งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ตัวชี้วัด : การเพิ่มประสิทธิภาพการ จัดเก็บรายได้ของเทศบาล จังหวัดเชียงใหม่ ประจำวันที่ 8 เดือน กรกฎาคม พ. ศ. 2551 ที่เทศบาล จำนวนเงิน ที่จัดเก็บได้ ฯ ประจำปี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ตัวชี้วัด : การเพิ่มประสิทธิภาพการ จัดเก็บรายได้ของเทศบาล จังหวัดเชียงใหม่ ประจำวันที่ 8 เดือน กรกฎาคม พ. ศ. 2551 ที่เทศบาล จำนวนเงิน ที่จัดเก็บได้ ฯ ประจำปี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ตัวชี้วัด : การเพิ่มประสิทธิภาพการ จัดเก็บรายได้ของเทศบาล จังหวัดเชียงใหม่ ประจำวันที่ 8 เดือน กรกฎาคม พ. ศ. 2551 ที่เทศบาล จำนวนเงิน ที่จัดเก็บได้ ฯ ประจำปี 2547 ( ตั้งแต่ ต. ค.46- ก. ย.47) จำนวนเงิน ที่จัดเก็บได้ ฯ ประจำปี 2551 ( ตั้งแต่ ต. ค.50 ถึงวันที่ รายงาน ) เพิ่มขึ้ น / ลดลง ( ร้อย ละ ) 1 ทต. จอมทอง 1,286,7 62.65 1,643,45 9.74 27. 7 2 2 ทต. ช้างเผือ ก 7,723,5 80.53 8,480,37 1.72 9.8 0 3 ทต. ดอย สะเก็ด 902,471.45 1,260,33 6.00 39. 6 5

2 ที่เทศบาล จำนวนเงิน ที่จัดเก็บได้ ฯ ประจำปี 2547 ( ตั้งแต่ ต. ค.46- ก. ย.47) จำนวนเงิน ที่จัดเก็บได้ ฯ ประจำปี 2551 ( ตั้งแต่ ต. ค.50 ถึงวันที่ รายงาน ) เพิ่มขึ้ น / ลดลง ( ร้อย ละ ) 4 ทต. เชียง ดาว 1,635,7 45.80 1,134,24 4.60 - 30.6 6 5 ทต. ไชย ปราการ 1,458,6 94.90 2,047,16 2.70 40.3 4 6 ทต. ต้นเปา 2,684,7 95.16 3,299,13 9.55 22.8 8 7 ทต. ท่า ข้าม 984,28 9.70 1,529,53 9.00 55.3 9 8 ทต. ท่าเดื่อ 328,39 5.42 459,891. 42 40.0 4

3 ที่เทศบาล จำนวนเงิน ที่จัดเก็บได้ ฯ ประจำปี 2547 ( ตั้งแต่ ต. ค.46- ก. ย.47) จำนวนเงิน ที่จัดเก็บได้ ฯ ประจำปี 2551 ( ตั้งแต่ ต. ค.50 ถึงวันที่ รายงาน ) เพิ่มขึ้ น / ลดลง ( ร้อย ละ ) 9 ทต. บ้าน กลาง 1,748,15 0.14 1,891,59 8.00 8.2 1 1010 ทต. แม่ วาง 445,957. 00 487,719. 00 9.3 6 1 ทต. แม่ข่า 313,996. 00 528,502. 00 68. 3 1 1212 ทม. เมือง แกน พัฒนา 319,377. 00 418,488. 70 31. 0 3

4 ที่เทศบาล จำนวนเงิน ที่จัดเก็บได้ ฯ ประจำปี 2547 ( ตั้งแต่ ต. ค.46- ก. ย.47) จำนวนเงิน ที่จัดเก็บได้ ฯ ประจำปี 2551 ( ตั้งแต่ ต. ค.50 ถึงวันที่ รายงาน ) เพิ่มขึ้น / ลดลง ( ร้อย ละ ) 1313 ทต. เมือง งาย 154,967. 50 255,172. 75 64.6 6 1414 ทต. แม่ แจ่ม 528,218. 75 537,545. 90 1.77 1515 ทต. แม่ โจ้ 3,363,43 6.95 4,166,66 2.82 23.8 8 1616 ทต. แม่ ริม 3,239,74 5.45 4,895,03 2.25 51.0 9 1717 ทต. แม่ อาย 384,598. 00 427,066. 55 11.0 4

