งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Interaction Icon Properties เป็นส่วนที่ใช้สำหรับกำหนกรูป แบบในการโต้ตอบกับผู้ใช้โปรแกรม และยังสามารถกำหนดการแสดง การ ลบต่างๆ ที่เลือกได้ ตามต้องการ รูปแบบการโต้ตอบ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Interaction Icon Properties เป็นส่วนที่ใช้สำหรับกำหนกรูป แบบในการโต้ตอบกับผู้ใช้โปรแกรม และยังสามารถกำหนดการแสดง การ ลบต่างๆ ที่เลือกได้ ตามต้องการ รูปแบบการโต้ตอบ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Interaction Icon Properties เป็นส่วนที่ใช้สำหรับกำหนกรูป แบบในการโต้ตอบกับผู้ใช้โปรแกรม และยังสามารถกำหนดการแสดง การ ลบต่างๆ ที่เลือกได้ ตามต้องการ รูปแบบการโต้ตอบ 1.Button แบบกดปุ่ม 2.Hot Spot แบบคลิกเมาส์ใน พื้นที่ที่กำหนด Authorware 71

2 3.Hot Object แบบคลิกเมาส์ที่ วัตถุที่กำหนด 4.Target Area แบบการโต้ตอบ โดยการลากวัตถุ ไปยังพื้นที่ เป้าหมาย 5.Pull down menu แบบการโต้ตอบ โดยมีเมนูให้เลือก 6.Conditional แบบการโต้ตอบ โดยการกำหนดเงื่อนไข 7.Text Entry แบบการโต้ตอบ โดยการพิมพ์ข้อความ 8.Keypress แบบการโต้ตอบ โดยการกดคีย์ใดๆตาม ที่กำหนด Authorware 72

3 9.Tries Limit แบบการโต้ตอบโดย การกำหนด จำนวนครั้ง ของการโต้ตอบ 10.Time Limit แบบการโต้ตอบ โดยการกำหนดเวลา การโต้ตอบ 11.Event แบบการโต้ตอบโดย ใช้คำสั่งพิเศษ Xtras Authorware 73

4 การโต้ตอบแบบปุ่มกด Button การโต้ตอบที่สร้างในรูปของปุ่ม เพื่อให้ผู้ใช้คลิกเมาส์ที่ปุ่มตัวเลือก ต่าง ๆ สัญลักษณ์ที่ใช้แทนการการ โต้ตอบแบบนนี้ จะเป็นรูปสี่เหลี่ยมมุม มน Authorware 74

5 Button Tab - Type แสดงชนิดของการ โต้ตอบซึ่งมีถึง 11 ชนิด - Size แสดงขนาดของปุ่มโดย X แสดงความยาว ของปุ่ม Y แสดงความกว้าง ของปุ่ม Authorware 75

6 - Location ระบุตำแหน่งของปุ่ม ว่าอยู่ตรงไหนของจอภาพบอก เป็นพิกัด X และ Y - Label กำหนดชื่อปุ่ม ถ้าไม่ กำหนด Authorware จะตั้งชื่อให้ เป็น Untitled - Key (S) กำหนดเป็นแป้นลัด หรือ HotKey เราสามารถกำหนด HotKey ได้หลาย ๆ ตัวโดยใช้ เครื่องหมาย “ | “ เช่น A|a ปุ่ม ฟังก์ชั่นต่าง ๆ ให้เรากำหนดเป็น ชื่อเช่น Enter, Tab, Backspace เป็นต้น Authorware 76

7 เราสามารถใช้ปุ่มร่วมกัน 2 ปุ่มได้ เช่น Alt+Enter Ctrl+A โดย กำหนดเช่นนี้ทำให้เราสามารถใช้ HotKey หรือ ได้ - Option Make Default กำหนดให้ไว้ปุ่ม มาตราฐานของระบบ Hide When Inactive เมื่อปุ่มถูก กำหนดให้ เป็น Disable ( ปุ่ม Disable คือปุ่มสีเทาที่เรา Authorware 77

8 ไม่สามารถ Click mouse ปุ่มได้ ) ให้ทำให้ปุ่ม หายไป - Cursor กำหนดรูปแบบ Cursor Response Tab - Scope : Perpetual เลือก เพื่อให้ปุ่มนี้สามารถใช้งานได้ ตลอด ถึงแม้จะหลุดออก Authorware 78

9 จาก Interaction Icon แล้ว - Active If ใช้กำหนดชื่อตัวแปร ที่จะควบคุมปุ่มให้ใช้งานได้หรือ ไม่ได้ ถ้าตัวแปรเป็น True ปุ่มก็ จะสามารถ Click ปุ่มได้ แต่ถ้า เป็น False ปุ่มก็จะไม่สามารถ Click mouse ปุ่มได้ หรือเราจะ กำหนดค่า True/False โดยตรง ก็ได้ - Erase กำหนดการลบ 4 แบบ After Next Entry ลบการ แสดงผลของกิ่งนี้ทั้งหมด เมื่อมี การกระโดดเข้าสู่กิ่งใหม่ แต่ Authorware 79

