งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Click to edit Master subtitle style 3/8/10 หนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า ภายใต้เขตการค้าเสรี รตนพร ศุภโรจน์ ส่วนกฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้า กรมศุลกากร 11.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Click to edit Master subtitle style 3/8/10 หนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า ภายใต้เขตการค้าเสรี รตนพร ศุภโรจน์ ส่วนกฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้า กรมศุลกากร 11."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Click to edit Master subtitle style 3/8/10 หนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า ภายใต้เขตการค้าเสรี รตนพร ศุภโรจน์ ส่วนกฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้า กรมศุลกากร 11

2 คลิกเพื่อแก้ไขลักษณะชื่อเรื่องรองต้นแบบ 3/8/10 หนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า (Certificate of Origin : CO) คือ เอกสารที่ใช้ในการรับรองการได้รับ ถิ่นกำเนิดของสินค้า นิยาม CO จะออกจากหน่วยงานที่มีอำนาจเท่านั้น สำหรับประเทศไทย คือ กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ 22

3 คลิกเพื่อแก้ไขลักษณะชื่อเรื่องรองต้นแบบ 3/8/10 หนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าที่ใช้ประกอบ การนำเข้าสินค้าที่ต้องการใช้สิทธิภายใต้ เขตการค้าเสรีอาเซียนตามประกาศ กรมศุลกากรที่ 61/2551 33

4 คลิกเพื่อแก้ไขลักษณะชื่อเรื่องรองต้นแบบ 3/8/10 44

5 คลิกเพื่อแก้ไขลักษณะชื่อเรื่องรองต้นแบบ 3/8/10 Reference No. ASEAN COMMON EFFECTIVE PREFERENTIAL TARIFF / ASEAN INDUSTRIAL COOPERATION SCHEME CERTIFICATE OF ORIGIN (Combined Declaration and Certificate) FORM D Issued in ________________ (Country) See Overleaf Notes 55

6 คลิกเพื่อแก้ไขลักษณะชื่อเรื่องรองต้นแบบ 3/8/10 Reference No. ASEAN COMMON EFFECTIVE PREFERENTIAL TARIFF / ASEAN INDUSTRIAL COOPERATION SCHEME CERTIFICATE OF ORIGIN (Combined Declaration and Certificate) FORM D Issued in ________________ (Country) See Overleaf Notes 66

7 คลิกเพื่อแก้ไขลักษณะชื่อเรื่องรองต้นแบบ 3/8/10 1. Member States which accept this form for the purpose of preferential treatment under the ASEAN Common Effective Preferential Tariff (CEPT) Scheme or the ASEAN Industrial Cooperation (AICO) Scheme: BRUNEI DARUSSALAM CAMBODIA INDONESIA LAOS MALAYSIA MYANMAR PHILIPPINES SINGAPORE THAILAND VIETNAM 77

8 คลิกเพื่อแก้ไขลักษณะชื่อเรื่องรองต้นแบบ 3/8/10 Reference No. ASEAN COMMON EFFECTIVE PREFERENTIAL TARIFF / ASEAN INDUSTRIAL COOPERATION SCHEME CERTIFICATE OF ORIGIN (Combined Declaration and Certificate) FORM D Issued in ________________ (Country) See Overleaf Notes 88

9 คลิกเพื่อแก้ไขลักษณะชื่อเรื่องรองต้นแบบ 3/8/10 Original (Duplicate / Triplicate) 99

10 คลิกเพื่อแก้ไขลักษณะชื่อเรื่องรองต้นแบบ 3/8/10 1.Goods consigned from (Exporter’s business name, address, country) 1010

11 คลิกเพื่อแก้ไขลักษณะชื่อเรื่องรองต้นแบบ 3/8/10 1.Goods consigned from (Exporter’s business name, address, country) 1111

12 คลิกเพื่อแก้ไขลักษณะชื่อเรื่องรองต้นแบบ 3/8/10 ปัญหาที่พบในช่องที่ 1 ปัญหาที่พบ ผู้นำเข้าไม่ได้ขอ CO ด้วยตนเอง แต่ได้มอบให้บริษัทอื่นเป็นผู้ดำเนินการให้ แนวทาง ต้องมีเอกสารที่สามารถเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของบริษัททั้งสองได้ 1212

