งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แผนปฏิบัติการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด พื้นที่ X-RAY ประจำปีงบประมาณ 2556 งาน / โครงการ / กิจกรรม จำนว น ช่าง สำรว จ จำนว น กล้อ ง ( เครื่ อง ) เพิ่ม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แผนปฏิบัติการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด พื้นที่ X-RAY ประจำปีงบประมาณ 2556 งาน / โครงการ / กิจกรรม จำนว น ช่าง สำรว จ จำนว น กล้อ ง ( เครื่ อง ) เพิ่ม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แผนปฏิบัติการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด พื้นที่ X-RAY ประจำปีงบประมาณ 2556 งาน / โครงการ / กิจกรรม จำนว น ช่าง สำรว จ จำนว น กล้อ ง ( เครื่ อง ) เพิ่ม / ลด กล้อ ง ปริมา ณงาน ( ไร่ ) จำนวน ราย / ปี หมายเหตุ รวมจัดที่ดินทำกิน (X-RAY) 201 93 5 445,2 00 32,22 0 ปริมาณงานต่อกล้อง 1 ชุด = 4,700 ไร่ เหนือ 122,2 008,840 จ. กำแพงเพชร 63 14,10 0 1,020 จ. เชียงราย 5 3 14,10 0 1,020 จ. เชียงใหม่ 3 2 9,400 680 จ. ตาก 3 2 9,400 680 จ. นครสวรรค์ ( จ. ชัยนาทมาช่วย ) 4 2 9,400 680 จ. น่าน 2 2 4,700 340 ย้ายกล้องไป จ. พิษณุโลก จ. พะเยา 2 1 4,700 340 จ. พิจิตร 30 1 4,700340 ย้ายกล้องจากส่วนกลาง จ. พิษณุโลก 3 11 9,400 680 ย้ายกล้องมาจาก จ. น่าน

2 แผนปฏิบัติการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด พื้นที่ X- RAY ประจำปีงบประมาณ 2556 งาน / โครงการ / กิจกรรม จำนว น ช่าง สำรว จ จำนว น กล้อง ( เครื่ อง ) เพิ่ม / ลด กล้อง ปริมาณ งาน ( ไร่ ) จำนวน ราย / ปี หมายเหตุ จ. เพชรบูรณ์ 4 11 9,400 680 ย้ายกล้องจากส่วนกลาง จ. แพร่ 21 4,700 340 จ. แม่ฮ่องสอน 21 4,700 340 จ. ลำปาง 31 4,700 340 จ. ลำพูน 31 4,700 340 จ. สุโขทัย 31 4,700 340 จ. อุตรดิตถ์ 11 4,700 340 จ. อุทัยธานี 21 4,700 340

3 แผนปฏิบัติการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด พื้นที่ X-RAY ประจำปีงบประมาณ 2556 งาน / โครงการ / กิจกรรม จำนว น ช่าง สำรว จ จำนว น กล้อ ง ( เครื่ อง ) เพิ่ม / ลด กล้อ ง ปริมา ณงาน ( ไร่ ) จำนวน ราย / ปี หมายเหตุ รวมจัดที่ดินทำกิน (X-RAY) 201 93 5 448,9 00 32,49 0 ปริมาณงานต่อกล้อง 1 ชุด = 4,700 ไร่ ตะวันออกเฉียงเหนื อ 145,7 00 10,54 0 จ. กาฬสินธุ์ 41 4,700 340 จ. ขอนแก่น 51 4,700 340 จ. ชัยภูมิ 52 9,400 680 จ. นครพนม 21 4,700 340 จ. นครราชสีมา 43 14,10 0 1,020 จ. สระบุรี, นครนายก มา ช่วย จ. บึงกาฬ 32 9,400 680 จ. บุรีรัมย์ 41 4,700 340 จ. ตราด มาช่วย จ. มหาสารคาม 31 4,700 340 จ. มุกดาหาร 301 4,700 340 ย้ายกล้องจาก จ. อำนาจเจริญ

4 แผนปฏิบัติการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด พื้นที่ X-RAY ประจำปีงบประมาณ 2556 งาน / โครงการ / กิจกรรม จำนว น ช่าง สำรว จ จำนว น กล้อ ง ( เครื่ อง ) เพิ่ม / ลด กล้อ ง ปริมา ณงาน ( ไร่ ) จำนวน ราย / ปี หมายเหตุ จ. ร้อยเอ็ด 43 9,400 680 ย้ายกล้องไป จ. เลย จ. เลย 311 9,400 680 รับกล้องมาจาก จ. ร้อยเอ็ด จ. ศรีสะเกษ 42 9,400 680 จ. สกลนคร 31 4,700 340 จ. สุรินทร์ 41 4,700 340 จ. หนองคาย 32 9,400 680 จ. หนองบัวลำภู 51 4,700 340 จ. อำนาจเจริญ 22 4,700 340 ย้ายกล้องไป จ. มุกดาหาร จ. อุดรธานี 32 9,400 680 จ. อุบลราชธานี 53 14,10 0 1,020

