งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ง30216 การสร้างเกมคอมพิวเตอร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ง30216 การสร้างเกมคอมพิวเตอร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ง30216 การสร้างเกมคอมพิวเตอร์
หลักการสร้างเกม 2 มิติ ง30216 การสร้างเกมคอมพิวเตอร์

2 การเตรียมตัวเบื้องต้น
ออกแบบเรื่องราวของเกม กำหนดกติกาของเกม เตรียมรูปภาพที่จำเป็น สร้าง story board

3 การสร้างเกมด้วยโปรแกรม Game Maker
เป็นโปรแกรมสร้างเกมแบบง่าย (แต่อาจไม่ง่ายอย่างที่คิด) เป็นโปรแกรมสร้างเกมแบบ 2 มิติ (แต่สร้าง 3 มิติได้) สร้างเกมแบบหลายผู้เล่นได้ ลักษณะการสร้างเกมสามารถทำได้ทั้งแบบใช้เครื่องมือ หรือเขียนคำสั่ง

4 องค์ประกอบของเกม room : เปรียบเสมือนห้องหรือฉากหรือด่านของเกม
background : เป็นฉากหลังทั้งของห้องและตัวละคร sound : เสียงประกอบ spite : เป็นภาพนิ่งหรือภาพเคลื่อนไหว script : คำสั่งภาษา Game Maker Language : GML

5 องค์ประกอบของเกม (ต่อ)
object : เป็นตัวละครที่สามารถกำหนดเงื่อนไขได้ timeline : เป็นการกำหนดการกระทำตามช่วงเวลา font : ข้อความ path : เส้นทางในการเคลื่อนที่ game information : ข้อมูลเกมเช่น ผู้สร้าง เวอร์ชัน

6 ส่วนประกอบของโปรแกรม Game Maker
Resource tool bar Resource navigator Work area

7 ขั้นตอนในการสร้างเกม
สร้างองค์ประกอบพื้นฐาน เช่น spite, background, sound, script, path, font, timeline สร้าง object จากองค์ประกอบพื้นฐาน สร้าง room จาก object

8 ขั้นตอนในการสร้างเกม
path timeline sound background spite script object room

9 การสร้าง object เป็นตัวละครที่สำคัญในการสร้างเกม

10 แนวทางในการเรียน การเขียนเกมแบบใช้เครื่องมือ (ขั้นต้น)
การเขียนเกมโดยใช้ภาษา (GML)

11 สิ่งที่ต้องทราบ ขั้นต้น วิธีการใช้งานโปรแกรม การสร้าง resource ต่างๆ
เหตุการณ์ต่างๆ การกระทำต่างๆ เครื่องมือที่ใช้ในการกระทำตามเหตุการณ์

12 สิ่งที่ต้องทราบ ขั้นสูง คำสั่งภาษา GML ฟังก์ชันการทำงานต่าง
ค่าคงที่พื้นฐาน


ดาวน์โหลด ppt ง30216 การสร้างเกมคอมพิวเตอร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google