งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผู้บริหารพบ นักเรียน. ทบทวนกฎระเบียบที่ นักเรียน เริ่มละเลย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผู้บริหารพบ นักเรียน. ทบทวนกฎระเบียบที่ นักเรียน เริ่มละเลย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผู้บริหารพบ นักเรียน

2 ทบทวนกฎระเบียบที่ นักเรียน เริ่มละเลย

3 ๑. การมาโรงเรียน

4 นักเรียนควรมา โรงเรียนก่อนเวลา ๘. ๐๐ น. เนื่องจาก ตั้งแต่เวลา ๘. ๐๐ - ๙. ๐๐ น. จะมี กิจกรรมให้นักเรียน ร่วมกันปฏิบัติ ดังนี้

5 เวลา ๘. ๐๐ น. นักเรียน ต้องร่วมกันทำความ สะอาดบริเวณต่างๆ ภายในโรงเรียน

6 เวลา ๘. ๑๕ น. นักเรียนต้องร่วม กิจกรรมเคารพธง ชาติ สวดมนต์

7 เวลา ๐๘. ๒๕ น. รับชม รายการทางเคเบิ้ลทีวี ของโรงเรียน ซึ่งมี รายการที่เสริมความรู้ ส่งเสริมความสามารถ และความกล้า แสดงออก ของนักเรียน

8 ๒. การใช้โรงอาหาร

9 ๒. ๑ การเข้าแถวซื้อ อาหาร จะพบว่านักเรียน ไม่เข้าแถวซื้ออาหาร ขอให้เข้าแถว ให้เป็นระเบียบ

10 ๒. ๒นักเรียนควรนั่ง รับประทานอาหารให้ เป็นระเบียบ อย่าเดิน รับประทานอาหาร หรือ วิ่งเล่นในโรงอาหาร และ อย่านำอาหารออกไป รับประทานภายนอก โรงอาหารโดย เด็ดขาด

11 ๒. ๓ การรักษาความ สะอาดบริเวณโรงอาหาร ขอให้นักเรียนเก็บขยะ บนโต๊ะอาหาร และพื้น โรงอาหารให้เรียบร้อย

12 ๒. การเข้าแถวกลับ บ้าน

13 เวลา ๑๕. ๓๐ น. นักเรียนทุกระดับชั้นจะ เลิกเรียนพร้อมๆกัน แต่ จะพบว่ามีนักเรียนบาง กลุ่มมาเข้าแถวใน อาคารเอนกประสงค์ ช้า และจะมีนักเรียน บางส่วนไม่มาเข้า แถว

14 ขอให้นักเรียนมาเข้าแถว อย่างพร้อมเพรียงกัน เพื่อความเป็นระเบียบ และความปลอดภัยใน การข้ามถนนของ นักเรียน


ดาวน์โหลด ppt ผู้บริหารพบ นักเรียน. ทบทวนกฎระเบียบที่ นักเรียน เริ่มละเลย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google