งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

พระป่า และ คำสอน ชุด ๒. ชื่อ - ฉายา : หลวงปู่กินรี จนฺทิโย เกิด : 8 เมษายน 2439 คติธรรม คำสอนสำคัญ : ถ้า ขาดสติ โอกาสที่จิตใจจะ วิ่งไปตามอารมณ์ภายนอก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "พระป่า และ คำสอน ชุด ๒. ชื่อ - ฉายา : หลวงปู่กินรี จนฺทิโย เกิด : 8 เมษายน 2439 คติธรรม คำสอนสำคัญ : ถ้า ขาดสติ โอกาสที่จิตใจจะ วิ่งไปตามอารมณ์ภายนอก."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 พระป่า และ คำสอน ชุด ๒

2 ชื่อ - ฉายา : หลวงปู่กินรี จนฺทิโย เกิด : 8 เมษายน 2439 คติธรรม คำสอนสำคัญ : ถ้า ขาดสติ โอกาสที่จิตใจจะ วิ่งไปตามอารมณ์ภายนอก มันก็มีมากขึ้น และอารมณ์ ทั้งหลายก็ย่อมครอบงำจิต ให้หลงใหลมัวเมาได้ง่าย ขึ้น

3 ชื่อ - ฉายา : หลวงปู่ฝั้น อา จาโร เกิด : 20 สิงหาคม 2442 คติธรรม คำสอนสำคัญ : บุญกุศลนั้นก็ไม่ใช่อื่นไกล ก็ได้แก่ทานบารมี ศีล บารมี ภาวนาบารมีนี้แหละ ทานก็รู้อยู่แล้ว คือการสละ หรือการละการวาง ผู้ใดละ มาก วางได้มาก ก็เป็น ผลานิสงส์มาก ผู้ใดวางได้ น้อย ละได้น้อย ก็มี ผลานิสงส์น้อย

4 ชื่อ - ฉายา : หลวงปู่กงมา จิรปุญฺโณ เกิด : 6 พฤศจิกายน 2443 คติธรรม คำสอนสำคัญ : เรา จะกลัวเสือหรือกลัวกิเลส กิเลสมันทำให้เราตายนับ ภพนับชาติไม่ถ้วน เสือตัว นี้มันทำให้เราตายได้หน เดียว

5 ชื่อ - ฉายา : หลวงปู่หลุย จนฺทสาโร เกิด : 11 กุมภาพันธ์ 2444 คติธรรม คำสอนสำคัญ : จิต ติดที่ไหน ย่อมไปเกิด ณ ที่ นั้น จิตติดเรือนก็อาจจะมา เกิดเป็นจิ้งจกตุ๊กแกได้ แม้แต่พระภิกษุติดจีวรยัง ไปเกิดเป็นเล็น น่า หวาดกลัวนัก แล้วกิเลสมี ร้อยแปดประตู พุทโธมี ประตูเดียว เพราะฉะนั้นให้ ฝึกหัดปฏิบัติให้คุ้นเคย วาระที่เราจะเปลี่ยนภพ เปลี่ยนชาติจะเข้าจิตได้ ทันหรือเปล่า


ดาวน์โหลด ppt พระป่า และ คำสอน ชุด ๒. ชื่อ - ฉายา : หลวงปู่กินรี จนฺทิโย เกิด : 8 เมษายน 2439 คติธรรม คำสอนสำคัญ : ถ้า ขาดสติ โอกาสที่จิตใจจะ วิ่งไปตามอารมณ์ภายนอก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google