งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

จัดทำโดย นางสาวมัทนา ทุนรวม รหัสนิสิต 52011711227 สาขา ENV นางสาวฑิฆัมพร โตอ่อน รหัสนิสิต 52010918243 สาขา Ac นางสาวฑิฆัมพร โตอ่อน รหัสนิสิต 52010918243.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "จัดทำโดย นางสาวมัทนา ทุนรวม รหัสนิสิต 52011711227 สาขา ENV นางสาวฑิฆัมพร โตอ่อน รหัสนิสิต 52010918243 สาขา Ac นางสาวฑิฆัมพร โตอ่อน รหัสนิสิต 52010918243."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 จัดทำโดย นางสาวมัทนา ทุนรวม รหัสนิสิต 52011711227 สาขา ENV นางสาวฑิฆัมพร โตอ่อน รหัสนิสิต 52010918243 สาขา Ac นางสาวฑิฆัมพร โตอ่อน รหัสนิสิต 52010918243 สาขา Ac นางสาววิมลจันทร์ นักร้อง รหัสนิสิต 53010911167 สาขา MK นางสาววิมลจันทร์ นักร้อง รหัสนิสิต 53010911167 สาขา MK นางสาวรุ่งระวี สนมศรี รหัสนิสิต 53011215051 สาขา ICT นางสาวรุ่งระวี สนมศรี รหัสนิสิต 53011215051 สาขา ICT

3 SOPA/PIPA คือ ? SOPASOPA (Stop Online Piracy Act) และ PIPA (Protect Intellectual Property Act) คือกฎหมาย ป้องกันการละเมิดลิขสิทธิ์ออนไลน์ และกฎหมาย ป้องกันทรัพย์สินทางปัญญา โดยกฎหมายเหล่านี้ มีเป้าหมายเพื่อทำการปราบปรามการเผยแพร่ คอนเทนต์ที่ผิดลิขสิทธิ์ของเว็บไซต์ต่างประเทศ ซึ่งอยู่นอกเหนืออำนาจบังคับคดีของ สหรัฐอเมริกา พูดง่ายๆ คือหากเว็บไซต์ ต่างประเทศนำเนื้อหาหรือคอนเทนต์ที่ละเมิด ลิขสิทธิ์ของสหรัฐมาเผยแพร่จะถูกสั่งบล็อก และ เซ็นเซอร์ (Censor) เว็บไซต์ห้ามให้เผยแพร่บน โลกออนไลน์PIPA

4 ประท้วงทำไม ? ผู้ประท้วงเชื่อว่า SOPA และ PIPA นั้นมีการร่าง โดยใช้คำที่คลุมเครือ รวมทั้งการมอบอำนาจ ให้เจ้าหน้าที่ซึ่งนำไปสู่การเซ็นเซอร์ที่ไม่เป็น ธรรมอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน ปิดกั้นการ สร้างนวัตกรรมออนไลน์ใหม่ๆ รวมทั้งการใช้ SOPA/PIPA เป็นเครื่องมือโจมตีเว็บไซต์ต่างๆ ที่ ไม่รู้เท่าทันและกลายเป็นเหยื่อของกฎหมาย อย่างไรก็ตาม ผู้ที่สนับสนุนร่างกฏหมาย SOPA / PIPA กลับมองว่าข้อกล่าวหาดังกล่าวนั้น เป็นข้อกล่าวหาที่ไม่มีมูลความจริงหรือ หลักฐานที่มารองรับแต่อย่างใด

