งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เหตุการณ์ในโปรแกรม Game Maker

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เหตุการณ์ในโปรแกรม Game Maker"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เหตุการณ์ในโปรแกรม Game Maker
ง30216 การสร้างเกมคอมพิวเตอร์

2 create จะเกิดเหตุการณ์ขึ้นเมื่อ object นั้นถูกสร้างขึ้น

3 destroy จะเกิดเหตุการณ์ขึ้นเมื่อ object นั้นถูกทำลาย

4 Alarm จะเกิดเหตุการณ์ขึ้นเมื่อครบเวลาที่กำหนด
จะสามารถเลือกได้ว่าตั้งกี่วินาที

5 step จะเกิดเหตุการณ์ขึ้นในระหว่างการเล่นเกม
แบ่งออกเป็น 3 จังหวะคือ begin step, step และ end step

6 Collision จะเกิดเหตุการณ์ขึ้นเมื่อวัตถุนั้นเกิดการชนเกิดขึ้น
จะต้องเลือกด้วยว่าชนกับอะไร เมื่อคลิ๊กจะแสดง object ทั้งหมดออกมา

7 Collision

8 Keyboard จะเกิดเหตุการณ์เมื่อผู้ใช้กดปุ่มตามที่ระบุ

9 mouse จะเกิดเหตุการณ์ขึ้นเมื่อผู้ใช้ กด เมาส์ตามปุ่มที่กำหนด

10 Other เหตุการณ์อื่นๆ จากรายการ

11 Draw จะเกิดเหตุการณ์เมื่อมีการวาดรูปเกิดขึ้น

12 Key Press จะเกิดเหตุการณ์เมื่อมีการกดปุ่ม จะคล้ายกับ Key Board

13 Key Release จะเกิดเหตุการณ์เมื่อมีการปล่อยปุ่ม

14 Trigger จะเกิดเหตุการณ์ตามที่กำหนดไว้


ดาวน์โหลด ppt เหตุการณ์ในโปรแกรม Game Maker

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google