งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ทรงผม นักเรียน โรงเรียนวัดชาว เหนือ. ความหมาย ทรงนักเรียน เป็นทรงผม สำหรับนักเรียนชายและหญิง โดยนักเรียนชายมีลักษณะ ส่วนผมขาวและผมนวลสูงมาก ส่วนมนจะมีผมสั้นเกรียน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ทรงผม นักเรียน โรงเรียนวัดชาว เหนือ. ความหมาย ทรงนักเรียน เป็นทรงผม สำหรับนักเรียนชายและหญิง โดยนักเรียนชายมีลักษณะ ส่วนผมขาวและผมนวลสูงมาก ส่วนมนจะมีผมสั้นเกรียน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ทรงผม นักเรียน โรงเรียนวัดชาว เหนือ

2 ความหมาย ทรงนักเรียน เป็นทรงผม สำหรับนักเรียนชายและหญิง โดยนักเรียนชายมีลักษณะ ส่วนผมขาวและผมนวลสูงมาก ส่วนมนจะมีผมสั้นเกรียน โดยรอบมนเล็กน้อย ส่วน นักเรียนหญิงไว้ผมด้านข้าง และด้านหลังสั้นเสมอกันนักเรียนชายหญิงนักเรียนชาย นักเรียนหญิง

3 ความเป็นมาของทรง นักเรียน มีคำตอบสรุปความได้ว่า ประเทศไทยรับทรงผมทรง นักเรียนทั้งเครื่องแบบต่างๆ จากประเทศญี่ปุ่นในช่วง สงครามโลกครั้งที่ 2 ประเทศไทยประเทศญี่ปุ่น สงครามโลกครั้งที่ 2 ซึ่งในช่วงสงครามนั้นเกิดเหา ระบาดมาก ประชาชนจึงนิยม ตัดผมสั้น

4 กระทรวงศึกษาธิการได้ออก กฎกระทรวง ฉบับที่ 1 กฎกระทรวง ฉบับที่ 1 ( พ. ศ. 2515)( พ. ศ. 2515) แก้ไขเพิ่มเติมโดย กฎกระทรวง ฉบับที่ 2 ( พ. ศ. 2518) ออกตามความในประกาศ ของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 132 ลง วันที่ 22 เมษายน กฎกระทรวง ฉบับที่ 2 ( พ. ศ. 2518)ประกาศ ของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 132 พ. ศ. 2515 ในเรื่องเกี่ยวกับทรง ผมที่ ไม่เหมาะสมแก่สภาพของ นักเรียน

5 กฎกระทรวงฉบับที่ 1 1. นักเรียนชายไว้ผมยาว โดยไว้ ผมข้างหน้าและกลางศีรษะยาว เกิน 5 ซม. และชายผมรอบ ศีรษะไม่ตัดเกรียนชิดผิวหนัง หรือไว้หนวดเครา 2. นักเรียนหญิงตัดผมหรือไว้ผม ยาวเลยต้นคอ หากโรงเรียนหรือ สถานศึกษาใดอนุญาตให้ไว้ยาว เกินกว่านั้นก็ให้รวบให้เรียบร้อย

6 กฎกระทรวงฉบับที่ 2 แก้ไขเป็น 1. นักเรียนชายตัดผมหรือไว้ผม ยาวจนด้านข้างและด้านหลังยาว เลยตีนผมหรือไว้หนวด ไว้เครา 2. นักเรียนหญิงตัดผมหรือไว้ผม ยาวเลยต้นคอ หากโรงเรียนหรือ สถานศึกษาใดอนุญาตให้ไว้ยาว เกินกว่านั้นก็ให้รวบให้เรียบร้อย

7 อย่าง ไรก็ตาม ขณะนี้ กฎกระทรวง ฉบับที่ ๒ ( พ. ศ. ๒๕๑๘ ) อยู่ในขั้นตอนที่กำลัง พิจารณาออกกฎกระทรวง ใหม่ และจะเปิดรับฟังความ คิดเห็นจากทุกฝ่าย เพราะ คณะทำงานปรับปรุง กฎกระทรวง จะได้รับข้อมูล ต่างๆ เหล่านี้ไปทบทวนการ ออกกฎกระทรวงฉบับใหม่

8 สวัสดี


ดาวน์โหลด ppt ทรงผม นักเรียน โรงเรียนวัดชาว เหนือ. ความหมาย ทรงนักเรียน เป็นทรงผม สำหรับนักเรียนชายและหญิง โดยนักเรียนชายมีลักษณะ ส่วนผมขาวและผมนวลสูงมาก ส่วนมนจะมีผมสั้นเกรียน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google