10 - ถ้ายังไม่กระโดดไปกิ่งอื่นก็จะ แสดงผลค้างไว้อย่างนั้น Before Next Entry ลบการ แสดงผลของกิ่งนั้นทั้งหมด เมื่อ กิ่งนี้แสดงผลจบ เช่น เมื่อ Move Icon ภายในกิ่งเล่นหนังจบก็จะ ถูกลบทันที แตกต่างจากแบบ แรก คือแบบแรกจะ แสดงผลค้างไว้เมื่อมีการโต้ตอบ ไปกิ่งใหม่จึงทำการลบ แต่แบบที่ 2 จะไม่แสดงผลค้างไว้คือเมื่อ แสดงจบก็ลบทิ้งเลย Authorware 710

11 On Exit ลบการแสดงผลของ กิ่งนั้นทั้งหมด เมื่อออกจาก Interaction Icon ดังนั้นกิ่งใดที่ เลือกตัวเลือกนี้ก็จะแสดงผล ตลอดเวลา ถึงแม้ว่าจะมีการ กระโดดไปกิ่งอื่นก็ตาม แต่จะถูก ลบเมื่อออกจาก Interaction Icon Don’t Erase ไม่ลบเมื่อออก จาก Interaction Icon แต่จะลบใน ภายหลังโดยใช้ Erase Icon Authorware 711

12 - Status มีให้กำหนด 3 แบบ Not Judged ไม่เป็นทั้งผิด และถูก Correct Response กำหนดกิ่งนั้น ให้เป็นข้อถูก Wrong Response กำหนดกิ่งนั้น ให้เป็นข้อผิด โดยเมื่อมีการ Click mouse ปุ่ม ที่กำหนด Status ค่า Status นั้น จะถูกรวมในตัวแปร Judged Interaction, TolalWrong ตามลำดับ ทำให้เราทราบว่าผู้ที่เลือกคำตอบ เลือกข้อถูกไปกี่ครั้ง ข้อผิดกี่ ครั้ง Authorware 712

13 Branch มีให้กำหนด 3 แบบ Try Again จะกระโดดไปที่ Interaction Icon เพื่อรับการ โต้ตอบใหม่ Continue เมื่อจบการแสดง ของกิ่งนั้น ก็จะกระโดดกิ่งต่อไป ใช้กรณีที่การโต้ตอบมีรูปแบบที่ เข้าได้หลายกิ่ง เช่น การโต้ตอบ แบบปุ่มกด (KeyPress) ซึ่งแต่ละ กิ่งสามารถกำหนดปุ่มเดียวกันได้ ทำให้การตอบสนองโดยการกด ปุ่มสามารถเข้าสู่กิ่งได้หลายกิ่ง Authorware 713

14 Exit Interaction จะกระโดด ออกจาก Interaction Icon Return ใช้คู่กับการกำหนด แบบ Scope:Perpetual คือกิ่งที่ ตัวเลือก Perpetual จะคงอยู่เพื่อ การรับการโต้ตอบถึงแม้ว่าจะหลุด ออกจาก Interaction Icon แล้ว ก็ตาม ซึ่งเมื่อเรา Click mouse ปุ่มที่กำหนด Perpetual ก็จะ กระโดดไปที่ Interaction Icon ที่กิ่งนี้อาศัยอยู่ และเมื่อจบการ แสดงผลของกิ่งนี้โดยทั่ว

15 ไปก็จะวนภายใน Interaction Icon นั้น แต่ถ้าเราเลือกที่ Return ก็จะไม่วนใน Interaction Icon แต่จะดำเนิน เรื่องต่อจากที่กระโดดมา - Score กำหนดคะแนนให้กับ กิ่งนั้น ๆ ถ้ากิ่งนั้นถูกก็จะ กำหนดค่าเป็นบวก ถ้ากิ่งนั้นเป็น ลบก็จะกำหนดค่าเป็นลบ โดย คะแนนรวมจะเก็บไว้ในตัวแปร TotalScore Authorware 715

16 การสร้างคำถามด้วยปุ่ม Button 1. นำ Icon Interaction วางที่เส้น Flowline ตั้งชื่อ คำถามที่ 1 Authorware 716

17 2. ดับเบิ้ลคลิกเข้าไปใน Icon Interaction ตั้งคำถาม และคำตอบ ตามต้องการ 3. นำ Display มาวางขวามือของ IconInteraction และตั้งชื่อ ก ข ค ง ตามลำดับ Authorware 717

18 4. ดับเบิ้ลคลิกเข้าไปใน Icon Display พิมพ์คำโต้ตอบ และ กำหนดให้ปรากฏข้อความให้เห็น อย่าง ช้า ๆ Authorware 718

19 5. กำหนด Properties Response ตามแบบต้องการดังภาพ ด้านล่าง Authorware 719

20 6. ทดลอง Restart จะพบปุ่มอยู่ ที่หน้าจอ Presentation Window ดัง ภาพด้านล่าง Authorware 720

21 7. เมื่อคลิกปุ่ม ก จะแสดง ข้อความโต้ตอบ อยู่ที่หน้าจอ Presentation Window ดังภาพ ด้านล่าง และออกไปสู่ข้อต่อไป ตามลำดับ Authorware 721


ดาวน์โหลด ppt Interaction Icon Properties เป็นส่วนที่ใช้สำหรับกำหนกรูป แบบในการโต้ตอบกับผู้ใช้โปรแกรม และยังสามารถกำหนดการแสดง การ ลบต่างๆ ที่เลือกได้ ตามต้องการ รูปแบบการโต้ตอบ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google