งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

พระป่า และ คำสอน ชุด ๒.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "พระป่า และ คำสอน ชุด ๒."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 พระป่า และ คำสอน ชุด ๒

2 ชื่อ - ฉายา : หลวงปู่กินรี จนฺทิโย เกิด : 8 เมษายน 2439
คติธรรม คำสอนสำคัญ : ถ้าขาดสติ โอกาสที่จิตใจจะวิ่งไปตามอารมณ์ภายนอกมันก็มีมากขึ้น และอารมณ์ทั้งหลายก็ย่อมครอบงำจิตให้หลงใหลมัวเมาได้ง่ายขึ้น

3 ชื่อ - ฉายา : หลวงปู่ฝั้น อาจาโร เกิด : 20 สิงหาคม 2442
คติธรรม คำสอนสำคัญ : บุญกุศลนั้นก็ไม่ใช่อื่นไกล ก็ได้แก่ทานบารมี ศีลบารมี ภาวนาบารมีนี้แหละ ทานก็รู้อยู่แล้ว คือการสละหรือการละการวาง ผู้ใดละมาก วางได้มาก ก็เป็นผลานิสงส์มาก ผู้ใดวางได้น้อย ละได้น้อย ก็มีผลานิสงส์น้อย

4 ชื่อ - ฉายา : หลวงปู่กงมา จิรปุญฺโณ เกิด : 6 พฤศจิกายน 2443
คติธรรม คำสอนสำคัญ : เราจะกลัวเสือหรือกลัวกิเลส กิเลสมันทำให้เราตายนับภพนับชาติไม่ถ้วน เสือตัวนี้มันทำให้เราตายได้หนเดียว

5 ชื่อ - ฉายา : หลวงปู่หลุย จนฺทสาโร เกิด : 11 กุมภาพันธ์ 2444
คติธรรม คำสอนสำคัญ : จิตติดที่ไหน ย่อมไปเกิด ณ ที่นั้น จิตติดเรือนก็อาจจะมาเกิดเป็นจิ้งจกตุ๊กแกได้ แม้แต่พระภิกษุติดจีวรยังไปเกิดเป็นเล็น น่าหวาดกลัวนัก แล้วกิเลสมีร้อยแปดประตู พุทโธมีประตูเดียว เพราะฉะนั้นให้ฝึกหัดปฏิบัติให้คุ้นเคย วาระที่เราจะเปลี่ยนภพเปลี่ยนชาติจะเข้าจิตได้ทันหรือเปล่า


ดาวน์โหลด ppt พระป่า และ คำสอน ชุด ๒.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google