งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประจำวันที่ 8 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2551

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประจำวันที่ 8 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2551"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ประจำวันที่ 8 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2551
ตัวชี้วัด : การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ของเทศบาล จังหวัดเชียงใหม่ ประจำวันที่ 8 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2551 ที่ เทศบาล จำนวนเงิน ที่จัดเก็บได้ ฯ ประจำปี 2547 (ตั้งแต่ ต.ค.46-ก.ย.47) ประจำปี 2551 (ตั้งแต่ ต.ค.50 ถึงวันที่รายงาน) เพิ่มขึ้น/ ลดลง (ร้อยละ) 1 ทต. จอมทอง 1,286,762.65 1,643,459.74 27.72 2 ทต. ช้างเผือก 7,723,580.53 8,480,371.72 9.80 3 ทต. ดอยสะเก็ด 902,471.45 1,260,336.00 39.65

2 ที่ เทศบาล 4 ทต. เชียงดาว 1,635,745.80 1,134,244.60 -30.66 5
จำนวนเงิน ที่จัดเก็บได้ ฯ ประจำปี 2547 (ตั้งแต่ ต.ค.46- ก.ย.47) ประจำปี 2551 (ตั้งแต่ ต.ค.50 ถึงวันที่รายงาน) เพิ่มขึ้น/ ลดลง (ร้อยละ) 4 ทต. เชียงดาว 1,635,745.80 1,134,244.60 -30.66 5 ทต. ไชยปราการ 1,458,694.90 2,047,162.70 40.34 6 ทต. ต้นเปา 2,684,795.16 3,299,139.55 22.88 7 ทต. ท่าข้าม 984,289.70 1,529,539.00 55.39 8 ทต. ท่าเดื่อ 328,395.42 459,891.42 40.04

3 ที่ เทศบาล จำนวนเงิน ที่จัดเก็บได้ ฯ ประจำปี 2547 (ตั้งแต่ ต.ค.46- ก.ย.47) ประจำปี 2551 (ตั้งแต่ ต.ค.50 ถึงวันที่รายงาน) เพิ่มขึ้น/ ลดลง (ร้อยละ) 9 ทต. บ้านกลาง 1,748,150.14 1,891,598.00 8.21 10 ทต. แม่วาง 445,957.00 487,719.00 9.36 11 ทต. แม่ข่า 313,996.00 528,502.00 68.31 12 ทม. เมืองแกนพัฒนา 319,377.00 418,488.70 31.03

4 ที่ เทศบาล จำนวนเงิน ที่จัดเก็บได้ ฯ ประจำปี 2547 (ตั้งแต่ ต.ค.46- ก.ย.47) ประจำปี 2551 (ตั้งแต่ ต.ค.50 ถึงวันที่รายงาน) เพิ่มขึ้น/ ลดลง (ร้อยละ) 13 ทต. เมืองงาย 154,967.50 255,172.75 64.66 14 ทต. แม่แจ่ม 528,218.75 537,545.90 1.77 15 ทต. แม่โจ้ 3,363,436.95 4,166,662.82 23.88 16 ทต. แม่ริม 3,239,745.45 4,895,032.25 51.09 17 ทต. แม่อาย 384,598.00 427,066.55 11.04

5 18 ทต. ยางเนิ้ง 3,350,593.08 3,904,473.15 16.53 19 ทต. เวียงฝาง
ที่ เทศบาล จำนวนเงิน ที่จัดเก็บได้ ฯ ประจำปี 2547 (ตั้งแต่ ต.ค.46- ก.ย.47) ประจำปี 2551 (ตั้งแต่ ต.ค.50 ถึงวันที่รายงาน) เพิ่มขึ้น/ ลดลง (ร้อยละ) 18 ทต. ยางเนิ้ง 3,350,593.08 3,904,473.15 16.53 19 ทต. เวียงฝาง 3,396,929.75 4,456,323.61 31.19 20 ทต. เวียงพร้าว 768,640.25 1,138,475.45 48.12 21 ทต. สะเมิงใต้ 262,054.45 302,715.03 15.52 22 ทต. สันกำแพง 2,347,431.25 2,942,131.82 25.33 23 ทต. สันทรายหลวง 2,564,445.30 3,649,577.78 42.31

