งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การสร้างตาราง (Table) การสร้างตาราง (Table) Attribute ที่สำคัญ ของ TABLE Attribute ที่สำคัญ ของ TD การใส่ภาพในพื้นหลังของตาราง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การสร้างตาราง (Table) การสร้างตาราง (Table) Attribute ที่สำคัญ ของ TABLE Attribute ที่สำคัญ ของ TD การใส่ภาพในพื้นหลังของตาราง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การสร้างตาราง (Table) การสร้างตาราง (Table) Attribute ที่สำคัญ ของ TABLE Attribute ที่สำคัญ ของ TD การใส่ภาพในพื้นหลังของตาราง

2 การสร้างตาราง ถือเป็น คำสั่งที่มีความ สำคัญ อย่างมาก ต่อการจัดหน้าเอกสาร ของเวปเพจ เพราะ เราสามารถ จัดวาง รูปภาพ ข้อความ หรือแม้แต่ ตาราง ฯลฯ ไว้ได้ที่ตำแหน่ง ต่างๆ โดย ใช้คำสั่ง การสร้าง TABLE การสร้างตาราง (Table)

3 รูปแบบคำสั่ง

4 ตัวอย่างการใช้คำสั่ง

5 แสดงผล

6 border ใช้กำหนดความหนา ของขอบ ตาราง ถ้าไม่ต้องการให้มี ขอบ กำหนดเป็น 0 cellPadding ใช้กำหนดพื้นที่ว่างๆภายในขอบเซลของตาราง cellSpacing ใช้กำหนดช่องว่างระหว่างเซล width ใช้กำหนดความกว้างของ Table และ ความกว้าง ของช่องเซลล์ สามารถ กำหนดเป็นตัวเลขหน่อย pixel หรือ กำหนดเป็น % ก็ได้ height ใช้กำหนดความสูงของ Table และ ความสูงของ ช่องเซลล์สามารถ กำหนดเป็นตัวเลขหน่อย pixel หรือกำหนดเป็น % bgcolor ใช้กำหนดสีพื้นของ Table และ สีพื้นของช่องเซลล์ Attribute ที่สำคัญ ของ TABLE

7 align ใช้กำหนด ตำแหน่งของ สิ่งที่จะแสดงภายในเซล์ในแนวนอน มี left,center,right valign ใช้กำหนด ตำแหน่งของ สิ่งที่จะแสดงภายในเซล์ในแนวตั้ง มี top,middle,bottom Attribute ที่น่าสนใจอื่นๆ Colspan ( รวม cell แนวนอน ) ( ตัวอย่างการใช้อยู่ด้านล่าง ), Rowspan ( รวม cell แนวตั้ง ) Attribute ที่สำคัญ ของ TD

8 ตัวอย่างการใช้คำสั่ง

9 แสดงผล

10 ข้อมูลที่ต้องการแสดง การใส่ภาพในพื้นหลังของตาราง ตัวอย่างการใช้คำสั่ง

11 แสดงผล


ดาวน์โหลด ppt การสร้างตาราง (Table) การสร้างตาราง (Table) Attribute ที่สำคัญ ของ TABLE Attribute ที่สำคัญ ของ TD การใส่ภาพในพื้นหลังของตาราง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google