งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประกาศสำนักงานประกันสังคม เรื่องกำหนดแบบขึ้นทะเบียนตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2554 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 4 พฤศจิกายน 2554.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประกาศสำนักงานประกันสังคม เรื่องกำหนดแบบขึ้นทะเบียนตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2554 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 4 พฤศจิกายน 2554."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ประกาศสำนักงานประกันสังคม เรื่องกำหนดแบบขึ้นทะเบียนตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ (ฉบับที่ 4) พ.ศ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 4 พฤศจิกายน 2554

2 สรุปสาระสำคัญ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน พ.ศ เป็นต้นไป ให้ยกเลิกแบบคำขอทำธุรกรรมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (สปส.1-05) แนบท้ายประกาศสำนักงานประกันสังคม เรื่อง กำหนดแบบขึ้นทะเบียนตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ พ.ศ ลงวันที่ 26 มีนาคม พ.ศ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศสำนักงานประกันสังคม เรื่อง กำหนดแบบขึ้นทะเบียนตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ (ฉบับที่ 2) พ.ศ ลงวันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ.2549 และให้ใช้แบบคำขอทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สปส.1-05) แนบท้ายประกาศนี้ แนบท้าย ข้อตกลงและเงื่อนไขการส่งข้อมูลเพื่อทำรายการของสำนักงานประกันสังคมทางอิเล็กทรอนิกส์

3 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt ประกาศสำนักงานประกันสังคม เรื่องกำหนดแบบขึ้นทะเบียนตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2554 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 4 พฤศจิกายน 2554.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google