งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผู้บริหารพบนักเรียน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผู้บริหารพบนักเรียน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผู้บริหารพบนักเรียน

2 ทบทวนกฎระเบียบที่นักเรียน เริ่มละเลย
ทบทวนกฎระเบียบที่นักเรียน เริ่มละเลย

3 ๑.การมาโรงเรียน

4 นักเรียนควรมาโรงเรียนก่อนเวลา ๘. ๐๐ น. เนื่องจากตั้งแต่เวลา ๘. ๐๐ -๙
นักเรียนควรมาโรงเรียนก่อนเวลา ๘.๐๐ น. เนื่องจากตั้งแต่เวลา ๘.๐๐ -๙.๐๐ น. จะมีกิจกรรมให้นักเรียนร่วมกันปฏิบัติ ดังนี้

5 เวลา ๘.๐๐ น. นักเรียนต้องร่วมกันทำความสะอาดบริเวณต่างๆภายในโรงเรียน

6 เวลา ๘.๑๕ น. นักเรียนต้องร่วม
กิจกรรมเคารพธงชาติ สวดมนต์

7 เวลา ๐๘.๒๕ น. รับชมรายการทางเคเบิ้ลทีวีของโรงเรียน ซึ่งมีรายการที่เสริมความรู้ ส่งเสริมความสามารถ และความกล้าแสดงออก ของนักเรียน

8 ๒.การใช้โรงอาหาร

9 ๒. ๑ การเข้าแถวซื้ออาหาร จะพบว่านักเรียนไม่เข้าแถวซื้ออาหาร ขอให้เข้าแถว ให้เป็นระเบียบ

10 ๒. ๒นักเรียนควรนั่งรับประทานอาหารให้เป็นระเบียบ อย่าเดินรับประทานอาหาร หรือวิ่งเล่นในโรงอาหาร และอย่านำอาหารออกไปรับประทานภายนอก โรงอาหารโดยเด็ดขาด

11 ๒.๓ การรักษาความสะอาดบริเวณโรงอาหาร ขอให้นักเรียนเก็บขยะบนโต๊ะอาหาร และพื้นโรงอาหารให้เรียบร้อย

12 ๒.การเข้าแถวกลับบ้าน

13 เวลา ๑๕.๓๐ น. นักเรียนทุกระดับชั้นจะเลิกเรียนพร้อมๆกัน แต่จะพบว่ามีนักเรียนบางกลุ่มมาเข้าแถวในอาคารเอนกประสงค์ช้า และจะมีนักเรียน บางส่วนไม่มาเข้าแถว

14 ขอให้นักเรียนมาเข้าแถวอย่างพร้อมเพรียงกัน เพื่อความเป็นระเบียบและความปลอดภัยในการข้ามถนนของนักเรียน


ดาวน์โหลด ppt ผู้บริหารพบนักเรียน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google