายเลข /11 สงวนลิขสิทธิ์ จงเติมคำในช่องว่างสาเหตุข้อขัดข้องระบบบังคับเลี้ยว 1 ควบคุมการบังคับเลี้ยวยาก สาเหตุข้อขัดข้อง แฮนด์ …………………………….. คอรถ ……………………...…….. ……………………...…….. ………………...………..... ………………...…………. โช้คอัพหน้า ………………...…………. ………………...……….... ยาง ………………...…….….... ………………...…….….... ล้อ ………………...…….….... ตัวถัง ………………...…….. ………………...…….. สวิงอาร์ม ………………...…….. โช้คอัพหลัง ………………...…….. โซ่ ………………...……..

12 ชุดแฮนด์และบังคับลี้ยว
จบหน่วยที่ 14 การตรวจซ่อม ชุดแฮนด์และบังคับลี้ยว


ดาวน์โหลด ppt แฮนด์และบังคับเลี้ยว

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google