งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ถ้ายักษ์เขียวตาเดียวมีอารมณ์ขัน และ เปิดใจให้กว้างขึ้นอีกนิด... สฤณี อาชวานันทกุล Fringer | คนชายขอบ งานประชาไท Night ตอน “แจ็คผู้ฆ่ายักษ์”

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ถ้ายักษ์เขียวตาเดียวมีอารมณ์ขัน และ เปิดใจให้กว้างขึ้นอีกนิด... สฤณี อาชวานันทกุล Fringer | คนชายขอบ งานประชาไท Night ตอน “แจ็คผู้ฆ่ายักษ์”"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ถ้ายักษ์เขียวตาเดียวมีอารมณ์ขัน และ เปิดใจให้กว้างขึ้นอีกนิด... สฤณี อาชวานันทกุล Fringer | คนชายขอบ http://www.fringer.org/ งานประชาไท Night ตอน “แจ็คผู้ฆ่ายักษ์” 2 สิงหาคม 2550 งานนี้เผยแพร่ภายใต้ลิขสิทธิ์ Creative Commons แบบ Attribution Non-commercial Share Alike (by-nc-sa) โดยผู้สร้างอนุญาตให้ทำซ้ำ แจกจ่าย แสดง และสร้างงาน ดัดแปลงจากส่วนใดส่วนหนึ่งของงานนี้ได้โดยเสรี แต่เฉพาะในกรณีที่ให้เครดิตผู้สร้าง ไม่ นำไปใช้ในทางการค้า และเผยแพร่งานดัดแปลงภายใต้ลิขสิทธิ์เดียวกันนี้เท่านั้น

2 แทนที่จะทำแบบนี้เวลาปิดเว็บไม่โป๊...

3 บอกกันมาตามตรงดีกว่า...(1) เนื่องจากเรากลัว คมช. ม๊ากมาก

4 กระทรวงเทคโนโลยี (1) สารสนเทศและการสื่อสาร บอกกันมาตามตรงดีกว่า...(2) (1) ถึงแม้ว่า ทั่น รมต. ของเราจะใช้ ไม่ค่อยเป็น...

5 เนื่องจากเรากลัว คมช. ม๊ากมาก กระทรวงเทคโนโลยี (1) สารสนเทศ (2) และการสื่อสาร บอกกันมาตามตรงดีกว่า...(3) (1) ถึงแม้ว่า ทั่น รมต. ของเราจะใช้ ไม่ค่อยเป็น... (2) เฉพาะที่ เสริมสร้างความ ‘สมานฉันท์’ เท่านั้น

6 เนื่องจากเรากลัว คมช. ม๊ากมาก บอกกันมาตามตรงดีกว่า...(4) กระทรวงเทคโนโลยี (1) สารสนเทศ (2) และการสื่อสาร (3) (1) ถึงแม้ว่า ทั่น รมต. ของเราจะใช้ ไม่ค่อยเป็น... (3) เฉพาะที่ เป็น ‘ประโยชน์’ ต่อชาติ (2) เฉพาะที่ เสริมสร้างความ ‘สมานฉันท์’ เท่านั้น

7 เนื่องจากเรากลัว คมช. ม๊ากมาก บอกกันมาตามตรงดีกว่า...(5) กระทรวงเทคโนโลยี (1) สารสนเทศ (2) และการสื่อสาร (3) (1) ถึงแม้ว่า ทั่น รมต. ของเราจะใช้ ไม่ค่อยเป็น... (2) เฉพาะที่ เสริมสร้างความ ‘สมานฉันท์’ เท่านั้น และผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตที่ถูกขู่แกมบังคับ หรือกลัวจนหัวหด (3) เฉพาะที่ เป็น ‘ประโยชน์’ ต่อชาติ

8 เนื่องจากเรากลัว คมช. ม๊ากมาก บอกกันมาตามตรงดีกว่า...(6) กระทรวงเทคโนโลยี (1) สารสนเทศ (2) และการสื่อสาร (3) (1) ถึงแม้ว่า ทั่น รมต. ของเราจะใช้ ไม่ค่อยเป็น... (2) เฉพาะที่ เสริมสร้างความ ‘สมานฉันท์’ เท่านั้น และผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตที่ถูกขู่แกมบังคับ หรือกลัวจนหัวหด และบริษัท กสท โทรคมนาคม ( ซึ่งเราก็สั่งได้ ฮ่าๆ ) (3) เฉพาะที่ เป็น ‘ประโยชน์’ ต่อชาติ