5 ที่เทศบาล จำนวนเงิน ที่จัดเก็บได้ ฯ ประจำปี 2547 ( ตั้งแต่ ต. ค.46- ก. ย.47) จำนวนเงิน ที่จัดเก็บได้ ฯ ประจำปี 2551 ( ตั้งแต่ ต. ค.50 ถึงวันที่ รายงาน ) เพิ่มขึ้ น / ลดลง ( ร้อย ละ ) 1818 ทต. ยาง เนิ้ง 3,350,59 3.08 3,904,4 73.15 16. 5 3 1919 ทต. เวียง ฝาง 3,396,92 9.75 4,456,32 3.61 31. 1 9 2020 ทต. เวียง พร้าว 768,640. 25 1,138,47 5.45 48. 1 2 2121 ทต. สะเมิง ใต้ 262,054. 45 302,715.03 15. 5 2 2 ทต. สัน กำแพง 2,347,43 1.25 2,942,13 1.82 25. 3 3 2323 ทต. สันทราย หลวง 2,564,44 5.30 3,649,5 77.78 42. 3 1

6 ที่เทศบาล จำนวนเงิน ที่จัดเก็บได้ ฯ ประจำปี 2547 ( ตั้งแต่ ต. ค.46- ก. ย.47) จำนวนเงิน ที่จัดเก็บได้ฯ ประจำปี 2551 ( ตั้งแต่ ต. ค.50 ถึงวันที่ รายงาน เพิ่มขึ้ น / ลดลง ( ร้อย ละ ) 2424 ทต. สันป่า ตอง 1,818,0 98.47 1,965,46 4.00 8.1 0 2525 ทต. สัน มหาพน 1,682,6 67.30 2,086,52 0.95 24. 00 2626 ทต. หนอง ตองพัฒนา 635,893.60 700,926. 10 10. 23 2727 ทต. หาง ดง 1,185,5 30.62 2,100,04 2.32 77. 14 2828 ทต. อม ก๋อย 347,725.70 380,963. 50 9.5 6 2929 ทน. เชียงใหม่ 136,643,467.21 117,595,6 67.50 - 13. 94

7 ที่เทศบาล จำนวนเงิน ที่จัดเก็บได้ ฯ ประจำปี 2547 ( ตั้งแต่ ต. ค.46- ก. ย.47) จำนวนเงิน ที่จัดเก็บได้ฯ ประจำปี 2551 ( ตั้งแต่ ต. ค.50 ถึงวันที่ รายงาน เพิ่มขึ้ น / ลดลง ( ร้อย ละ ) 3030 ทต. หนอง ป่าครั่ง 13,921, 622.39 11,008,9 72.71 - 20. 92 3131 ทต. แม่ปั๋ง * 152,899.71 169,033. 91 10. 55 3232 ทต. ป่า แดด * 7,171,5 49.96 8,656,31 1.34 20. 70 3 ทต. ท่า ศาลา * 5,356,4 88.30 8,074,60 3.29 50. 74 3434 ทต. แม่ เหียะ * 2,553,4 01.05 4,177,56 0.10 63. 60

8 ที่เทศบาล จำนวนเงิน ที่จัดเก็บได้ ฯ ประจำปี 2547 ( ตั้งแต่ ต. ค.46- ก. ย.47) จำนวนเงินที่ จัดเก็บได้ฯ ประจำปี 2551 ( ตั้งแต่ ต. ค.50 ถึงวันที่ รายงาน เพิ่มขึ้ น / ลดลง ( ร้อย ละ ) 3535 ทต. สุเทพ * 10,723, 142.92 14,856,7 94.36 38. 55 3636 ทต. หนอง หอย * 2,833,0 62.84 3,246,10 5.66 14. 58 3737 ทต. ฟ้า ฮ่าม * 3,556,8 28.12 5,215,66 4.60 46. 64 3838 ทต. แม่ แฝก * 452,652.01 775,718. 40 71. 37 3939 ทต. เจดีย์ แม่ครัว * 461,392.03 735,260. 04 59. 36

9 ที่เทศบาล จำนวนเงินที่ จัดเก็บได้ฯ ประจำปี 2547 ( ตั้งแต่ ต. ค.46- ก. ย.47) จำนวนเงิน ที่จัดเก็บได้ฯ ประจำปี 2551 ( ตั้งแต่ ต. ค.50 ถึง วันที่รายงาน เพิ่มขึ้ น / ลดลง ( ร้อย ละ ) 4040 ทต. หนองจ๊อม * 1,630,70 9.71 1,968,66 9.71 20. 72 4141 ทต. ชมพู * 246,788. 18 441,288. 75 78. 81 4242 ทต. สารภี * 1,287,57 4.00 1,408,20 9.00 9.3 7 4343 ทต. หนอง ผึ้ง * 2,589,37 2.41 3,873,21 1.00 49. 58 รวม 235,444, 143.01 239,292,6 16.30 1.6 3


ดาวน์โหลด ppt ตัวชี้วัด : การเพิ่มประสิทธิภาพการ จัดเก็บรายได้ของเทศบาล จังหวัดเชียงใหม่ ประจำวันที่ 8 เดือน กรกฎาคม พ. ศ. 2551 ที่เทศบาล จำนวนเงิน ที่จัดเก็บได้ ฯ ประจำปี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google