งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 ภาษี ผลิตภัณฑ์น้ำมัน 1. 2 เอกสารอ้างอิง  “Energy Pricing” ใน ยุทธศาสตร์พลังงานของ ประเทศไทย : ทางเลือกการ จัดหาพลังงาน (Fuel Options) เมษายน 2549 หน้า.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 ภาษี ผลิตภัณฑ์น้ำมัน 1. 2 เอกสารอ้างอิง  “Energy Pricing” ใน ยุทธศาสตร์พลังงานของ ประเทศไทย : ทางเลือกการ จัดหาพลังงาน (Fuel Options) เมษายน 2549 หน้า."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 ภาษี ผลิตภัณฑ์น้ำมัน 1

2 2 เอกสารอ้างอิง  “Energy Pricing” ใน ยุทธศาสตร์พลังงานของ ประเทศไทย : ทางเลือกการ จัดหาพลังงาน (Fuel Options) เมษายน 2549 หน้า 179-194  “ บทเรียนและความท้าทาย สำหรับยุทธศาสตร์พลังงานของ ไทย ” โดย ยรรยง ไทยเจริญ, จริยา เปรมศิลป์ และ วัสยา ลิ้ม ธรรมมหิศร เสนอในสัมมนา วิชาการประจำปี 2549 ของ ธนาคารแห่งประเทศไทย หน้า 22-26 22

3 3 ภาษีผลิตภัณฑ์น้ำมัน ทำไมต้องเก็บภาษีน้ำมัน ? ทำไมเก็บภาษีผลิตภัณฑ์น้ำมัน ต่างๆ ในอัตราไม่เท่ากัน ? 3

4 4 ภาษีน้ำมัน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2551 ( อ้างอิงราคาขายปลีกน้ำมัน บริษัท ปตท ) ภาษีต่างๆ % ของราคาขายปลีก % ของราคากลั่น + ค่า การตลาด เบนซิน 95 16%22% แก๊สโซฮอล 95 16%19% เบนซิน 91 16%22% ดีเซลหมุนเร็ว (0.035%S)12%14% ไบโอดีเซล (B5) 12%14% ดีเซลหมุนเร็ว (0.7%S)13%14% ดีเซลหมุนช้า 13%15% น้ำมันเตา 11%12% ก๊าซหุงต้ม 20%25%

5 5 ภาษีน้ำมัน ณ วันที่ 6 สิงหาคม 2552 ( อ้างอิงราคาขายปลีกน้ำมัน บริษัท ปตท ) ภาษีต่างๆ % ของราคาขายปลีก % ของราคากลั่น + ค่า การตลาด เบนซิน 95 26%46% แก๊สโซฮอล 95 29%45% เบนซิน 91 29%54% ดีเซลหมุนเร็ว (0.035%S) 27%41% ไบโอดีเซล (B5) 28%39% ก๊าซหุงต้ม 20%25%

6 6 ภาษีผลิตภัณฑ์น้ำมัน การเก็บภาษีน้ำมัน : คำอธิบาย ทางเศรษฐศาสตร์  รายได้เข้ารัฐ เก็บง่าย ให้บริการแก่ผู้จ่ายภาษี  แก้ความบิดเบือนจาก “ ความ ล้มเหลวของตลาด ” (market failures) 6

7 7 ภาษีผลิตภัณฑ์น้ำมัน 7 “ ความล้มเหลวของตลาด ” จาก 4 สาเหตุ  อำนาจเหนือตลาด (market power)  สินค้ามหาชน (public goods)  ผลกระทบภายนอก (externalities)  สารสนเทศไม่สมมาตร (asymmetric information)

8 8 ภาษีผลิตภัณฑ์น้ำมัน เหตุผลทางเศรษฐศาสตร์ของ การเก็บภาษีน้ำมัน  ค่าใช้จ่ายในการใช้ถนน (road user charge) ใช้น้ำมัน = ใช้รถ = ใช้ถนน เก็บภาษีจากการใช้น้ำมันง่าย กว่า และยุติธรรม รัฐใช้รายได้ในการสร้าง / ซ่อม ถนน 8

9 9 ภาษีผลิตภัณฑ์น้ำมัน เหตุผลทางเศรษฐศาสตร์ของ การเก็บภาษีน้ำมัน  ผลกระทบภายนอกด้าน สิ่งแวดล้อม (environmental externalities) เผาน้ำมัน ( เชื้อเพลิงฟอสซิล ) มีผลต่อภาวะโลกร้อน ข้อเสนอ “carbon tax” 9

10 10 ภาษีผลิตภัณฑ์น้ำมัน เหตุผลทางเศรษฐศาสตร์ของ การเก็บภาษีน้ำมัน  ผลกระทบภายนอกด้านจราจร (traffic congestion externalities) ใช้น้ำมัน ใช้ถนน ทำให้รถติด และอุบัติเหตุ 10

11 11 ภาษีผลิตภัณฑ์น้ำมัน เหตุผลทางเศรษฐศาสตร์ของ การเก็บภาษีน้ำมัน  ภาระความเสี่ยงจากการพึ่งพา น้ำมันมากเกินไป (security of supply) กระจุกตัวมากเกินไป เสี่ยงด้าน อุปทาน ผลักดันให้ประหยัด และหันไป ใช้พลังงานอื่น 11

12 12 ภาษีผลิตภัณฑ์น้ำมัน เหตุผลทางเศรษฐศาสตร์ของ การเก็บภาษีน้ำมัน  การกระจายรายได้ รัฐใช้รายได้จากน้ำมันเพื่อ กระจายรายได้ เก็บภาษีจากเบนซิน เพื่อไป อุดหนุนน้ำมัน “ คนจน ” ( เช่น น้ำมันก๊าด ) cross subsidy 12

13 13 ภาษีผลิตภัณฑ์น้ำมัน ในทางปฏิบัติ ประเทศเก็บภาษี น้ำมันต่างกันไป : ยุโรปเก็บ 200% ของ ( ราคา ณ โรงกลั่น + ค่าการตลาด ) ซึ่งสูงมาก สหรัฐฯ เก็บ 10% ( ค่อนข้าง ต่ำ ) ซาอุฯ อิหร่าน เวเนซูเอลา อุดหนุนราคาน้ำมัน 13

14 14 Gasoline Prices, Jan. 2006 (US$/litre)

15 15 การคำนวณภาษีน้ำมันตามทฤษฎี ( เบนซิน 95) 8 มีนาคม 2549 ( บาทต่อลิตร ) ตามทฤษฎีราคาจริง ราคา ณ โรงกลั่น 17.32 ค่าการตลาด 1.08 Road charge11.46 Congestion costs3.77 Accident costs7.01 Non-carbon pollution costs2.15 Carbon costs0.95 รวมเป็นราคาขายปลีก 43.7424.24 ภาษีทั้งหมด 25.345.84 (% ของ [ ราคาโรงกลั่น + ค่า การตลาด ] ) (138%) (32%)


ดาวน์โหลด ppt 1 ภาษี ผลิตภัณฑ์น้ำมัน 1. 2 เอกสารอ้างอิง  “Energy Pricing” ใน ยุทธศาสตร์พลังงานของ ประเทศไทย : ทางเลือกการ จัดหาพลังงาน (Fuel Options) เมษายน 2549 หน้า.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google