งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การกำหนด ลักษณะอื่นๆ ง 40205 การเขียน เว็บไซต์สไตล์ ป. พ. ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงเรียนปลวกแดง พิทยาคม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การกำหนด ลักษณะอื่นๆ ง 40205 การเขียน เว็บไซต์สไตล์ ป. พ. ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงเรียนปลวกแดง พิทยาคม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การกำหนด ลักษณะอื่นๆ ง 40205 การเขียน เว็บไซต์สไตล์ ป. พ. ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงเรียนปลวกแดง พิทยาคม

2 การกำหนดลักษณะ อื่นๆ นอกจาก tag ที่กล่าวมาเรา สามารถกำหนดลักษณะอื่นๆได้ ดังนี้ นอกจาก tag ที่กล่าวมาเรา สามารถกำหนดลักษณะอื่นๆได้ ดังนี้

3 Width: ใช้กำหนดความกว้างของ tag นั้น ใช้กำหนดความกว้างของ tag นั้น

4 height: ใช้กำหนดความสูงของ tag นั้น ใช้กำหนดความสูงของ tag นั้น

5 position: ค่าที่เป็นไปได้คือ ค่าที่เป็นไปได้คือ Static เป็น html ธรรมดา Static เป็น html ธรรมดา Relative ให้มีตำแหน่งเทียบกับ tag ก่อนหน้านั้น Relative ให้มีตำแหน่งเทียบกับ tag ก่อนหน้านั้น Absolute ตำแหน่งวัดจากขอบ ซ้ายและขอบบนสุด Absolute ตำแหน่งวัดจากขอบ ซ้ายและขอบบนสุด

6 left: ระยะห่างจากขอบซ้าย ระยะห่างจากขอบซ้าย

7 top: ระยะห่างจากขอบบน ระยะห่างจากขอบบน

8 visibility: การกำหนดให้มองเห็นหรือไม่ การกำหนดให้มองเห็นหรือไม่ Visible มองเห็น Visible มองเห็น Hidden ซ่อน Hidden ซ่อน

9 cursor: เป็นการกำหนดรูปของตัวชี้ ให้กับเมาส์ เป็นการกำหนดรูปของตัวชี้ ให้กับเมาส์ Auto เป็นรูปตัว I ( ข้อความ ) Auto เป็นรูปตัว I ( ข้อความ ) Default เป็นลูกศรสีขาว Default เป็นลูกศรสีขาว Move เป็นลูกศร 4 หัว Move เป็นลูกศร 4 หัว S-Resize ขยายลงด้านล่าง S-Resize ขยายลงด้านล่าง W-Resize ขยายไปด้านซ้าย W-Resize ขยายไปด้านซ้าย

10 cursor: SE-Resize ขยายไปขวาล่าง SE-Resize ขยายไปขวาล่าง NW-Resize ขยายไปซ้ายบน NW-Resize ขยายไปซ้ายบน CROSSHAIR เส้นตัดกัน CROSSHAIR เส้นตัดกัน HAND รูปมือ HAND รูปมือ N-Resize ขยายด้านบน N-Resize ขยายด้านบน E-Resize ขยายด้านขวา E-Resize ขยายด้านขวา

11 cursor: NE-Resize ขยายไปขวาบน NE-Resize ขยายไปขวาบน SW-Resize ขยายไปซ้ายล่าง SW-Resize ขยายไปซ้ายล่าง Wait นาฬิกาทราย Wait นาฬิกาทราย เช่น เช่น style=‘cursor:hand’ style=‘cursor:hand’


ดาวน์โหลด ppt การกำหนด ลักษณะอื่นๆ ง 40205 การเขียน เว็บไซต์สไตล์ ป. พ. ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงเรียนปลวกแดง พิทยาคม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google