งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การกระจัด ความเร็ว อัตราเร็ว

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การกระจัด ความเร็ว อัตราเร็ว"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การกระจัด ความเร็ว อัตราเร็ว
การกระจัด ความเร็ว อัตราเร็ว โดย ครูเพ็ญประภา หร่ายเจริญ ครูชำนาญการพิเศษ

2 ระยะทาง การเคลื่อนที่ของวัตถุ ทำให้วัตถุเปลี่ยนตำแหน่งไปจากตำแหน่งเดิม
การเคลื่อนที่ของวัตถุ ทำให้วัตถุเปลี่ยนตำแหน่งไปจากตำแหน่งเดิม เมื่อวัดความยาวระหว่างตำแหน่งเดิมกับตำแหน่งใหม่ เรียกว่า ระยะทาง เป็นปริมาณสเกลาร์

3 การกระจัด การกระจัด (displacement)
หมายถึง ระยะทางจากตำแหน่งเดิมของวัตถุไปยังตำแหน่งใหม่ ในแนวเส้นตรง จึงเป็นปริมาณเวกเตอร์ เนื่องจากระบุทั้ง ขนาดและทิศทาง

4 ความเร็ว (velocity) ความเร็ว (Velocity)
คือ ระยะทางที่วัตถุเคลื่อนที่ได้ในแนวตรงใน 1 หน่วยเวลา และต้องบอกทิศทางด้วย สูตร ความเร็ว = การกระจัด เวลา

5 อัตราเร็ว (Speed) อัตราเร็ว (Speed) คือ
ระยะทางที่วัตถุเคลื่อนที่ได้ทั้งหมดใน 1 หน่วยเวลา ไม่ต้องบอกทิศทาง เป็นปริมาณสเกลาร์ อัตราเร็ว = ระยะทาง เวลา

6 สมชายวิ่งจาก A ไป B ทางทิศเหนือได้ระยะทาง 120 m แล้ววิ่งจาก B ไป C ทางทิศตะวันตกได้ระยะทาง 90 m ใช้เวลา 45 วินาที ดังแผนภาพแสดงการวิ่ง 1) สมชายวิ่งจาก A ถึง C ด้วยอัตราเร็วเท่าใด 1) สมชายวิ่งจาก A ถึง C ด้วยความเร็วเท่าใด ระยะทางที่ได้ เวลาที่ใช้ อัตราเร็ว = อัตราเร็ว = ? ระยะทางที่ได้ = 120 m + 90 m = 210 m เวลาที่ใช้ = 45 s อัตราเร็ว = = m/s สมชายวิ่งจาก A ถึง C ด้วยอัตราเร็ว 4.67 m/s

7 การกระจัด เวลาที่ใช้ ความเร็ว = ความเร็ว = ? การกระจัด (AC) = 150 m เวลาที่ใช้ = 45 s ความเร็ว = = m/s สมชายวิ่งจาก A ถึง C ด้วยความเร็ว 3.33 m/s m ทิศทางจาก A ไป C


ดาวน์โหลด ppt การกระจัด ความเร็ว อัตราเร็ว

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google