13 คลิกเพื่อแก้ไขลักษณะชื่อเรื่องรองต้นแบบ 3/8/10 วิธีการ ใน Invoice หรือเอกสารอื่นๆ ของผู้ส่งออก มีข้อความที่ระบุการมอบให้อีกบริษัท ( ระบุชื่อ ) ดำเนินการขอ CO ให้ ใน CO ช่องที่ 1 ให้ระบุว่า ข้อมูลของบริษัทที่ได้รับการมอบหมาย On Behalf Of หรือ Care Of แล้วตามด้วยข้อมูลของผู้ส่งออก 1313

14 คลิกเพื่อแก้ไขลักษณะชื่อเรื่องรองต้นแบบ 3/8/10 On Behalf Of Care Of Via ชื่อ / ที่อยู่ / ประเทศ ของบริษัทที่ดำเนินการขอ CO แทน ชื่อ / ที่อยู่ / ประเทศ ของบริษัทผู้ขาย การระบุในช่องที่ 1 1414

15 คลิกเพื่อแก้ไขลักษณะชื่อเรื่องรองต้นแบบ 3/8/10 2.Goods consigned to (Consignee’s name, address, country) 1515

16 คลิกเพื่อแก้ไขลักษณะชื่อเรื่องรองต้นแบบ 3/8/10 2.Goods consigned to (Consignee’s name, address, country) 1616

17 คลิกเพื่อแก้ไขลักษณะชื่อเรื่องรองต้นแบบ 3/8/10 ปัญหาที่พบในช่องที่ 2 ชื่อที่ระบุในช่องที่ 2 เป็นบุคคลได้หรือไม่.............................................................. 1717

18 คลิกเพื่อแก้ไขลักษณะชื่อเรื่องรองต้นแบบ 3/8/10 ปัญหาที่พบในช่องที่ 2 บริษัทที่ระบุในช่องที่ 2 เป็นธนาคาร CO จะสามารถใช้ได้หรือไม่.............................................................. 1818

19 คลิกเพื่อแก้ไขลักษณะชื่อเรื่องรองต้นแบบ 3/8/10 ; 3.Means of transport and route (as far as known) Departure date Vessel’s name / Aircraft etc. Port of Discharge 1919

20 คลิกเพื่อแก้ไขลักษณะชื่อเรื่องรองต้นแบบ 3/8/10 ; 3.Means of transport and route (as far as known) Departure date Vessel’s name / Aircraft etc. Port of Discharge 2020

21 คลิกเพื่อแก้ไขลักษณะชื่อเรื่องรองต้นแบบ 3/8/10 ปัญหาที่พบในช่องที่ 3 เรือที่นำเข้าสินค้าขณะผ่านพิธีการเป็นเรือคนละลำกับที่ระบุไว้ใน CO.............................................................. 2121

22 คลิกเพื่อแก้ไขลักษณะชื่อเรื่องรองต้นแบบ 3/8/10 ปัญหาที่พบในช่องที่ 3 ท่าเรือที่เรือสินค้าไปส่งในประเทศผู้นำเข้าเป็นคนละท่ากับที่ระบุใน CO.............................................................. 2222

23 คลิกเพื่อแก้ไขลักษณะชื่อเรื่องรองต้นแบบ 3/8/10 4. For Official Use  Preferential Treatment Given Under ASEAN Common Effective Preferential Tariff Scheme  Preferential Treatment Given Under ASEAN Industrial Cooperation Scheme  Preferential Treatment Not Given (Please state reason/s) ……………………………………………………………… Signature of Authorised Signatory of the Importing Country 2323

24 คลิกเพื่อแก้ไขลักษณะชื่อเรื่องรองต้นแบบ 3/8/10 5.Item number 2424

25 คลิกเพื่อแก้ไขลักษณะชื่อเรื่องรองต้นแบบ 3/8/10 ปัญหาที่พบในช่องที่ 5 หากต้องการไม่ใช้สิทธิในบางรายการของ CO ได้หรือไม่.............................................................. 2525

26 คลิกเพื่อแก้ไขลักษณะชื่อเรื่องรองต้นแบบ 3/8/10 6.Marks and numbers on packages 2626

27 คลิกเพื่อแก้ไขลักษณะชื่อเรื่องรองต้นแบบ 3/8/10 6.Marks and numbers on packages 2727