9 เนื่องจากเรากลัว คมช. ม๊ากมาก บอกกันมาตามตรงดีกว่า...(7) กระทรวงเทคโนโลยี (1) สารสนเทศ (2) และการสื่อสาร (3) (1) ถึงแม้ว่า ทั่น รมต. ของเราจะใช้ ไม่ค่อยเป็น... (2) เฉพาะที่ เสริมสร้างความ ‘สมานฉันท์’ เท่านั้น และผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตที่ถูกขู่แกมบังคับ หรือกลัวจนหัวหด จึงขอปิดกั้นเว็บไซด์นี้ก่อนที่ คมช. จะมา ‘ขอความร่วมมือ’ และบริษัท กสท โทรคมนาคม ( ซึ่งเราก็สั่งได้ ฮ่าๆ ) (3) เฉพาะที่ เป็น ‘ประโยชน์’ ต่อชาติ

10 เนื่องจากเรากลัว คมช. ม๊ากมาก บอกกันมาตามตรงดีกว่า...(8) กระทรวงเทคโนโลยี (1) สารสนเทศ (2) และการสื่อสาร (3) (1) ถึงแม้ว่า ทั่น รมต. ของเราจะใช้ ไม่ค่อยเป็น... (2) เฉพาะที่ เสริมสร้างความ ‘สมานฉันท์’ เท่านั้น และผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตที่ถูกขู่แกมบังคับ หรือกลัวจนหัวหด จึงขอปิดกั้นเว็บไซด์นี้ก่อนที่ คมช. จะมา ‘ขอความร่วมมือ’ และบริษัท กสท โทรคมนาคม ( ซึ่งเราก็สั่งได้ ฮ่าๆ ) (3) เฉพาะที่ เป็น ‘ประโยชน์’ ต่อชาติ หากมีข้อคิดเห็นอื่นใด (4) หรือพบเว็บไซด์อื่นที่ไม่เหมาะสม (4) ที่ตรง กับ ข้อคิดเห็น ของเรา เท่านั้น

11 เนื่องจากเรากลัว คมช. ม๊ากมาก บอกกันมาตามตรงดีกว่า...(9) กระทรวงเทคโนโลยี (1) สารสนเทศ (2) และการสื่อสาร (3) (1) ถึงแม้ว่า ทั่น รมต. ของเราจะใช้ ไม่ค่อยเป็น... (2) เฉพาะที่ เสริมสร้างความ ‘สมานฉันท์’ เท่านั้น และผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตที่ถูกขู่แกมบังคับ หรือกลัวจนหัวหด จึงขอปิดกั้นเว็บไซด์นี้ก่อนที่ คมช. จะมา ‘ขอความร่วมมือ’ และบริษัท กสท โทรคมนาคม ( ซึ่งเราก็สั่งได้ ฮ่าๆ ) (3) เฉพาะที่ เป็น ‘ประโยชน์’ ต่อชาติ หากมีข้อคิดเห็นอื่นใด (4) หรือพบเว็บไซด์อื่นที่ไม่เหมาะสม (5) (5) = เว็บ ที่มีเนื้อหา ไม่เห็นด้วย กับ คมช. (4) ที่ตรง กับ ข้อคิดเห็น ของเรา เท่านั้น

12 เนื่องจากเรากลัว คมช. ม๊ากมาก บอกกันมาตามตรงดีกว่า... (10) กระทรวงเทคโนโลยี (1) สารสนเทศ (2) และการสื่อสาร (3) (1) ถึงแม้ว่า ทั่น รมต. ของเราจะใช้ ไม่ค่อยเป็น... (2) เฉพาะที่ เสริมสร้างความ ‘สมานฉันท์’ เท่านั้น และผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตที่ถูกขู่แกมบังคับ หรือกลัวจนหัวหด จึงขอปิดกั้นเว็บไซด์นี้ก่อนที่ คมช. จะมา ‘ขอความร่วมมือ’ และบริษัท กสท โทรคมนาคม ( ซึ่งเราก็สั่งได้ ฮ่าๆ ) (3) เฉพาะที่ เป็น ‘ประโยชน์’ ต่อชาติ หากมีข้อคิดเห็นอื่นใด (4) หรือพบเว็บไซด์อื่นที่ไม่เหมาะสม (5) โปรดเพ่งมองดวงตาข้างบน... (5) = เว็บ ที่มีเนื้อหา ไม่เห็นด้วย กับ คมช. (4) ที่ตรง กับ ข้อคิดเห็น ของเรา เท่านั้น

