งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สัมมนาเชิงปฏิบัติการแรลลี่ประหยัดพลังงานสัญจร.   สาระ ความรู้   กระบวนการกลุ่ม   สนุกสนาน   มีส่วนร่วม เป็นหนึ่งส่วน ในภาพรวมการประหยัดพลังงาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สัมมนาเชิงปฏิบัติการแรลลี่ประหยัดพลังงานสัญจร.   สาระ ความรู้   กระบวนการกลุ่ม   สนุกสนาน   มีส่วนร่วม เป็นหนึ่งส่วน ในภาพรวมการประหยัดพลังงาน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สัมมนาเชิงปฏิบัติการแรลลี่ประหยัดพลังงานสัญจร

2   สาระ ความรู้   กระบวนการกลุ่ม   สนุกสนาน   มีส่วนร่วม เป็นหนึ่งส่วน ในภาพรวมการประหยัดพลังงาน ของประเทศไทย

3 รูปแบบกิจกรรม

4 ช่วงเช้า - - ลงทะเบียน - - พิธีเปิด - - กิจกรรม กลุ่มสัมพันธ์ - - บรรยาย เรื่อง “ เรา ( ราชการ ) จะเป็นตัวอย่าง ในการประหยัดพลังงานได้อย่างไร - - สรุปกิจกรรม

5 ช่วงบ่าย - - แบ่งกลุ่ม - - เจงก้า - - ฐานกิจกรรม - - คิด – เขียน แผนประหยัดพลังงาน - - สรุปคะแนน มอบรางวัล

6 เจงก้า เพื่อฝึกการวางแผน สร้างความสัมพันธ์ และความท้าทายในการทำงานร่วมกันของทีม

7

8

9 ฐานที่ 1 คล้องใจ ห่วงใยพลังงาน เกมโยนห่วงลงขวด สร้างความสนุกสนาน น่าสนใจ สมาชิกผู้เล่น มีความตระหนักรู้ ในการใช้พลังงาน อย่างประหยัด

10

11 ฐานที่ 2 ตารางช่างจำ เกมตารางให้จำภาพเครื่องใช้ไฟฟ้า และข้อความเตือนใจ เพื่อการประหยัด พลังงานในสำนักงาน สมาชิกผู้เล่น ได้รับความรู้ เกิดการจดจำ พฤติกรรมการประหยัดพลังงาน

12

13

14 ฐานที่ 3 เป้าประหยัดพลังงาน เกมปาเป้า สมาชิกทุกคนมีส่วนร่วมในการสะสม คะแนน สร้างความกระตือรือร้น และสนุกสนาน สมาชิกผู้เล่น รับข้อมูลเรื่องพฤติกรรมประหยัด พลังงานในการใช้รถยนต์ และการเดินทาง

15

16 ฐานที่ 4 ต่อจิ๊กซอว์ ต่ออนาคตพลังงาน เกมต่อภาพจิ๊กซอว์ แสดงพฤติกรรมการประหยัด พลังงานในสำนักงาน เน้นให้สมาชิกทุกคนในกลุ่ม รับผิดชอบชิ้นส่วน อย่างน้อย 1 ส่วน ซึ่งเปรียบเทียบได้ถึง การร่วมกัน ดูแลพลังงานที่มีอยู่และใช้อย่างรู้คุณค่า ซึ่งทุกคนใน ประเทศ เป็นผู้มีส่วนสำคัญ ในการประหยัดพลังงาน ของประเทศไทย

17

18 G 1 1/1 1/2 1/3 การแบ่งทีม และกลุ่มย่อย G 2 2/1 2/2 2/3 G 3 3/1 3/2 3/3 G 4 4/1 4/2 4/3 G 5 5/1 5/2 5/3 G 6 6/1 6/2 6/3 G 7 7/1 7/2 7/3 G 8 8/1 8/2 8/3

19 1 A 2 A 3 A 4 A + B 1 B 2 B 3 B แผนผัง เส้นทางการเล่นกิจกรรม G 5-8 G 1-4


ดาวน์โหลด ppt สัมมนาเชิงปฏิบัติการแรลลี่ประหยัดพลังงานสัญจร.   สาระ ความรู้   กระบวนการกลุ่ม   สนุกสนาน   มีส่วนร่วม เป็นหนึ่งส่วน ในภาพรวมการประหยัดพลังงาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google