งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สัมมนาเชิงปฏิบัติการ แรลลี่ประหยัดพลังงานสัญจร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สัมมนาเชิงปฏิบัติการ แรลลี่ประหยัดพลังงานสัญจร"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สัมมนาเชิงปฏิบัติการ แรลลี่ประหยัดพลังงานสัญจร

2 สาระ ความรู้ สนุกสนาน กระบวนการกลุ่ม มีส่วนร่วม เป็นหนึ่งส่วน ในภาพรวมการประหยัดพลังงาน ของประเทศไทย

3 รูปแบบกิจกรรม

4 ช่วงเช้า ลงทะเบียน พิธีเปิด กิจกรรม กลุ่มสัมพันธ์
บรรยาย เรื่อง “เรา(ราชการ) จะเป็นตัวอย่าง ในการประหยัดพลังงานได้อย่างไร สรุปกิจกรรม

5 ช่วงบ่าย แบ่งกลุ่ม เจงก้า ฐานกิจกรรม คิด – เขียน แผนประหยัดพลังงาน
สรุปคะแนน มอบรางวัล

6 เจงก้า เพื่อฝึกการวางแผน สร้างความสัมพันธ์
เพื่อฝึกการวางแผน สร้างความสัมพันธ์ และความท้าทายในการทำงานร่วมกันของทีม

7

8

9 คล้องใจ ห่วงใยพลังงาน
ฐานที่ 1 คล้องใจ ห่วงใยพลังงาน เกมโยนห่วงลงขวด สร้างความสนุกสนาน น่าสนใจ สมาชิกผู้เล่น มีความตระหนักรู้ ในการใช้พลังงาน อย่างประหยัด

10

11 ฐานที่ 2 ตารางช่างจำ เกมตารางให้จำภาพเครื่องใช้ไฟฟ้า
และข้อความเตือนใจ เพื่อการประหยัด พลังงานในสำนักงาน สมาชิกผู้เล่น ได้รับความรู้ เกิดการจดจำ พฤติกรรมการประหยัดพลังงาน

12

13

14 ฐานที่ 3 เป้าประหยัดพลังงาน เกมปาเป้า สมาชิกทุกคนมีส่วนร่วมในการสะสม
คะแนน สร้างความกระตือรือร้น และสนุกสนาน สมาชิกผู้เล่น รับข้อมูลเรื่องพฤติกรรมประหยัด พลังงานในการใช้รถยนต์ และการเดินทาง

15

16 ต่อจิ๊กซอว์ ต่ออนาคตพลังงาน
ฐานที่ 4 ต่อจิ๊กซอว์ ต่ออนาคตพลังงาน เกมต่อภาพจิ๊กซอว์ แสดงพฤติกรรมการประหยัด พลังงานในสำนักงาน เน้นให้สมาชิกทุกคนในกลุ่ม รับผิดชอบชิ้นส่วน อย่างน้อย 1 ส่วน ซึ่งเปรียบเทียบได้ถึง การร่วมกัน ดูแลพลังงานที่มีอยู่และใช้อย่างรู้คุณค่า ซึ่งทุกคนใน ประเทศ เป็นผู้มีส่วนสำคัญ ในการประหยัดพลังงาน ของประเทศไทย

17

18 การแบ่งทีม และกลุ่มย่อย
1/1 2/1 3/1 4/1 1/2 2/2 3/2 4/2 G 1 G 2 G 3 G 4 1/3 2/3 3/3 4/3 5/1 6/1 7/1 8/1 5/2 6/2 7/2 8/2 G 5 G 6 G 7 G 8 5/3 6/3 7/3 8/3

19 แผนผัง เส้นทางการเล่นกิจกรรม
G 1-4 G 5-8 1 A 1 B 2 A 2 B 4 A + B 3 B 3 A


ดาวน์โหลด ppt สัมมนาเชิงปฏิบัติการ แรลลี่ประหยัดพลังงานสัญจร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google