28 คลิกเพื่อแก้ไขลักษณะชื่อเรื่องรองต้นแบบ 3/8/10 ปัญหาที่พบในช่องที่ 6 หากใน CO ระบุ No Mark แต่พบว่าของที่นำเข้ามี Mark จะสามารถใช้สิทธิรายการ ดังกล่าวได้หรือไม่.............................................................. 2828

29 คลิกเพื่อแก้ไขลักษณะชื่อเรื่องรองต้นแบบ 3/8/10 7. Number and type of packages, description of goods (including quantity where appropriate and HS number of the importing country) 2929

30 คลิกเพื่อแก้ไขลักษณะชื่อเรื่องรองต้นแบบ 3/8/10 7. Number and type of packages, description of goods (including quantity where appropriate and HS number of the importing country) 3030

31 คลิกเพื่อแก้ไขลักษณะชื่อเรื่องรองต้นแบบ 3/8/10 Package- number - type Goods- description - quantity (where appropriate) - HS number of the importing country 3131

32 คลิกเพื่อแก้ไขลักษณะชื่อเรื่องรองต้นแบบ 3/8/10 ปัญหาที่พบในช่องที่ 7 สินค้าจัดเข้าพิกัดฯ ในประเทศผู้ส่งออกกับประเทศไทยแตกต่างกัน เวลาระบุใน CO จะ ใช้พิกัดฯ ของประเทศอะไร.............................................................. 3232

33 คลิกเพื่อแก้ไขลักษณะชื่อเรื่องรองต้นแบบ 3/8/10 8.Origin criterion (see Notes overleaf) 3333

34 คลิกเพื่อแก้ไขลักษณะชื่อเรื่องรองต้นแบบ 3/8/10 “WO” Percentage of ASEAN value content, example “40%” The actual CTC rule, example “CC” or “CTH” or “CTSH” “SP” “PC x%” Insert in Box 8 3434

35 คลิกเพื่อแก้ไขลักษณะชื่อเรื่องรองต้นแบบ 3/8/10 9.Gross weight or other quantity and value (FOB) 3535

36 คลิกเพื่อแก้ไขลักษณะชื่อเรื่องรองต้นแบบ 3/8/10 9.Gross weight or other quantity and value (FOB) 3636

37 คลิกเพื่อแก้ไขลักษณะชื่อเรื่องรองต้นแบบ 3/8/10 Quantity- weight : gross weight - others Value- FOB 3737

38 คลิกเพื่อแก้ไขลักษณะชื่อเรื่องรองต้นแบบ 3/8/10 ปัญหาที่พบในช่องที่ 9 หากราคาซื้อขายเป็น Ex-work จะระบุราคาใน CO อย่างไร.............................................................. 3838

39 คลิกเพื่อแก้ไขลักษณะชื่อเรื่องรองต้นแบบ 3/8/10 10.Number and date of invoices 3939

40 คลิกเพื่อแก้ไขลักษณะชื่อเรื่องรองต้นแบบ 3/8/10 10.Number and date of invoices 4040

41 คลิกเพื่อแก้ไขลักษณะชื่อเรื่องรองต้นแบบ 3/8/10 11. Declaration by exporter The undersigned hereby declares that the above details and statement are correct; that all the goods were produced in ______________ (Country) and that they comply with the origin requirements specified for these goods in the ASEAN Common Effective Preferential Tariff Scheme for the goods exported to ______________ (Importing Country) ______________ Place and date, signature of the authorised signatory 4141

42 คลิกเพื่อแก้ไขลักษณะชื่อเรื่องรองต้นแบบ 3/8/10 11. Declaration by exporter The undersigned hereby declares that the above details and statement are correct; that all the goods were produced in ______________ (Country) and that they comply with the origin requirements specified for these goods in the ASEAN Common Effective Preferential Tariff Scheme for the goods exported to ______________ (Importing Country) ______________ Place and date, signature of the authorised signatory 4242

43 คลิกเพื่อแก้ไขลักษณะชื่อเรื่องรองต้นแบบ 3/8/10 12. Certification It is hereby certified, on the basis of control carried out, that the clarification by the exporter is correct. ___________________ Place and date, signature and stamp of certifying authority 4343

44 คลิกเพื่อแก้ไขลักษณะชื่อเรื่องรองต้นแบบ 3/8/10 12. Certification It is hereby certified, on the basis of control carried out, that the clarification by the exporter is correct. ___________________ Place and date, signature and stamp of certifying authority 4444

