งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หลักการสร้างเกม 2 มิติ ง 30216 การสร้างเกม คอมพิวเตอร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หลักการสร้างเกม 2 มิติ ง 30216 การสร้างเกม คอมพิวเตอร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หลักการสร้างเกม 2 มิติ ง 30216 การสร้างเกม คอมพิวเตอร์

2 การเตรียมตัวเบื้องต้น  ออกแบบเรื่องราวของเกม  กำหนดกติกาของเกม  เตรียมรูปภาพที่จำเป็น  สร้าง story board

3 การสร้างเกมด้วยโปรแกรม Game Maker  เป็นโปรแกรมสร้างเกมแบบง่าย ( แต่ อาจไม่ง่ายอย่างที่คิด )  เป็นโปรแกรมสร้างเกมแบบ 2 มิติ ( แต่ สร้าง 3 มิติได้ )  สร้างเกมแบบหลายผู้เล่นได้  ลักษณะการสร้างเกมสามารถทำได้ทั้ง แบบใช้เครื่องมือหรือเขียนคำสั่ง

4 องค์ประกอบของเกม  room : เปรียบเสมือนห้องหรือฉากหรือ ด่านของเกม  background : เป็นฉากหลังทั้งของห้อง และตัวละคร  sound : เสียงประกอบ  spite : เป็นภาพนิ่งหรือภาพเคลื่อนไหว  script : คำสั่งภาษา Game Maker Language : GML

5 องค์ประกอบของเกม ( ต่อ )  object : เป็นตัวละครที่สามารถกำหนด เงื่อนไขได้  timeline : เป็นการกำหนดการกระทำ ตามช่วงเวลา  font : ข้อความ  path : เส้นทางในการเคลื่อนที่  game information : ข้อมูลเกมเช่น ผู้สร้าง เวอร์ชัน

6 ส่วนประกอบของโปรแกรม Game Maker Resource navigator Resource tool bar Work area

7 ขั้นตอนในการสร้างเกม  สร้างองค์ประกอบพื้นฐาน เช่น spite, background, sound, script, path, font, timeline  สร้าง object จากองค์ประกอบพื้นฐาน  สร้าง room จาก object

8 ขั้นตอนในการสร้างเกม background spite soundtimelinepath object room script

9 การสร้าง object  เป็นตัวละครที่สำคัญในการสร้างเกม  ถ้าไม่มี object ก็ไม่สามารถสร้างเกมได้  การกำหนด object จะต้องกำหนด เหตุการณ์และการกระทำ

10 แนวทางในการเรียน  การเขียนเกมแบบใช้เครื่องมือ ( ขั้นต้น )  การเขียนเกมโดยใช้ภาษา (GML)

11 สิ่งที่ต้องทราบ  ขั้นต้น  วิธีการใช้งานโปรแกรม  การสร้าง resource ต่างๆ  เหตุการณ์ต่างๆ  การกระทำต่างๆ  เครื่องมือที่ใช้ในการกระทำตาม เหตุการณ์

12 สิ่งที่ต้องทราบ  ขั้นสูง  คำสั่งภาษา GML  ฟังก์ชันการทำงานต่าง  ค่าคงที่พื้นฐาน


ดาวน์โหลด ppt หลักการสร้างเกม 2 มิติ ง 30216 การสร้างเกม คอมพิวเตอร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google