งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Character - actor นายธีร์ บุณย์เกรียงไกร อายุ 20 ปี ส่วนสูง 160 ซม. น้ำหนัก 57 กก. นักศึกษาปี 3 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร สาขานิเทศศาสตร์ เอกภาพยนตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Character - actor นายธีร์ บุณย์เกรียงไกร อายุ 20 ปี ส่วนสูง 160 ซม. น้ำหนัก 57 กก. นักศึกษาปี 3 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร สาขานิเทศศาสตร์ เอกภาพยนตร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 Character - actor

3 นายธีร์ บุณย์เกรียงไกร อายุ 20 ปี ส่วนสูง 160 ซม. น้ำหนัก 57 กก. นักศึกษาปี 3 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร สาขานิเทศศาสตร์ เอกภาพยนตร์

4 Character - actress

5 นางสาวอังคณา ทองมิ่ง อายุ 20 ปี ส่วนสูง 163 ซม. น้ำหนัก 45 กก. นักศึกษาปี 3 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร สาขานิเทศศาสตร์ เอกโฆษณา

6 Costume - Actor

7 Costume - Actress

8 Location – scence1-2 Scence1 กองขยะ Scence2 ดาวนัก สำรวจ ** ถ่ายในสตูดิโอ

9 Location – scence3

10 Location – scence4

11 Location – scence5

12 Budget ลำ ดับ รายการราคา / หน่วย จำน วน จำนว นคิว รวม 1. ค่าตัวนักแสดงหลัก ( เหมา ) 2000 2. ค่าตัวนักแสดง ประกอบ ( เหมา ) 1000 รวม 3000 ลำ ดับ รายการราคา / หน่วย จำน วน จำนว นคิว รวม 1. อุปกรณ์ศิลป์ ประกอบฉาก ดาว ดาวนักสำรวจ และ อื่นๆ 2000 2. เสื้อผ้า นักแสดงนำ และตัวประกอบ 500 รวม 2500 ประมาณการออกกอง : 6 วัน ( แต่ละวัน เวลาถ่ายอาจไม่เต็มวัน ) ค่าตัวนักแสดง ค่าศิลป์

13 Budget ลำ ดับ รายการราคา / หน่วย จำน วน จำนว นคิว รวม 1. ค่าน้ำมัน + ค่ารถ 6000 รวม 6000 ลำ ดับ รายการราคา / หน่วย จำน วน จำนว นคิว รวม 1. ค่าอาหาร 2500 2. ค่าไฟในกระบวนการ ตัดต่อ ทำกราฟฟิก ทำเสียง 500 3. ค่าเบ็ดเตล็ด 500 รวม 3500 ค่า ยานพาหนะ ค่าใช่จ่ายรวมทั้งหมด = 15000 ค่า สวัสดิการ


ดาวน์โหลด ppt Character - actor นายธีร์ บุณย์เกรียงไกร อายุ 20 ปี ส่วนสูง 160 ซม. น้ำหนัก 57 กก. นักศึกษาปี 3 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร สาขานิเทศศาสตร์ เอกภาพยนตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google