45 คลิกเพื่อแก้ไขลักษณะชื่อเรื่องรองต้นแบบ 3/8/10 Certification Date มีความสำคัญในแง่ของ  การทำเครื่องหมาย “  ” ใน “ISSUED RETROACTIVELY” ของช่องที่ 13  อายุของ CO 4545

46 คลิกเพื่อแก้ไขลักษณะชื่อเรื่องรองต้นแบบ 3/8/10 13.  Third-Country Invoicing  Exhibition  Accumulation  De Minimis  Back-to-Back CO  Issued Retroactively  Partial Cumulation 4646

47 คลิกเพื่อแก้ไขลักษณะชื่อเรื่องรองต้นแบบ 3/8/10 13.  Third-Country Invoicing  Exhibition  Accumulation  De Minimis  Back-to-Back CO  Issued Retroactively  Partial Cumulation 4747

48 คลิกเพื่อแก้ไขลักษณะชื่อเรื่องรองต้นแบบ 3/8/10 13.  Third-Country Invoicing  Exhibition  Accumulation  De Minimis  Back-to-Back CO  Issued Retroactively  Partial Cumulation 4848

49 คลิกเพื่อแก้ไขลักษณะชื่อเรื่องรองต้นแบบ 3/8/10 Compare & Contrast ข้อเหมือน ทั้ง Third-Country Invoicing ( อาจพบในชื่อของ Re-Invoicing) และ Back-to- Back CO เป็นการซื้อขายผ่านประเทศที่สาม 4949

50 คลิกเพื่อแก้ไขลักษณะชื่อเรื่องรองต้นแบบ 3/8/10 ข้อแตกต่าง สินค้า ส่งมาจากผู้ผลิต ส่งมาจากผู้ขาย Third-Country Invoicing Back-to-Back CO 5050

51 คลิกเพื่อแก้ไขลักษณะชื่อเรื่องรองต้นแบบ 3/8/10 5151 Third-Country Invoicing ผู้ซื้อ ผู้ขา ย ผู้ผลิ ต สั่งซื้อ สั่งผลิต

52 คลิกเพื่อแก้ไขลักษณะชื่อเรื่องรองต้นแบบ 3/8/10 5252 Third-Country Invoicing ผู้ซื้อ ผู้ขา ย ผู้ผลิ ต Invoice สินค้า + CO สามารถระบุ Invoice ของ ผู้ผลิตได้

53 คลิกเพื่อแก้ไขลักษณะชื่อเรื่องรองต้นแบบ 3/8/10 5353 Back-to-Back CO ผู้ซื้อ ผู้ขา ย ผู้ผลิ ต สั่งซื้อ สั่งผลิต

54 คลิกเพื่อแก้ไขลักษณะชื่อเรื่องรองต้นแบบ 3/8/10 5454 ผู้ซื้อ ผู้ขา ย ผู้ผลิ ต 1. สินค้า 2. Invoice ผู้ขาย 3. Back-to-Back CO: Invoice ใน CO เป็น ของผู้ขาย Back-to-Back CO 1. สินค้า 2. Invoice ผู้ผลิต 3. CO : Invoice ใน CO เป็นของผู้ผลิต

55 คลิกเพื่อแก้ไขลักษณะชื่อเรื่องรองต้นแบบ 3/8/10 5555 Third-Country Invoicing Back-to-Back CO ประเทศผู้ขายใน / นอกภาคีในภาคี การส่งสินค้าจากผู้ผลิตจากผู้ขาย ประเทศที่ออก COผู้ผลิตผู้ขาย Invoice ใน COผู้ผลิต / ผู้ขายผู้ขาย ประเทศในช่อง 11ประเทศ เดียวกับผู้ออก CO คนละประเทศ กับผู้ออก CO

56 คลิกเพื่อแก้ไขลักษณะชื่อเรื่องรองต้นแบบ 3/8/10 13.  Third-Country Invoicing  Exhibition  Accumulation  De Minimis  Back-to-Back CO  Issued Retroactively  Partial Cumulation 5656

57 คลิกเพื่อแก้ไขลักษณะชื่อเรื่องรองต้นแบบ 3/8/10 13.  Third-Country Invoicing  Exhibition  Accumulation  De Minimis  Back-to-Back CO  Issued Retroactively  Partial Cumulation 5757

