งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ข้อมูล การ จัดเก็บ รายได้ ปีงบประมาณ 2555. หน่วย : ล้าน บาท 300 600 900 1,20 0 1,50 0 1,80 0 ก. ค. 55 ก. ค. 56 ก. ค. 56 เป้าห มาย จัดเก็บ ได้ปีนี้ จัดเก็บ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ข้อมูล การ จัดเก็บ รายได้ ปีงบประมาณ 2555. หน่วย : ล้าน บาท 300 600 900 1,20 0 1,50 0 1,80 0 ก. ค. 55 ก. ค. 56 ก. ค. 56 เป้าห มาย จัดเก็บ ได้ปีนี้ จัดเก็บ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ข้อมูล การ จัดเก็บ รายได้ ปีงบประมาณ 2555

2 หน่วย : ล้าน บาท ,20 0 1,50 0 1,80 0 ก. ค. 55 ก. ค. 56 ก. ค. 56 เป้าห มาย จัดเก็บ ได้ปีนี้ จัดเก็บ ได้ ปีก่อน เปรียบเทียบ เป้าหมา ย เปรียบเทียบ เป้าหมา ย PMS เปรียบเทียบ จำนวน ร้อย ละ จำนวน ร้อย ละ จำนวน ร้อย ละ 2, , , , , , , ล้าน บาท ก. ค. 55 ก. ค. 56 เป้าหมาย เป้าหมาย PMS 2, เป้าหมาย PMS 1,

3 หน่วย : ล้านบาท หมายเหตุ อื่นๆ ได้แก่ค่าใบอนุญาต ค่าปรับ เปรียบเทียบคดี และเบ็ดเตล็ด ประเภท รายได้ จัดเก็บ ได้ เดือนนี้ จัดเก็บ ได้ ปีก่อน เปรียบเทียบ เป้าหม าย ตาม เอกสา ร เปรียบเทียบ เป้าหม าย PMS เปรียบเทียบ จำนว น ร้อย ละ จำนว น ร้อ ยละ จำนว น ร้อย ละ น้ำมัน 2, , , , สุรา เครื่องดื่ ม สนาม กอล์ฟ ไนท์คลั บฯ อาบอบ นวด อื่นๆ รวม ทั้งสิ้น 2, , , ,

4 หน่วย : ล้าน บาท ,20 0 1,50 0 1,80 0 ก. ค. 55 ก. ค. 56 ก. ค. 56 เป้าห มาย จัดเก็บ ได้ปีนี้ จัดเก็บ ได้ ปีก่อน เปรียบเทียบ เป้าหมา ย เปรียบเทียบ เป้าหมา ย PMS เปรียบเทียบ จำนวน ร้อย ละ จำนวน ร้อย ละ จำนวน ร้อย ละ 2, , , , , , , ล้าน บาท ก. ค. 55 ก. ค. 56 เป้าหมาย เป้าหมาย PMS 2, เป้าหมาย PMS 1,

5 หน่วย : ล้าน บาท 5,00 0 7, , , , ,5 00 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2556 เป้าห มาย จัดเก็บ ได้ปีนี้ จัดเก็บ ได้ ปีก่อน เปรียบเทียบ เป้าหมา ย เปรียบเทียบ เป้าหมา ย PMS เปรียบเทียบ จำนวน ร้อย ละ จำนวน ร้อย ละ จำนวน ร้อย ละ 18, , , , , , , , , ล้าน บาท ปี 2555 ปี 2556 เป้าหมาย เป้าหมาย PMS 20,0 00 2,50 0 เป้าหมาย PMS 15,

6 หน่วย : ล้านบาท หมายเหตุ อื่นๆ ได้แก่ค่าใบอนุญาต ค่าปรับ เปรียบเทียบคดี และเบ็ดเตล็ด ประเภท รายได้ จัดเก็บ ได้ ปี นี้ จัดเก็บ ได้ ปีก่อน เปรียบเทียบ เป้าหม าย ตาม เอกสาร เปรียบเทียบ เป้าหมา ย PMS เปรียบเทียบ จำนวน ร้อ ยละ จำนว น ร้อ ยละ จำนวน ร้อ ย ละ น้ำมัน 18, , , , , สุรา เครื่องดื่ ม สนาม กอล์ฟ ไนท์คลั บฯ อาบอบ นวด อื่นๆ รวม ทั้งสิ้น 18, , , , ,

7


ดาวน์โหลด ppt ข้อมูล การ จัดเก็บ รายได้ ปีงบประมาณ 2555. หน่วย : ล้าน บาท 300 600 900 1,20 0 1,50 0 1,80 0 ก. ค. 55 ก. ค. 56 ก. ค. 56 เป้าห มาย จัดเก็บ ได้ปีนี้ จัดเก็บ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google