งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

NAP Annual report NHSO HIV/AIDS Management Fund 2008.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "NAP Annual report NHSO HIV/AIDS Management Fund 2008."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 NAP Annual report NHSO HIV/AIDS Management Fund 2008

2 สัดส่วนผู้รับบริการ VCT แยกสิทธิ 257,457 ราย

3 บริการ VCT รายเดือน

4 สัดส่วนการตรวจ anti-HIV สัดส่วนผล anti- HIV (19,563)

5 เปรียบเทียบจำนวน anti-HIV Positive กับ New Register New Register fis.Yr.2008 = 45,735 ราย

6 ลงทะเบียนสะสม หมายเหตุ : ตายสะสม 15,864 ราย 182,477 147,923

7 การรับยาต้านไวรัสสิทธิ UC 120,755 98,752 4,652

8 สัดส่วนผู้รับยาต้านไวรัสปัจจุบันสิทธิ UC 106,112 ราย (3,025)

9 จำนวนเปลี่ยนสูตรยารายเดือน รวมเปลี่ยน 46,582 ครั้ง อนุมัติสูตร CDE 9,882 ครั้ง

10 แนวโน้มการใช้ยาต้านไวรัสสูตร B,C,D,E สูตรดื้อ ยา

11 จำนวนผู้รับยา EFV หรือ LPV/Rtv รายเดือน

12 การตรวจทางห้องปฏิบัติการ ตัวชี้วัดเป้าหมา ย ผลงาน ตรวจ CD4 อย่างน้อย 1 ครั้ง ต่อปี 9087.15 ตรวจ CD4 มากกว่า 1 ครั้งต่อ ปี 7063.19 ผู้ที่รับยาต้านไวรัสตรวจ VL อย่างน้อย 1 ครั้ง 5058.84 ผู้ที่ตรวจ VL และ DR -3.91

13


ดาวน์โหลด ppt NAP Annual report NHSO HIV/AIDS Management Fund 2008.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google