งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เหตุการณ์ในโปรแกรม Game Maker ง 30216 การสร้างเกม คอมพิวเตอร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เหตุการณ์ในโปรแกรม Game Maker ง 30216 การสร้างเกม คอมพิวเตอร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เหตุการณ์ในโปรแกรม Game Maker ง 30216 การสร้างเกม คอมพิวเตอร์

2 create  จะเกิดเหตุการณ์ขึ้นเมื่อ object นั้น ถูกสร้างขึ้น

3 destroy  จะเกิดเหตุการณ์ขึ้นเมื่อ object นั้น ถูกทำลาย

4 Alarm  จะเกิดเหตุการณ์ขึ้นเมื่อครบเวลาที่ กำหนด  จะสามารถเลือกได้ว่าตั้งกี่วินาที

5 step  จะเกิดเหตุการณ์ขึ้นในระหว่างการ เล่นเกม  แบ่งออกเป็น 3 จังหวะคือ begin step, step และ end step

6 Collision  จะเกิดเหตุการณ์ขึ้นเมื่อวัตถุนั้นเกิด การชนเกิดขึ้น  จะต้องเลือกด้วยว่าชนกับอะไร เมื่อ คลิ๊กจะแสดง object ทั้งหมด ออกมา

7 Collision

8 Keyboard  จะเกิดเหตุการณ์เมื่อผู้ใช้กดปุ่ม ตามที่ระบุ

9 mouse  จะเกิดเหตุการณ์ขึ้นเมื่อผู้ใช้ กด เมาส์ตามปุ่มที่กำหนด

10 Other  เหตุการณ์อื่นๆ จากรายการ

11 Draw  จะเกิดเหตุการณ์เมื่อมีการวาดรูป เกิดขึ้น

12 Key Press  จะเกิดเหตุการณ์เมื่อมีการกดปุ่ม  จะคล้ายกับ Key Board

13 Key Release  จะเกิดเหตุการณ์เมื่อมีการปล่อยปุ่ม

14 Trigger  จะเกิดเหตุการณ์ตามที่กำหนดไว้


ดาวน์โหลด ppt เหตุการณ์ในโปรแกรม Game Maker ง 30216 การสร้างเกม คอมพิวเตอร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google