งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

The Relational Data Model

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "The Relational Data Model"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 The Relational Data Model
Prakan Sringam

2 ความมุ่งหมาย ความสำคัญของแบบจำลองข้อมูล ส่วนประกอบของแบบจำลองข้อมูล
แบบจำลองข้อมูลเชิงสัมพันธ์ กฏความคงสภาพ พีชคณิตเชิงสัมพันธ์

3 Data model แบบจำลองข้อมูล
โครงสร้างข้อมูลในระดับตรรกะที่อาจเป็นการนำเสนอข้อมูลในรูปแบบกราฟฟิก หรือรูปแบบอื่นที่นำเสนอข้อมูลและความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูล โดย ให้เห็นข้อมูลทั้งหมด ให้เข้าใจง่าย เกิดความเข้าใจที่ตรงกัน

4 ตัวอย่างแบบจำลองข้อมูล
Hierarchical Data Model แบบจำลองข้อมูลเชิงลำดับชั้น Network Data Modelแบบจำลองข้อมูลแบบเครือข่าย Relational Data Modelแบบจำลองข้อมูลเชิงสัมพันธ์ Object Oriented Data Modelแบบจำลองข้อมูลเชิงวัตถุ หาข้อดีข้อเสียมาอ่าน

5 Relational Data Model แบบจำลองข้อมูลเชิงสัมพันธ์
Properties of Relation คุณสมบัติของ Relation Key

6 Relation Table-oriented Set-oriented Record-oriented ตาราง Table
ไฟล์ File แถว Row ทัพเพิล Tuple เรคอร์ด Record คอลัมน์ Column แอตตริบิวต์ Attribute ฟิลด์ Field

7 Key ค่าแอทตริบิวที่ทำหน้าที่กำหนดข้อมูลที่อยู่ในรีเลชั่นนั้น

8 Key มีอะไรบ้าง Super Key Candidate Key Primary Key Alternate Key
Foreign Key

9 Super Key stdID stdName stdMajor 5401001 นายขยัน คอมพิวเตอร์ 5401002
นายเก่ง นางสาวสุดสวย stdID stdID,stdName stdID,stdMajor stdID,StdName,StdMajor

10 Candidate Key Super Key ที่เล็กที่สุดหรือมีจำนวนแอตตริบิวต์น้อยที่สุด
stdID stdName stdMajor stdSSN นายขยัน คอมพิวเตอร์ 12341 นายเก่ง 12342 นางสาวสุดสวย 12343 stdID stdSSN

11 Primary Key Key ที่ถูกเลือกจาก Candidate เพื่อใช้เป็น คีย์หลัก stdID
stdName stdMajor stdSSN นายขยัน คอมพิวเตอร์ นายเก่ง นางสาวสุดสวย stdID

12 Alternate Key Key ที่ไม่ถูกเลือกจาก Candidate เพื่อใช้เป็น คีย์หลัก
stdID stdName stdMajor stdSSN นายขยัน คอมพิวเตอร์ นายเก่ง นางสาวสุดสวย stdSSN

13 Foreign Key stdID stdName majorCode 5401001 นายขยัน 1 5401002 นายเก่ง
นางสาวสุดสวย majorCode MajorName 1 คอมพิวเตอร์ 2 คณิตศาสตร์ 3 สถิติ

14 Integrity Rules กฏความคงสภาพ
Entity Integrity คือ Primary Key ต้องมีค่าไม่ซ้ำกัน และต้องไม่มีค่าเป็น Null Referential Integrity คือForeign Key ต้องไม่มีค่าNull และKey ต้องสัมพันธ์กัน


ดาวน์โหลด ppt The Relational Data Model

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google