งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Character - actor. Character - actor นายธีร์ บุณย์เกรียงไกร อายุ 20 ปี ส่วนสูง 160 ซม. น้ำหนัก 57 กก. นักศึกษาปี 3 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Character - actor. Character - actor นายธีร์ บุณย์เกรียงไกร อายุ 20 ปี ส่วนสูง 160 ซม. น้ำหนัก 57 กก. นักศึกษาปี 3 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 Character - actor

3 นายธีร์ บุณย์เกรียงไกร
อายุ 20 ปี ส่วนสูง ซม. น้ำหนัก 57 กก. นักศึกษาปี 3 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร สาขานิเทศศาสตร์ เอกภาพยนตร์

4 Character - actress

5 นางสาวอังคณา ทองมิ่ง อายุ 20 ปี ส่วนสูง ซม. น้ำหนัก 45 กก. นักศึกษาปี 3 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร สาขานิเทศศาสตร์ เอกโฆษณา

6 Costume - Actor

7 Costume - Actress

8 Scence1 กองขยะ Scence2 ดาวนักสำรวจ **ถ่ายในสตูดิโอ
Location – scence1-2 Scence1 กองขยะ Scence2 ดาวนักสำรวจ **ถ่ายในสตูดิโอ

9 Location – scence3

10 Location – scence4

11 Location – scence5

12 Budget ประมาณการออกกอง: 6 วัน (แต่ละวันเวลาถ่ายอาจไม่เต็มวัน)
ค่าตัวนักแสดง ลำดับ รายการ ราคา/หน่วย จำนวน จำนวนคิว รวม 1. ค่าตัวนักแสดงหลัก (เหมา) 2000 2. ค่าตัวนักแสดงประกอบ (เหมา) 1000 3000 ค่าศิลป์ ลำดับ รายการ ราคา/หน่วย จำนวน จำนวนคิว รวม 1. อุปกรณ์ศิลป์ ประกอบฉาก ดาวดาวนักสำรวจ และอื่นๆ 2000 2. เสื้อผ้า นักแสดงนำ และตัวประกอบ 500 2500

13 Budget ค่าใช่จ่ายรวมทั้งหมด = 15000 ค่ายานพาหนะ ค่าสวัสดิการ ลำดับ
รายการ ราคา/หน่วย จำนวน จำนวนคิว รวม 1. ค่าน้ำมัน + ค่ารถ 6000 ค่าสวัสดิการ ลำดับ รายการ ราคา/หน่วย จำนวน จำนวนคิว รวม 1. ค่าอาหาร 2500 2. ค่าไฟในกระบวนการตัดต่อ ทำกราฟฟิก ทำเสียง 500 3. ค่าเบ็ดเตล็ด 3500 ค่าใช่จ่ายรวมทั้งหมด =


ดาวน์โหลด ppt Character - actor. Character - actor นายธีร์ บุณย์เกรียงไกร อายุ 20 ปี ส่วนสูง 160 ซม. น้ำหนัก 57 กก. นักศึกษาปี 3 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google