งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การกระจัด ความเร็ว อัตราเร็ว โดย ครูเพ็ญประภา หร่ายเจริญ ครูชำนาญการพิเศษ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การกระจัด ความเร็ว อัตราเร็ว โดย ครูเพ็ญประภา หร่ายเจริญ ครูชำนาญการพิเศษ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การกระจัด ความเร็ว อัตราเร็ว โดย ครูเพ็ญประภา หร่ายเจริญ ครูชำนาญการพิเศษ

2 ระยะทาง การเคลื่อนที่ของวัตถุ ทำให้วัตถุเปลี่ยน ตำแหน่งไปจากตำแหน่งเดิม เมื่อวัดความยาวระหว่างตำแหน่งเดิมกับ ตำแหน่งใหม่ เรียกว่า ระยะทาง เป็นปริมาณสเกลาร์

3 การกระจัด การกระจัด (displacement) หมายถึง ระยะทางจากตำแหน่งเดิมของ วัตถุไปยังตำแหน่งใหม่ ในแนวเส้นตรง จึงเป็นปริมาณเวกเตอร์ เนื่องจากระบุทั้ง ขนาดและทิศทาง

4 ความเร็ว (velocity) ความเร็ว (Velocity) คือ ระยะทางที่วัตถุเคลื่อนที่ได้ในแนว ตรงใน 1 หน่วยเวลา และต้องบอกทิศทาง ด้วย สูตรความเร็ว = การกระจัด เวลา

5 อัตราเร็ว (Speed) อัตราเร็ว (Speed) คือ ระยะทางที่วัตถุเคลื่อนที่ได้ทั้งหมดใน 1 หน่วยเวลา ไม่ต้องบอกทิศทาง เป็นปริมาณสเกลาร์ อัตราเร็ว = ระยะทาง เวลา

6 สมชายวิ่งจาก A ไป B ทางทิศเหนือได้ ระยะทาง 120 m แล้ววิ่งจาก B ไป C ทางทิศ ตะวันตกได้ระยะทาง 90 m ใช้เวลา 45 วินาที ดังแผนภาพแสดงการวิ่ง 1) สมชายวิ่งจาก A ถึง C ด้วยอัตราเร็วเท่าใด 1) สมชายวิ่งจาก A ถึง C ด้วยความเร็วเท่าใด ระยะทางที่ ได้ เวลา ที่ใช้ อัตราเร็ว = อัตราเร็ว = ? ระยะทางที่ได้ = 120 m + 90 m = 210 m เวลาที่ใช้ = 45 s อัตราเร็ว = = 4.67 m/s สมชายวิ่งจาก A ถึง C ด้วยอัตราเร็ว 4.67 m/s

7 การกระจัด เวลา ที่ใช้ ความเร็ว = ความเร็ว = ? การกระจัด (AC)= 150 m เวลาที่ใช้ = 45 s ความเร็ว = = 3.33 m/s สมชายวิ่งจาก A ถึง C ด้วยความเร็ว 3.33 m/s m ทิศทางจาก A ไป C


ดาวน์โหลด ppt การกระจัด ความเร็ว อัตราเร็ว โดย ครูเพ็ญประภา หร่ายเจริญ ครูชำนาญการพิเศษ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google