งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ตัวชี้วัด : การเพิ่มประสิทธิภาพการ จัดเก็บรายได้ของเทศบาล จังหวัดเชียงใหม่ ประจำวันที่ 8 เดือน กรกฎาคม พ. ศ. 2551 ที่เทศบาล จำนวนเงิน ที่จัดเก็บได้ ฯ ประจำปี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ตัวชี้วัด : การเพิ่มประสิทธิภาพการ จัดเก็บรายได้ของเทศบาล จังหวัดเชียงใหม่ ประจำวันที่ 8 เดือน กรกฎาคม พ. ศ. 2551 ที่เทศบาล จำนวนเงิน ที่จัดเก็บได้ ฯ ประจำปี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ตัวชี้วัด : การเพิ่มประสิทธิภาพการ จัดเก็บรายได้ของเทศบาล จังหวัดเชียงใหม่ ประจำวันที่ 8 เดือน กรกฎาคม พ. ศ ที่เทศบาล จำนวนเงิน ที่จัดเก็บได้ ฯ ประจำปี 2547 ( ตั้งแต่ ต. ค.46- ก. ย.47) จำนวนเงิน ที่จัดเก็บได้ ฯ ประจำปี 2551 ( ตั้งแต่ ต. ค.50 ถึงวันที่ รายงาน ) เพิ่มขึ้ น / ลดลง ( ร้อย ละ ) 1 ทต. จอมทอง 1,286, ,643, ทต. ช้างเผือ ก 7,723, ,480, ทต. ดอย สะเก็ด 902, ,260,

2 ที่เทศบาล จำนวนเงิน ที่จัดเก็บได้ ฯ ประจำปี 2547 ( ตั้งแต่ ต. ค.46- ก. ย.47) จำนวนเงิน ที่จัดเก็บได้ ฯ ประจำปี 2551 ( ตั้งแต่ ต. ค.50 ถึงวันที่ รายงาน ) เพิ่มขึ้ น / ลดลง ( ร้อย ละ ) 4 ทต. เชียง ดาว 1,635, ,134, ทต. ไชย ปราการ 1,458, ,047, ทต. ต้นเปา 2,684, ,299, ทต. ท่า ข้าม 984, ,529, ทต. ท่าเดื่อ 328, ,

3 ที่เทศบาล จำนวนเงิน ที่จัดเก็บได้ ฯ ประจำปี 2547 ( ตั้งแต่ ต. ค.46- ก. ย.47) จำนวนเงิน ที่จัดเก็บได้ ฯ ประจำปี 2551 ( ตั้งแต่ ต. ค.50 ถึงวันที่ รายงาน ) เพิ่มขึ้ น / ลดลง ( ร้อย ละ ) 9 ทต. บ้าน กลาง 1,748, ,891, ทต. แม่ วาง 445, , ทต. แม่ข่า 313, , ทม. เมือง แกน พัฒนา 319, ,

4 ที่เทศบาล จำนวนเงิน ที่จัดเก็บได้ ฯ ประจำปี 2547 ( ตั้งแต่ ต. ค.46- ก. ย.47) จำนวนเงิน ที่จัดเก็บได้ ฯ ประจำปี 2551 ( ตั้งแต่ ต. ค.50 ถึงวันที่ รายงาน ) เพิ่มขึ้น / ลดลง ( ร้อย ละ ) 1313 ทต. เมือง งาย 154, , ทต. แม่ แจ่ม 528, , ทต. แม่ โจ้ 3,363, ,166, ทต. แม่ ริม 3,239, ,895, ทต. แม่ อาย 384, ,

5 ที่เทศบาล จำนวนเงิน ที่จัดเก็บได้ ฯ ประจำปี 2547 ( ตั้งแต่ ต. ค.46- ก. ย.47) จำนวนเงิน ที่จัดเก็บได้ ฯ ประจำปี 2551 ( ตั้งแต่ ต. ค.50 ถึงวันที่ รายงาน ) เพิ่มขึ้ น / ลดลง ( ร้อย ละ ) 1818 ทต. ยาง เนิ้ง 3,350, ,904, ทต. เวียง ฝาง 3,396, ,456, ทต. เวียง พร้าว 768, ,138, ทต. สะเมิง ใต้ 262, , ทต. สัน กำแพง 2,347, ,942, ทต. สันทราย หลวง 2,564, ,649,

6 ที่เทศบาล จำนวนเงิน ที่จัดเก็บได้ ฯ ประจำปี 2547 ( ตั้งแต่ ต. ค.46- ก. ย.47) จำนวนเงิน ที่จัดเก็บได้ฯ ประจำปี 2551 ( ตั้งแต่ ต. ค.50 ถึงวันที่ รายงาน เพิ่มขึ้ น / ลดลง ( ร้อย ละ ) 2424 ทต. สันป่า ตอง 1,818, ,965, ทต. สัน มหาพน 1,682, ,086, ทต. หนอง ตองพัฒนา 635, , ทต. หาง ดง 1,185, ,100, ทต. อม ก๋อย 347, , ทน. เชียงใหม่ 136,643, ,595,

7 ที่เทศบาล จำนวนเงิน ที่จัดเก็บได้ ฯ ประจำปี 2547 ( ตั้งแต่ ต. ค.46- ก. ย.47) จำนวนเงิน ที่จัดเก็บได้ฯ ประจำปี 2551 ( ตั้งแต่ ต. ค.50 ถึงวันที่ รายงาน เพิ่มขึ้ น / ลดลง ( ร้อย ละ ) 3030 ทต. หนอง ป่าครั่ง 13,921, ,008, ทต. แม่ปั๋ง * 152, , ทต. ป่า แดด * 7,171, ,656, ทต. ท่า ศาลา * 5,356, ,074, ทต. แม่ เหียะ * 2,553, ,177,

8 ที่เทศบาล จำนวนเงิน ที่จัดเก็บได้ ฯ ประจำปี 2547 ( ตั้งแต่ ต. ค.46- ก. ย.47) จำนวนเงินที่ จัดเก็บได้ฯ ประจำปี 2551 ( ตั้งแต่ ต. ค.50 ถึงวันที่ รายงาน เพิ่มขึ้ น / ลดลง ( ร้อย ละ ) 3535 ทต. สุเทพ * 10,723, ,856, ทต. หนอง หอย * 2,833, ,246, ทต. ฟ้า ฮ่าม * 3,556, ,215, ทต. แม่ แฝก * 452, , ทต. เจดีย์ แม่ครัว * 461, ,

9 ที่เทศบาล จำนวนเงินที่ จัดเก็บได้ฯ ประจำปี 2547 ( ตั้งแต่ ต. ค.46- ก. ย.47) จำนวนเงิน ที่จัดเก็บได้ฯ ประจำปี 2551 ( ตั้งแต่ ต. ค.50 ถึง วันที่รายงาน เพิ่มขึ้ น / ลดลง ( ร้อย ละ ) 4040 ทต. หนองจ๊อม * 1,630, ,968, ทต. ชมพู * 246, , ทต. สารภี * 1,287, ,408, ทต. หนอง ผึ้ง * 2,589, ,873, รวม 235,444, ,292,


ดาวน์โหลด ppt ตัวชี้วัด : การเพิ่มประสิทธิภาพการ จัดเก็บรายได้ของเทศบาล จังหวัดเชียงใหม่ ประจำวันที่ 8 เดือน กรกฎาคม พ. ศ. 2551 ที่เทศบาล จำนวนเงิน ที่จัดเก็บได้ ฯ ประจำปี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google