6 24 ทต. สันป่าตอง 1,818,098.47 1,965,464.00 8.10 25 ทต. สันมหาพน
ที่ เทศบาล จำนวนเงิน ที่จัดเก็บได้ ฯ ประจำปี 2547 (ตั้งแต่ ต.ค.46- ก.ย.47) ที่จัดเก็บได้ฯ ประจำปี 2551 (ตั้งแต่ ต.ค.50 ถึงวันที่รายงาน เพิ่มขึ้น/ ลดลง (ร้อยละ) 24 ทต. สันป่าตอง 1,818,098.47 1,965,464.00 8.10 25 ทต. สันมหาพน 1,682,667.30 2,086,520.95 24.00 26 ทต. หนองตองพัฒนา 635,893.60 700,926.10 10.23 27 ทต. หางดง 1,185,530.62 2,100,042.32 77.14 28 ทต. อมก๋อย 347,725.70 380,963.50 9.56 29 ทน. เชียงใหม่ 136,643,467.21 117,595,667.50 -13.94

7 ที่ เทศบาล จำนวนเงิน ที่จัดเก็บได้ ฯ ประจำปี 2547 (ตั้งแต่ ต.ค.46- ก.ย.47) ที่จัดเก็บได้ฯ ประจำปี 2551 (ตั้งแต่ ต.ค.50 ถึงวันที่รายงาน เพิ่มขึ้น/ลดลง (ร้อยละ) 30 ทต. หนองป่าครั่ง 13,921,622.39 11,008,972.71 -20.92 31 ทต. แม่ปั๋ง * 152,899.71 169,033.91 10.55 32 ทต. ป่าแดด * 7,171,549.96 8,656,311.34 20.70 33 ทต. ท่าศาลา * 5,356,488.30 8,074,603.29 50.74 34 ทต. แม่เหียะ * 2,553,401.05 4,177,560.10 63.60

8 จำนวนเงินที่จัดเก็บได้ฯประจำปี 2551
เทศบาล จำนวนเงิน ที่จัดเก็บได้ฯ ประจำปี 2547 (ตั้งแต่ ต.ค.46- ก.ย.47) จำนวนเงินที่จัดเก็บได้ฯประจำปี 2551 (ตั้งแต่ ต.ค.50 ถึงวันที่รายงาน เพิ่มขึ้น/ลดลง (ร้อยละ) 35 ทต. สุเทพ * 10,723,142.92 14,856,794.36 38.55 36 ทต. หนองหอย * 2,833,062.84 3,246,105.66 14.58 37 ทต. ฟ้าฮ่าม * 3,556,828.12 5,215,664.60 46.64 38 ทต. แม่แฝก * 452,652.01 775,718.40 71.37 39 ทต. เจดีย์แม่ครัว * 461,392.03 735,260.04 59.36

9 จำนวนเงินที่จัดเก็บได้ฯ (ตั้งแต่ ต.ค.50 ถึงวันที่รายงาน
เทศบาล จำนวนเงินที่จัดเก็บได้ฯ ประจำปี 2547 (ตั้งแต่ ต.ค.46-ก.ย.47) จำนวนเงิน ที่จัดเก็บได้ฯ ประจำปี 2551 (ตั้งแต่ ต.ค.50 ถึงวันที่รายงาน เพิ่มขึ้น/ลดลง (ร้อยละ) 40 ทต. หนองจ๊อม * 1,630,709.71 1,968,669.71 20.72 41 ทต. ชมพู * 246,788.18 441,288.75 78.81 42 ทต. สารภี * 1,287,574.00 1,408,209.00 9.37 43 ทต. หนองผึ้ง * 2,589,372.41 3,873,211.00 49.58 รวม 235,444,143.01 239,292,616.30 1.63


ดาวน์โหลด ppt ประจำวันที่ 8 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2551

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google