13 เนื่องจากเรากลัว คมช. ม๊ากมาก บอกกันมาตามตรงดีกว่า... (11) กระทรวงเทคโนโลยี (1) สารสนเทศ (2) และการสื่อสาร (3) (1) ถึงแม้ว่า ทั่น รมต. ของเราจะใช้ ไม่ค่อยเป็น... (2) เฉพาะที่ เสริมสร้างความ ‘สมานฉันท์’ เท่านั้น และผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตที่ถูกขู่แกมบังคับ หรือกลัวจนหัวหด จึงขอปิดกั้นเว็บไซด์นี้ก่อนที่ คมช. จะมา ‘ขอความร่วมมือ’ และบริษัท กสท โทรคมนาคม ( ซึ่งเราก็สั่งได้ ฮ่าๆ ) (3) เฉพาะที่ เป็น ‘ประโยชน์’ ต่อชาติ หากมีข้อคิดเห็นอื่นใด (4) หรือพบเว็บไซด์อื่นที่ไม่เหมาะสม (5) โปรดเพ่งมองดวงตาข้างบน... จนกว่าจะปวดตาหลับไปเอง (5) = เว็บ ที่มีเนื้อหา ไม่เห็นด้วย กับ คมช. (4) ที่ตรง กับ ข้อคิดเห็น ของเรา เท่านั้น

14 เนื่องจากเรากลัว คมช. ม๊ากมาก บอกกันมาตามตรงดีกว่า... (12) กระทรวงเทคโนโลยี (1) สารสนเทศ (2) และการสื่อสาร (3) (1) ถึงแม้ว่า ทั่น รมต. ของเราจะใช้ ไม่ค่อยเป็น... (2) เฉพาะที่ เสริมสร้างความ ‘สมานฉันท์’ เท่านั้น และผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตที่ถูกขู่แกมบังคับ หรือกลัวจนหัวหด จึงขอปิดกั้นเว็บไซด์นี้ก่อนที่ คมช. จะมา ‘ขอความร่วมมือ’ และบริษัท กสท โทรคมนาคม ( ซึ่งเราก็สั่งได้ ฮ่าๆ ) (3) เฉพาะที่ เป็น ‘ประโยชน์’ ต่อชาติ หากมีข้อคิดเห็นอื่นใด (4) หรือพบเว็บไซด์อื่นที่ไม่เหมาะสม (5) โปรดเพ่งมองดวงตาข้างบน... จนกว่าจะปวดตาหลับไปเอง อย่าเสียเวลาคลิ้กไปที่ ict.cyberclean.org เลย (5) = เว็บ ที่มีเนื้อหา ไม่เห็นด้วย กับ คมช. (4) ที่ตรง กับ ข้อคิดเห็น ของเรา เท่านั้น

15 เนื่องจากเรากลัว คมช. ม๊ากมาก บอกกันมาตามตรงดีกว่า... (13) กระทรวงเทคโนโลยี (1) สารสนเทศ (2) และการสื่อสาร (3) (1) ถึงแม้ว่า ทั่น รมต. ของเราจะใช้ ไม่ค่อยเป็น... (2) เฉพาะที่ เสริมสร้างความ ‘สมานฉันท์’ เท่านั้น และผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตที่ถูกขู่แกมบังคับ หรือกลัวจนหัวหด จึงขอปิดกั้นเว็บไซด์นี้ก่อนที่ คมช. จะมา ‘ขอความร่วมมือ’ และบริษัท กสท โทรคมนาคม ( ซึ่งเราก็สั่งได้ ฮ่าๆ ) (3) เฉพาะที่ เป็น ‘ประโยชน์’ ต่อชาติ หากมีข้อคิดเห็นอื่นใด (4) หรือพบเว็บไซด์อื่นที่ไม่เหมาะสม (5) โปรดเพ่งมองดวงตาข้างบน... จนกว่าจะปวดตาหลับไปเอง... เพราะเราปิดกั้นเว็บตาม super secret blocklist อยู่ดี (5) = เว็บ ที่มีเนื้อหา ไม่เห็นด้วย กับ คมช. (4) ที่ตรง กับ ข้อคิดเห็น ของเรา เท่านั้น

