งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Radio Transmitter and Antenna1 วงจรขยายความถี่สูง และ วงจรขยายกำลังความถี่สูง หน่วยที่ 7.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Radio Transmitter and Antenna1 วงจรขยายความถี่สูง และ วงจรขยายกำลังความถี่สูง หน่วยที่ 7."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Radio Transmitter and Antenna1 วงจรขยายความถี่สูง และ วงจรขยายกำลังความถี่สูง หน่วยที่ 7

2

3

4 1. วงจรไบอัสทรานซิสเตอร์พื้นฐาน 2. การจัดคลาสวงจรขยาย 3. หลักการทำงานของวงจรจูนด์คลาสซี

5 1. บอกการจัดวงจรไบอัสทรานซิสเตอร์พื้นฐานได้ 2. บอกหลักการจัดวงจรขยายคลาสต่าง ๆ ได้ 3. บอกคุณสมบัติของวงจรขยายคลาสซีได้

6 วงจรขยายสัญญาณโดยทั่วไปนั้น จัดว่าเป็นการขยาย สัญญาณที่ความถี่ต่ำ หรือ ความถี่ในย่านเสียง ส่วน วงจรขยายความถี่สูง จัดได้ว่าเป็นวงจรขยายในย่าน ความถี่วิทยุ ซึ่งในเครื่องส่งวิทยุนั้นได้แก่ ภาคขยาย บัฟเฟอร์ ภาคขยายกำลังปานกลางหรือภาคเอ็กไซเตอร์ โดยวงจรขยายกำลังความถี่สูง เป็นวงจรที่ทำหน้าที่ ขยายสัญญาณ ที่มีขนาดของกระแส และ ขนาดของ แรงดันสูง ๆ เพื่อป้อนให้กับโหลดของวงจรเครื่องส่ง วิทยุ หลักการ และ แนวคิด

7 วงจรไบอัสทรานซิสเตอร์ 1. วงจรไบอัสคงที่ ( Fixed Bias ) 2. วงจรอีมิตเตอร์สเตบิไลซ์ไบอัส ( Emitter Stabilized Bias ) 3. วงจรไบอัสแบบแบ่งแรงดัน ( Voltage Divider Bias ) 4. วงจรไบอัสแบบป้อนกลับ ( Collector Voltage Feedback Bias )

8 1. วงจรไบอัสคงที่ ( Fixed Bias )

9 2. วงจรอีมิตเตอร์สเตบิไลซ์ไบอัส ( Emitter Stabilized Bias )

10 3. วงจรไบอัสแบบแบ่งแรงดัน ( Voltage Divider Bias )

11 4. วงจรไบอัสแบบป้อนกลับ ( Collector Voltage Feedback Bias )

12 การจัดคลาสวงจรขยาย การจัดคลาส ( Class ) หรือระดับ ของ วงจรขยายกำลัง จะพิจารณาจาก จุดทำงาน ( Q – Point ) บนเส้นดีซีโหลดไลน์ ( Load Line )

13 จุดทำงานของทรานซิสเตอร์ โหลดไลน์ ( Load Line )

14 จะขอกล่าว เฉพาะ วงจรขยายคลาสซีเท่านั้น

15 วงจรขยายคลาสซี วงจรขยายคลาสซี เป็นวงจรที่มีประสิทธิภาพสูง แต่ก็มี ความผิดเพี้ยนสูงมาก เหมาะสำหรับการขยายสัญญาณใน ย่านความถี่วิทยุ ( Radio Frequency : RF ) เพราะ สามารถที่จะใช้วงจรจูนด์ความถี่ ในการชดเชยความ ผิดเพี้ยนที่เกิดขึ้นได้ การจัดไบอัสคลาสซีนั้น จะตั้งจุด ไบอัสให้เลยจุดคัตออฟ โดยให้จุดไบอัสเลยเส้นโหลดไลน์ ออกไป ซึ่งจะทำให้ทรานซิสเตอร์ขยายสัญญาณได้เพียง บางส่วนเท่านั้น

16 หลักการทำงานเบื้องต้น ของวงจรขยายคลาสซี

17 การทำงานของคลาสซี ( ก ) วงจรขยายคลาสซี ( ข ) แรงดันอินพุตและกระแสเอ๊าต์พุต

18 การทำงานบนเส้นโหลด

19 (ก) สัญญาณพัลส์ที่เป็นกระแสคอลเลคเตอร์ (ข) สัญญาณกระแสเอาต์พุตและแรงดันเอาต์พุต

20 การทำงานร่วมกับวงจรจูนด์ ( Tuned Circuit Operation ) ความถี่เรโซแนนซ์ของวงจร LC ที่ขนานกัน หาได้จาก

21 วงจรขยายจูนด์คลาสซี

22 หลักการทำงานของวงจรจูนด์คลาสซี คือ เมื่อ ทรานซิสเตอร์มีไบอัสเกิดกระแสไหลได้ในช่วงเวลาสั้น ย่อมจะทำให้เกิดแรงดันไฟฟ้าจากแหล่งจ่ายชาร์ทเข้าที่ตัว เก็บประจุ จังหวะที่ C ชาร์ทประจุ เมื่อทรานซิสเตอร์อยู่ในสภาวะนำกระแส

23 เมื่อทรานซิสเตอร์หยุดนำกระแส หรืออยู่ในสภาวะออฟ ( OFF )ดังรูป ( ก ) แรงดันที่เก็บไว้ที่ C จะจ่ายให้กับ L และลดลงเข้าใกล้ศูนย์โวลต์ กระแสจะไหล ย้อนกลับทิศทางไปรีชาร์ท ( Recharge ) อีกทางหนึ่งของขั้ว C ดังรูป ( ข ) (ก ) เมื่อทรานซิสเตอร์ OFF (ข ) เมื่อทรานซิสเตอร์ยัง OFF ในช่วงเวลาถัดไป

24 เมื่อเวลาผ่านไปจะเกิดการเปลี่ยนค่าแรงดันมาทางลบ และเมื่อ C คาบประจุ หมดแล้ว จะเกิดการคายประจุ ( Discharge ) กลับทางดังรูป ( ก ) พร้อมกับการ ยุบตัวของ L ดังนั้น แรงดันไฟศักย์ลบจึงกลับสู่ 0 โวลต์ และกลับไปเป็นบวก ดัง รูป ( ข ) รอช่วงเวลาที่ทรานซิสเตอร์กลับมานำกระแสอีกครั้ง (ก ) เมื่อทรานซิสเตอร์ยัง OFF ในช่วงเวลาถัดไป (ข ) เมื่อทรานซิสเตอร์ยัง OFF และรอ ON ในช่วงเวลาถัดไป

25 ครูและนักเรียน ช่วยกันสรุป

26 สวัสดี


ดาวน์โหลด ppt Radio Transmitter and Antenna1 วงจรขยายความถี่สูง และ วงจรขยายกำลังความถี่สูง หน่วยที่ 7.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google