งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Mold Design # 5 ระบบปลดชิ้นงาน(ejection). Mold Design ทดสอบก่อนเรียน 1. จงอธิบายความสำคัญของระบบปลดชิ้นงาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Mold Design # 5 ระบบปลดชิ้นงาน(ejection). Mold Design ทดสอบก่อนเรียน 1. จงอธิบายความสำคัญของระบบปลดชิ้นงาน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Mold Design # 5 ระบบปลดชิ้นงาน(ejection)

2 Mold Design ทดสอบก่อนเรียน 1. จงอธิบายความสำคัญของระบบปลดชิ้นงาน

3 Mold Design ความสำคัญของระบบปลดชิ้นงาน ช่วยให้การปลดชิ้นงานง่ายขึ้นไม่ต้องใช้ มือ โดยเมื่อพลาสติกแข็งตัวจะติดกับ แม่พิมพ์ทำให้เอาออกจากแม่พิมพ์ยากจึง ต้องมีระบบปลดชิ้นงาน ระบบปลดชิ้นงานแยกออกเป็น 3 ส่วนคือ 1. ห้องระบบปลดชิ้นงาน 2. แผ่นประกอบตัวปลด 3. วิธีดันปลดชิ้นงาน

4 Mold Design ห้องระบบปลดชิ้นงาน ทำหน้าที่รองรับแผ่นแม่พิมพ์หรือแผ่น ยึดแม่พิมพ์และจัดเตรียมช่องว่างที่แผ่น ประกอบตัวปลดสามารถประกอบเข้าไปและ ทำงานได้ โดยปกติห้องระบบปลดชิ้นงานจะ ประกอบด้วยแผ่นหลัง ซึ่งใช้สำหรับยึดแท่ง รองรับที่มีรูปร่างสะดวกต่อการทำงาน

5 Mold Design ห้องระบบปลดชิ้นงานแนว ตรง

6 Mold Design ห้องระบบปลดชิ้นงานแบบ กรอบ

7 Mold Design ห้องระบบปลดชิ้นงานแบบ รองรับด้วยแท่ง ทรงกระบอก

8 Mold Design แผ่นประกอบตัวปลด ทำหน้าที่ยึดส่วนตัวปลดชิ้นงาน แผ่นประกอบทั้งชุดจะ สวมอยู่ในช่องภายในของห้องระบบปลอดชิ้นงานและอยู่ ด้านหลังแม่พิมพ์โดยตรง

9 Mold Design

10

11 แผ่นตัวปลด

12 Mold Design เพลาดันปลดและปลอก เพลาดันปลด

13 Mold Design

14 เทคนิคการปลดชิ้นงาน

15 Mold Design 1. ใช้สลักปลด

16 Mold Design 1. ใช้สลักปลด ( ต่อ )

17 Mold Design 1. ใช้สลักปลด ( ต่อ ) ข้อมูลและรูปอื่นๆสามารถดูได้ในหนังสือ

18 Mold Design 2. ใช้สลักปลดแบบลด บ่า

19 Mold Design 3. การใช้สลักปลดรูป ตัว D

20 Mold Design 4. การใช้ปลอกปลด ชิ้นงาน

21 Mold Design 5. การใช้ใบปลด ชิ้นงาน

22 Mold Design 6. การใช้ลิ้นปลดชิ้นงาน

23 Mold Design 6. การใช้ลิ้นปลด ชิ้นงาน ( ต่อ )

24 Mold Design 7. การใช้ลมดันปลด ชิ้นงาน

25 Mold Design 8. การใช้แท่งปลด ชิ้นงาน

26 Mold Design 9. การใช้แผ่นปลด ชิ้นงาน

27 Mold Design 10. การใช้แหวนปลด ชิ้นงาน


ดาวน์โหลด ppt Mold Design # 5 ระบบปลดชิ้นงาน(ejection). Mold Design ทดสอบก่อนเรียน 1. จงอธิบายความสำคัญของระบบปลดชิ้นงาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google