16 เนื่องจากเรากลัว คมช. ม๊ากมาก บอกกันมาตามตรงดีกว่า... (14) กระทรวงเทคโนโลยี (1) สารสนเทศ (2) และการสื่อสาร (3) (1) ถึงแม้ว่า ทั่น รมต. ของเราจะใช้ ไม่ค่อยเป็น... (2) เฉพาะที่ เสริมสร้างความ ‘สมานฉันท์’ เท่านั้น และผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตที่ถูกขู่แกมบังคับ หรือกลัวจนหัวหด จึงขอปิดกั้นเว็บไซด์นี้ก่อนที่ คมช. จะมา ‘ขอความร่วมมือ’ และบริษัท กสท โทรคมนาคม ( ซึ่งเราก็สั่งได้ ฮ่าๆ ) (3) เฉพาะที่ เป็น ‘ประโยชน์’ ต่อชาติ หากมีข้อคิดเห็นอื่นใด (4) หรือพบเว็บไซด์อื่นที่ไม่เหมาะสม (5) โปรดเพ่งมองดวงตาข้างบน... จนกว่าจะปวดตาหลับไปเอง อย่าเสียเวลาคลิ้กไปที่ ict.cyberclean.org เลย (5) = เว็บ ที่มีเนื้อหา ไม่เห็นด้วย กับ คมช. (Sorry! The web site you are accessing has been blocked… (4) ที่ตรง กับ ข้อคิดเห็น ของเรา เท่านั้น

17 เนื่องจากเรากลัว คมช. ม๊ากมาก บอกกันมาตามตรงดีกว่า... (15) กระทรวงเทคโนโลยี (1) สารสนเทศ (2) และการสื่อสาร (3) (1) ถึงแม้ว่า ทั่น รมต. ของเราจะใช้ ไม่ค่อยเป็น... (2) เฉพาะที่ เสริมสร้างความ ‘สมานฉันท์’ เท่านั้น และผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตที่ถูกขู่แกมบังคับ หรือกลัวจนหัวหด จึงขอปิดกั้นเว็บไซด์นี้ก่อนที่ คมช. จะมา ‘ขอความร่วมมือ’ และบริษัท กสท โทรคมนาคม ( ซึ่งเราก็สั่งได้ ฮ่าๆ ) (3) เฉพาะที่ เป็น ‘ประโยชน์’ ต่อชาติ หากมีข้อคิดเห็นอื่นใด (4) หรือพบเว็บไซด์อื่นที่ไม่เหมาะสม (5) โปรดเพ่งมองดวงตาข้างบน... จนกว่าจะปวดตาหลับไปเอง อย่าเสียเวลาคลิ้กไปที่ ict.cyberclean.org เลย (5) = เว็บ ที่มีเนื้อหา ไม่เห็นด้วย กับ คมช. …because we consider it “inappropriate”… (4) ที่ตรง กับ ข้อคิดเห็น ของเรา เท่านั้น

18 เนื่องจากเรากลัว คมช. ม๊ากมาก บอกกันมาตามตรงดีกว่า... (16) กระทรวงเทคโนโลยี (1) สารสนเทศ (2) และการสื่อสาร (3) (1) ถึงแม้ว่า ทั่น รมต. ของเราจะใช้ ไม่ค่อยเป็น... (2) เฉพาะที่ เสริมสร้างความ ‘สมานฉันท์’ เท่านั้น และผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตที่ถูกขู่แกมบังคับ หรือกลัวจนหัวหด จึงขอปิดกั้นเว็บไซด์นี้ก่อนที่ คมช. จะมา ‘ขอความร่วมมือ’ และบริษัท กสท โทรคมนาคม ( ซึ่งเราก็สั่งได้ ฮ่าๆ ) (3) เฉพาะที่ เป็น ‘ประโยชน์’ ต่อชาติ หากมีข้อคิดเห็นอื่นใด (4) หรือพบเว็บไซด์อื่นที่ไม่เหมาะสม (5) โปรดเพ่งมองดวงตาข้างบน... จนกว่าจะปวดตาหลับไปเอง อย่าเสียเวลาคลิ้กไปที่ ict.cyberclean.org เลย (5) = เว็บ ที่มีเนื้อหา ไม่เห็นด้วย กับ คมช. …but we know that’s a lame excuse to block websites… (4) ที่ตรง กับ ข้อคิดเห็น ของเรา เท่านั้น

