งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ภาษาจาวาสคริปต์ ง 40208 การเขียนไดนามิกเว็บเพจ ศูนย์คอมพิวเตอร์โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ภาษาจาวาสคริปต์ ง 40208 การเขียนไดนามิกเว็บเพจ ศูนย์คอมพิวเตอร์โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ภาษาจาวาสคริปต์ ง 40208 การเขียนไดนามิกเว็บเพจ ศูนย์คอมพิวเตอร์โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม

2 องค์ประกอบที่ใช้ในการพัฒนา JavaScript  ECMAScript  Document Object Model (DOM)  Browser Object Model (BOM)

3 ECMAScript  มาตรฐานสำคัญที่กำหนดขึ้นเพื่อให้รูปแบบ การเขียนภาษาสคริปต์และการเรียกใช้ method ต่างๆเป็นไปในทิศทางเดียวกัน  ECMAScript ที่ใช้ในปัจจุบัน ( พ. ศ. 2550) เป็นฉบับที่ 3 มีชื่อว่า “ECMA-262”

4 Document Object Model (DOM)  วิธีการสร้างส่วนติดต่อกับภาษาและ แพลตฟอร์มด้วยวิธีการเชิงวัตถุ  อนุญาตให้โปรแกรมและสคริปต์ต่างๆ สามารถ เข้าถึงและควบคุมโครงสร้างเนื้อหาและสไตล์ ของเอกสาร HTML ได้ 

5 Browser Object Model (BOM)  วิธีการสร้างส่วนติดต่อกับโปรแกรมบราวเซอร์ ด้วยวิธีการเชิงวัตถุ  ทำให้สคริปต์เข้าถึงคุณลักษณะหรือ องค์ประกอบต่างๆของบราวเซอร์ เช่น จอภาพ status bar, หรือแม้กระทั่ง History ของ บราวเซอร์ได้

6 ความสามารถของ JavaScript  ช่วยลดภารการทำงานของ server เพราะ บราวเซอร์บนฝั่งไคล์เอนต์สามารถประมวลผล เองได้  มีกลไกในการตรวจสอบ การเปรียบเทียบ การ ตัดสินใจ การประมวลผลและสามารถสร้าง ฟังก์ชันได้เอง  สามารถใช้งานร่วมกับเทคโนโลยีอื่นๆได้ เช่น ActiveX, CGI, Plug-In และ Java โดยไม่ ขึ้นอยู่กับแพลตฟอร์มใด  สามารถเปลี่ยนรูปแบบของเอกสารจาก HTML เป็น DHTML (Dynamic HTML) ที่ สามารถโต้ตอบกับผู้ใช้ได้

7 ความสามารถของ JavaScript ( ต่อ )  ใช้งานได้ง่ายเพราะมีลักษณะเป็น interpreter แบบ text file ฝังอยู่ในเอกสาร HTML ดังนั้น จึงสามารถทำงานบนบราวเซอร์ได้ทันที โดย ไม่ต้องคอมไพล์โปรแกรมเหมือนกับภาษาจา วา  ใช้รูปแบบคำสั่งเหมือนกับภาษาจาวา ช่น คำสั่งเพื่อดำเนินการทางคณิตศาสตร์ ตรรกศาสตร์ ข้อความ รวมทั้งคำสั่งควบคุม ลำดับในการดำเนินงาน (Control Structure) เช่น IF, WHILE, และ FOR เป็นต้น  เรียนรู้ได้ง่าย เหมาะสำหรับนำไปใช้พัฒนา โปรแกรมบนระบบอินเตอร์เน็ตมากที่สุดภาษา หนึ่ง

8 ข้อจำกัดของ JavaScript  ไม่สามารถติดต่อหรือทำงานบนฝั่ง server เพื่อ เก็บข้อมูลลงฐานข้อมูลฝั่ง server ได้  ไม่สามารถสร้าง interface หรือส่วนแสดง ผลต่างๆของเว็บได้  Java Script จะทำงานต่างกันบนแต่ละ บราวเซอร์

9 เตรียมพร้อมก่อนเขียน JavaScript  Text Editor ใช้ในการเขียนคำสั่งจะใช้อะไรก็ ได้ เช่น notepad หรือ editplus  บราวเซอร์ใช้สำหรับการแสดงผลการ ทำงานของภาษา JavaScript ในที่นี้จะใช้ Internet Explorer


ดาวน์โหลด ppt ภาษาจาวาสคริปต์ ง 40208 การเขียนไดนามิกเว็บเพจ ศูนย์คอมพิวเตอร์โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google