5 ผลกระทบจาก …SOPA Google และ Wikipedia ไม่เห็นด้วยกับร่างกฎหมาย นี้ตั้งแต่แรกแล้ว เนื่องจากมีผลกระทบต่อผลการ ค้นหาจากเครื่องมือค้นหา และการโฆษณา ต่างๆ เช่น Affiliate Program ของ Amazon หรือ Adsense, Adwords ของ GoogleWikipedia โดยผู้ประท้วงทั้งหลายต่างเชื่อว่า SOPA/PIPA มี ร่างกฎหมายที่ไม่ชัดเจน ไม่เป็นธรรม และเป็นการ ปิดกั้นความคิดเห็นที่เสรี และการต่อยอดทาง ความคิด และการสร้างนวัตกรรมออนไลน์ใหม่ๆ รวมไปถึงการใช้ SOPA/PIPA เป็นเครื่องมือในการ โจมตีคู่แข่งทางธุรกิจ ที่ไม่รู้เท่าทันSOPAPIPASOPAPIPA

6 แม้เรื่องเหล่านี้จะเป็นเรื่องไกลตัวไป บ้างแต่ก็แสดงให้เห็นว่ารัฐบาลหลายๆ แห่งกำลังพยายามปิดกั้นเสรีภาพทาง อินเตอร์เน็ทลงแม้ปากจะอ้างว่าปกป้อง ทรัพย์สินทางปัญญา แต่กฎหมายที่ ออกมามันพยายามปิดกั้นข้อมูล ข่าวสารเพื่อไม่ให้สิ่งเหล่านี้เป็นของฟรี แบบในปัจจุบันเสียมากกว่า ข่าว

7 ผลของกฎหมายที่เกิดขึ้นจะส่งผล กับไทยหรือไม่ ? ต้องเข้าใจกันก่อนว่ากฎหมายดังกล่าวมี ผลบังคับใช้ในสหรัฐอเมริกา กล่าวคือเป็น การควบคุมการเข้าถึงคอนเทนต์ของผู้ใช้งาน อินเตอร์เน็ตในอเมริกานั่นเอง ตัวเว็บไซต์ ต่างๆ ที่มีการละเมิดลิขสิทธิ์แต่ตั้งอยู่นอก ประเทศอเมริกาก็ยังคงมีอยู่เพียงแต่ไม่ สามารถเข้าถึงได้ผ่านเครือข่ายในประเทศ เมื่อเป็นเช่นนั้นแล้ว ผลบังคับดังกล่าวจึง ไม่ได้ส่งผลโดยตรงกับผู้ใช้งานในประเทศ ไทย

8 ยกตัวอย่างเช่น …. หาก SOPA มีผลบังคับใช้ในสหรัฐฯ ศาลจะ สามารถสั่งห้ามทุกเว็บไซต์คบค้าหากินกับ เว็บไซต์ละเมิดลิขสิทธิ์ ซึ่งครอบคลุมถึงบรรดา เครือข่ายโฆษณาออนไลน์หรือเครือข่ายชำระเงิน ออนไลน์ เช่น เพย์แพล (PayPal) โดยบริการค้นหา ข้อมูลออนไลน์ (search engine) อย่าง Google หรือ เว็บท่าต่างๆจะถูกสั่งห้ามเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ เหล่านั้น บริษัทต่างๆ จะต้องรับผิดชอบทาง กฏหมายสำหรับทุกสิ่งทุกอย่างที่ผู้ใช้โพสต์ เว็บไซต์อย่าง Facebook, YouTube, Twitter, Wikipedia หรือเว็บไหนก็ตามที่เปิดให้ผู้ใช้เข้ามา สร้างเนื้อหาเองได้ก็จะไม่รอดพ้นจากกฏหมายตัว นี้ที่สำคัญศาลจะสามารถสั่งผู้ให้บริการ อินเทอร์เน็ตให้สะกัดกั้นการเข้าถึงเว็บไซต์นั้นได้ นั่นหมายความว่า บางเว็บอาจจะต้องปิดตัวลง

9 จบการนำเสนอ ขอบคุณค่ะ


ดาวน์โหลด ppt จัดทำโดย นางสาวมัทนา ทุนรวม รหัสนิสิต 52011711227 สาขา ENV นางสาวฑิฆัมพร โตอ่อน รหัสนิสิต 52010918243 สาขา Ac นางสาวฑิฆัมพร โตอ่อน รหัสนิสิต 52010918243.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google