19 เนื่องจากเรากลัว คมช. ม๊ากมาก บอกกันมาตามตรงดีกว่า... (17) กระทรวงเทคโนโลยี (1) สารสนเทศ (2) และการสื่อสาร (3) (1) ถึงแม้ว่า ทั่น รมต. ของเราจะใช้ ไม่ค่อยเป็น... (2) เฉพาะที่ เสริมสร้างความ ‘สมานฉันท์’ เท่านั้น และผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตที่ถูกขู่แกมบังคับ หรือกลัวจนหัวหด จึงขอปิดกั้นเว็บไซด์นี้ก่อนที่ คมช. จะมา ‘ขอความร่วมมือ’ และบริษัท กสท โทรคมนาคม ( ซึ่งเราก็สั่งได้ ฮ่าๆ ) (3) เฉพาะที่ เป็น ‘ประโยชน์’ ต่อชาติ หากมีข้อคิดเห็นอื่นใด (4) หรือพบเว็บไซด์อื่นที่ไม่เหมาะสม (5) โปรดเพ่งมองดวงตาข้างบน... จนกว่าจะปวดตาหลับไปเอง อย่าเสียเวลาคลิ้กไปที่ ict.cyberclean.org เลย (5) = เว็บ ที่มีเนื้อหา ไม่เห็นด้วย กับ คมช. …so we won’t tell you why exactly we’re blocking it, heh heh… (4) ที่ตรง กับ ข้อคิดเห็น ของเรา เท่านั้น

20 เนื่องจากเรากลัว คมช. ม๊ากมาก บอกกันมาตามตรงดีกว่า... (18) กระทรวงเทคโนโลยี (1) สารสนเทศ (2) และการสื่อสาร (3) (1) ถึงแม้ว่า ทั่น รมต. ของเราจะใช้ ไม่ค่อยเป็น... (2) เฉพาะที่ เสริมสร้างความ ‘สมานฉันท์’ เท่านั้น และผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตที่ถูกขู่แกมบังคับ หรือกลัวจนหัวหด จึงขอปิดกั้นเว็บไซด์นี้ก่อนที่ คมช. จะมา ‘ขอความร่วมมือ’ และบริษัท กสท โทรคมนาคม ( ซึ่งเราก็สั่งได้ ฮ่าๆ ) (3) เฉพาะที่ เป็น ‘ประโยชน์’ ต่อชาติ หากมีข้อคิดเห็นอื่นใด (4) หรือพบเว็บไซด์อื่นที่ไม่เหมาะสม (5) โปรดเพ่งมองดวงตาข้างบน... จนกว่าจะปวดตาหลับไปเอง อย่าเสียเวลาคลิ้กไปที่ ict.cyberclean.org เลย (5) = เว็บ ที่มีเนื้อหา ไม่เห็นด้วย กับ คมช. …this message has been brought to you by the Ministry of ICT… (4) ที่ตรง กับ ข้อคิดเห็น ของเรา เท่านั้น

21 เนื่องจากเรากลัว คมช. ม๊ากมาก บอกกันมาตามตรงดีกว่า... (19) กระทรวงเทคโนโลยี (1) สารสนเทศ (2) และการสื่อสาร (3) (1) ถึงแม้ว่า ทั่น รมต. ของเราจะใช้ ไม่ค่อยเป็น... (2) เฉพาะที่ เสริมสร้างความ ‘สมานฉันท์’ เท่านั้น และผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตที่ถูกขู่แกมบังคับ หรือกลัวจนหัวหด จึงขอปิดกั้นเว็บไซด์นี้ก่อนที่ คมช. จะมา ‘ขอความร่วมมือ’ และบริษัท กสท โทรคมนาคม ( ซึ่งเราก็สั่งได้ ฮ่าๆ ) (3) เฉพาะที่ เป็น ‘ประโยชน์’ ต่อชาติ หากมีข้อคิดเห็นอื่นใด (4) หรือพบเว็บไซด์อื่นที่ไม่เหมาะสม (5) โปรดเพ่งมองดวงตาข้างบน... จนกว่าจะปวดตาหลับไปเอง อย่าเสียเวลาคลิ้กไปที่ ict.cyberclean.org เลย (5) = เว็บ ที่มีเนื้อหา ไม่เห็นด้วย กับ คมช. …which stands for Ministry of Incompetent Censor & Tyrant. (4) ที่ตรง กับ ข้อคิดเห็น ของเรา เท่านั้น

22 ขอขอบคุณ สำหรับแรงบันดาลใจ *หมายเหตุ: ถ้ายักษ์เขียวไม่ขำด้วย ท่านอาจได้เยี่ยมเยือนผู้จัดทำสไลด์นี้ในเร็ววัน ขอ เป็นข้าวผัดแหนมกับโอเลี้ยง มีไข่เจียวกับน้ำปลาพริกได้ด้วยยิ่งดี ^_^


ดาวน์โหลด ppt ถ้ายักษ์เขียวตาเดียวมีอารมณ์ขัน และ เปิดใจให้กว้างขึ้นอีกนิด... สฤณี อาชวานันทกุล Fringer | คนชายขอบ งานประชาไท Night ตอน “แจ็คผู้ฆ่ายักษ์”

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google