งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Mold Design # 5 ระบบปลดชิ้นงาน(ejection)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Mold Design # 5 ระบบปลดชิ้นงาน(ejection)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Mold Design # 5 ระบบปลดชิ้นงาน(ejection)

2 Mold Design ทดสอบก่อนเรียน 1.จงอธิบายความสำคัญของระบบปลดชิ้นงาน

3 Mold Design ความสำคัญของระบบปลดชิ้นงาน
ช่วยให้การปลดชิ้นงานง่ายขึ้นไม่ต้องใช้มือ โดยเมื่อพลาสติกแข็งตัวจะติดกับแม่พิมพ์ทำให้เอาออกจากแม่พิมพ์ยากจึงต้องมีระบบปลดชิ้นงาน ระบบปลดชิ้นงานแยกออกเป็น 3 ส่วนคือ 1.ห้องระบบปลดชิ้นงาน 2.แผ่นประกอบตัวปลด 3.วิธีดันปลดชิ้นงาน

4 Mold Design ห้องระบบปลดชิ้นงาน
ทำหน้าที่รองรับแผ่นแม่พิมพ์หรือแผ่นยึดแม่พิมพ์และจัดเตรียมช่องว่างที่แผ่นประกอบตัวปลดสามารถประกอบเข้าไปและทำงานได้ โดยปกติห้องระบบปลดชิ้นงานจะประกอบด้วยแผ่นหลัง ซึ่งใช้สำหรับยึดแท่งรองรับที่มีรูปร่างสะดวกต่อการทำงาน

5 Mold Design ห้องระบบปลดชิ้นงานแนวตรง

6 Mold Design ห้องระบบปลดชิ้นงานแบบกรอบ

7 Mold Design ห้องระบบปลดชิ้นงานแบบรองรับด้วยแท่งทรงกระบอก

8 Mold Design แผ่นประกอบตัวปลด
ทำหน้าที่ยึดส่วนตัวปลดชิ้นงาน แผ่นประกอบทั้งชุดจะสวมอยู่ในช่องภายในของห้องระบบปลอดชิ้นงานและอยู่ด้านหลังแม่พิมพ์โดยตรง

9 Mold Design

10 Mold Design

11 Mold Design แผ่นตัวปลด

12 Mold Design เพลาดันปลดและปลอกเพลาดันปลด

13 Mold Design

14 Mold Design เทคนิคการปลดชิ้นงาน

15 Mold Design 1.ใช้สลักปลด

16 Mold Design 1.ใช้สลักปลด(ต่อ)

17 Mold Design 1.ใช้สลักปลด(ต่อ) ข้อมูลและรูปอื่นๆสามารถดูได้ในหนังสือ

18 Mold Design 2.ใช้สลักปลดแบบลดบ่า

19 Mold Design 3.การใช้สลักปลดรูปตัว D

20 Mold Design 4.การใช้ปลอกปลดชิ้นงาน

21 Mold Design 5.การใช้ใบปลดชิ้นงาน

22 Mold Design 6.การใช้ลิ้นปลดชิ้นงาน

23 Mold Design 6.การใช้ลิ้นปลดชิ้นงาน(ต่อ)

24 Mold Design 7.การใช้ลมดันปลดชิ้นงาน

25 Mold Design 8.การใช้แท่งปลดชิ้นงาน

26 Mold Design 9.การใช้แผ่นปลดชิ้นงาน

27 Mold Design 10.การใช้แหวนปลดชิ้นงาน


ดาวน์โหลด ppt Mold Design # 5 ระบบปลดชิ้นงาน(ejection)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google