งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทที่ 7 สั่งสินค้า 第七课 订货

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทที่ 7 สั่งสินค้า 第七课 订货"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทที่ 7 สั่งสินค้า 第七课 订货
บทที่ 7 สั่งสินค้า 第七课 订货

2 教学目的及要求 让学生掌握贸易洽谈中的第七个环节—订货中所涉及到的泰语单词 让学生掌握贸易洽谈中的第七个环节—订货中所涉及到的基本句型
让学生掌握贸易洽谈中的第七个环节—订货的会话内容 学生能复述贸易洽谈中的第七个环节—订货的会话内容

3 我们是想真的订购,但是价格太高了。 พรุ่งนี้ให้คำตอบ รูปประโยค 基本句型 1. อย่างนี้แล้วกัน
这样吧! 2. เราอยากได้จริงๆ แต่ราคาสูงไป 我们是想真的订购,但是价格太高了。 3. ผมกลับไปปรึกษากับผู้จัดการใหญ่ พรุ่งนี้ให้คำตอบ 我回去和我们的总经理商量一下,明天给你们答复。

4 รายละเอียด 详细,细节,具体 อีกที 再 กำไร 利润 ทำกำไร 获得利润, 盈利, 赚钱 ขออภัย 抱歉,原谅
คำศัพท์ 生词 รายละเอียด 详细,细节,具体 อีกที 再 กำไร 利润 ทำกำไร 获得利润, 盈利, 赚钱 ขออภัย 抱歉,原谅 รายการ 事项,项目,目录

5 คำศัพท์ 生词 สนอง 供应,满足 สนองความต้องการ 满足要求 รับประกัน 保证,保险, 担保
สนอง 供应,满足 สนองความต้องการ 满足要求 รับประกัน 保证,保险, 担保 เสียดาย 遗憾 ปรึกษา 商量 คำตอบ 答复 1-5

6 บทสนทนา 课文 สมชัย คุณหลี่ครับ เราได้อ่านใบเสนอราคาและตัวอย่างแล้ว เรา อยากจะมาคุยรายละเอียดอีกที ไม่ทราบคุณหลี่สะดวกไหม 宋 猜:李先生,您好,我看了您给我们的报价和样品,今天想 打算和您再具体谈一谈。您看,好吗? หลี่หมิง ได้แน่นอน 李 明: 当然可以。

7 บทสนทนา 课文 สมชัย กระทะยี่ห้อเหม่ยดี๋เครื่องละ 80 เหรียญสหรัฐฯ
สมชัย กระทะยี่ห้อเหม่ยดี๋เครื่องละ 80 เหรียญสหรัฐฯ เตาอบไมโครเวฟยี่ห้อเหม่ยดี๋เครื่องละ 300 เหรียญสหรัฐฯ เครื่องซักผ้ายี่ห้อไห่เอ่ยเครื่องละ 350 เหรียญสหรัฐฯ หลังจากได้ศึกษาแล้ว เราเห็นว่าราคาสูงไปหน่อย เรายากที่ จะทำกำไร 宋 猜:美的牌电炒锅每个 80 美元,美的牌微波炉每个300美元,海尔牌 洗衣机每台 350 美元,我们研究后还是认为价格太高了。我们很难盈利。 1-7

8 บทสนทนา 课文 หลี่หมิง ต้องขออภัยจริงๆ สินค้าสามรายการนี้เป็นสินค้าขายดี อาจจะไม่มาสารถสนองความต้องการได้ 李 明:实在抱歉,这三项商品都是畅销货,可能满足不了 你们的要求。 สมชัย สามารถหาวิธีช่วยได้ไหม 宋 猜:您能不能帮想想办法啊? 1-8

9 บทสนทนา 课文 หลี่หมิง อย่างนี้แล้วกัน กระทะยี่ห้อเหม่ยดี๋สั่ง 10,000 เครื่อง เรา ขอรับประกันว่าจะมีให้ แต่เตาอบไมโครเวฟยี่ห้อเหม่ยดี๋และ เครื่องซักผ้าไหเอ่ย ตอนนี้เราให้ได้อย่างละ 5,000 เครื่อง นี่ เราใช้ความพยายามเต็มที่แล้ว 李 明:这样吧,美的电炒锅订 10,000台,我们保证提供, 但美的微波炉和海尔洗衣机目前我们只能各提供 5,000台,这是尽了我们最大的努力了。 1-9

10 บทสนทนา 课文 หลี่หมิง ผมกลับไปปรึกษากับผู้จัดการใหญ่ พรุ่งนี้ให้คำตอบ
สมชัย เอาเถอะ ขอบคุณ ถ้าไปถึงเมืองไทยแล้วขายดี เราค่อยสั่งซื้อจาก บริษัทท่าน แต่น่าเสียดาย เตาอบไมโครเวฟเครื่องละ 300 เหรียญ สหรัฐฯ เครื่องซักผ้า เครื่องละ 350 เหรียญสหรัฐฯ เราอยากได้จริงๆ แต่ราคาสูงไป 宋 猜:好了,如果到泰国销路好的话,我们再向贵公司预订。 非常遗憾的是,贵公司的微波炉每台300 美元,洗衣机 每台 350 美元,我们是想真的订购,但是价格太高了。 หลี่หมิง ผมกลับไปปรึกษากับผู้จัดการใหญ่ พรุ่งนี้ให้คำตอบ 李 明:我回去和我们的总经理商量一下,明天给你们答复。 1-10

11 สวัสดีค่ะ


ดาวน์โหลด ppt บทที่ 7 สั่งสินค้า 第七课 订货

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google