58 คลิกเพื่อแก้ไขลักษณะชื่อเรื่องรองต้นแบบ 3/8/10 5858 นิยาม สินค้าที่ผลิตในประเทศภาคีจนสามารถผ่านเกณฑ์การได้รับถิ่นกำเนิดสินค้า หากประเทศอื่นในภาคีได้นำเข้าสินค้านั้นเพื่อนำไปผลิตต่อ สินค้าดังกล่าวจะสามารถ ถูกพิจารณาได้ว่าเป็นสินค้าที่ได้รับถิ่นกำเนิดในประเทศภาคีที่นำสินค้านี้

59 คลิกเพื่อแก้ไขลักษณะชื่อเรื่องรองต้นแบบ 3/8/10 5959 Accumulation Partial Cumulation วัตถุดิบ ได้รับถิ่น กำเนิดสินค้า ในประเทศภาคี RVC [20,40) อัตราอากร ขณะนำเข้า วัตถุดิบ ได้รับการลด / ยกเว้น ไม่ได้รับสิทธิฯ

60 คลิกเพื่อแก้ไขลักษณะชื่อเรื่องรองต้นแบบ 3/8/10 13.  Third-Country Invoicing  Exhibition  Accumulation  De Minimis  Back-to-Back CO  Issued Retroactively  Partial Cumulation 6060

61 คลิกเพื่อแก้ไขลักษณะชื่อเรื่องรองต้นแบบ 3/8/10 สินค้า ได้รับ CO ในประเทศภาคี ถูกจัดนิทรรศการในประเทศภาคี ถูกซื้อโดยประเทศภาคี ส่งสินค้าในระหว่างนิทรรศการหรือ ทันทีที่นิทรรศการจบ ทั้งนี้สินค้าต้องมีสภาพเดิมกับ ในนิทรรศการ 6161

62 คลิกเพื่อแก้ไขลักษณะชื่อเรื่องรองต้นแบบ 3/8/10 13.  Third-Country Invoicing  Exhibition  Accumulation  De Minimis  Back-to-Back CO  Issued Retroactively  Partial Cumulation 6262

63 คลิกเพื่อแก้ไขลักษณะชื่อเรื่องรองต้นแบบ 3/8/10 คำว่า “De Minimis” เป็นภาษาละติน แปลว่า ข้อแตกต่างเล็กน้อยๆ ที่ไม่ถูก นำมาพิจารณาทางด้านกฎหมาย กฎนี้นำมาใช้ช่วยสำหรับสินค้าที่ได้รับถิ่นกำเนิดจากการเปลี่ยนพิกัดศุลกากร เท่านั้น 6363

64 คลิกเพื่อแก้ไขลักษณะชื่อเรื่องรองต้นแบบ 3/8/10 ตัวอย่าง  AFTA กำหนด De Minimis ไว้เท่ากับ 10  เกณฑ์การได้รับถิ่นกำเนิดสินค้าเป็น CTH หากวัตถุดิบที่ถูกจัดเข้าประเภทพิกัดศุลกากรเดียวกับสินค้ามีค่า CIF < 10% ของราคา FOB ของสินค้านั้นแล้ว สินค้านั้นจะได้รับการพิจารณาว่าผ่านเกณฑ์การได้รับถิ่นกำเนิดสินค้า 6464

65 คลิกเพื่อแก้ไขลักษณะชื่อเรื่องรองต้นแบบ 3/8/10 13.  Third-Country Invoicing  Exhibition  Accumulation  De Minimis  Back-to-Back CO  Issued Retroactively  Partial Cumulation 6565

66 คลิกเพื่อแก้ไขลักษณะชื่อเรื่องรองต้นแบบ 3/8/10 ทำเครื่องหมายในช่อง “Issue Retroactively” เมื่อ CO ออกให้หลังวันเรือออก ซึ่ง ระยะเวลาจะแตกต่างกันในแต่ละ FTA 6666

67 คลิกเพื่อแก้ไขลักษณะชื่อเรื่องรองต้นแบบ 3/8/10 ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม ห้อง 304 ชั้น 3 อาคาร 3 ( ตึกวิเคราะห์สินค้า ) กรมศุลกากร คลองเตย กทม. โทรศัพท์ 02 667 7015 Email s.ratanaporn@gmail.com 6767


ดาวน์โหลด ppt Click to edit Master subtitle style 3/8/10 หนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า ภายใต้เขตการค้าเสรี รตนพร ศุภโรจน์ ส่วนกฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้า กรมศุลกากร 11.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google