5 แผนปฏิบัติการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด พื้นที่ X-RAY ประจำปีงบประมาณ 2556 งาน / โครงการ / กิจกรรม จำนว น ช่าง สำรว จ จำนว น กล้อ ง ( เครื่ อง ) เพิ่ม / ลด กล้อ ง ปริมา ณงาน ( ไร่ ) จำนวน ราย / ปี หมายเหตุ รวมจัดที่ดินทำกิน (X-RAY) 201 93 5 448,9 00 32,49 0 ปริมาณงานต่อกล้อง 1 ชุด = 4,700 ไร่ กลาง 94,700 6,860 จ. กาญจนบุรี 22 9,400 680 จ. เพชรบุรี มาช่วย จ. จันทบุรี 32 9,400 680 จ. ฉะเชิงเทรา 311 9,400 680 จ. นครปฐม มาช่วย จ. ชลบุรี 311 9,400 680 จัดกล้องจากส่วนกลาง จ. ชัยนาท ( ช่วยจ. นครสวรรค์ ) 21 3,700270 จ. ตราด ( ช่วยจ. บุรีรัมย์ ) 21 3,700270 จ. นครนายก ( ช่วยจ. นครราชสีมา ) 101 3,700270 จ. นครปฐม ( ช่วยจ. ฉะเชิงเทรา ) 20 - จ. ปทุมธานี 10 -

6 แผนปฏิบัติการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด พื้นที่ X-RAY ประจำปีงบประมาณ 2556 งาน / โครงการ / กิจกรรม จำนว น ช่าง สำรว จ จำนว น กล้อ ง ( เครื่ อง ) เพิ่ม / ลด กล้อ ง ปริมา ณงาน ( ไร่ ) จำนวน ราย / ปี หมายเหตุ จ. ประจวบคีรีขันธ์ 21 4,700 340 จ. ปราจีนบุรี 41 4,700 340 จ. พระนครศรีอยุธยา 21 -- ดูแลที่ดินเอกชน จ. เพชรบุรี 01 -- ดูแลที่ดินเอกชน จ. ระยอง 31 4,700 340 จ. ราชบุรี 301 4,700 340 จัดกล้องจากส่วนกลาง จ. ลพบุรี 31 4,700 340 จ. สระแก้ว 53 14,10 0 1,020 จ. สระบุรี ( ช่วยจ. นครราชสีมา ) 21 3,700270 จ. สุพรรณบุรี 31 4,700 340

7 แผนปฏิบัติการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด พื้นที่ X-RAY ประจำปีงบประมาณ 2556 งาน / โครงการ / กิจกรรม จำนว น ช่าง สำรว จ จำนว น กล้อ ง ( เครื่ อง ) เพิ่ม / ลด กล้อ ง ปริมา ณงาน ( ไร่ ) จำนวน ราย / ปี หมายเหตุ รวมจัดที่ดินทำกิน (X-RAY) 201 93 5 448,9 00 32,49 0 ปริมาณงานต่อกล้อง 1 ชุด = 4,700 ไร่ ใต้ 82,60 0 5,980 จ. กระบี่ 31 4,700 340 จ. ชุมพร 31 4,700 340 จ. ตรัง 21 4,700 340 จ. นครศรีธรรมราช 32 9,400 680 จ. นราธิวาส 12 4,700 340 ย้ายกล้องไปส่วนกลาง จ. ปัตตานี 23-2 4,700 340 ย้ายกล้อง 2 ชุดไป จ. ยะลา, พังงา จ. พังงา 201 4,700 340 ย้ายกล้องจากปัตตานี

8 แผนปฏิบัติการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด พื้นที่ X-RAY ประจำปีงบประมาณ 2556 งาน / โครงการ / กิจกรรม จำนว น ช่าง สำรว จ จำนว น กล้อ ง ( เครื่ อง ) เพิ่ม / ลด กล้อ ง ปริมา ณงาน ( ไร่ ) จำนวน ราย / ปี หมายเหตุ จ. พัทลุง 31 4,700 340 จ. ภูเก็ต ( ช่วยจ. สุ ราษฎร์ธานี ) 21 3,700270 จ. ยะลา 101 4,700 340 ย้ายกล้องจาก จ. ปัตตานี 1 ชุด จ. ระนอง 11 4,700 340 จ. สงขลา 22 9,400 680 จ. สตูล ( ช่วยจ. สุ ราษฎร์ธานี ) 21 3,700270 จ. สุราษฎร์ธานี 63 14,10 0 1,020


ดาวน์โหลด ppt แผนปฏิบัติการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด พื้นที่ X-RAY ประจำปีงบประมาณ 2556 งาน / โครงการ / กิจกรรม จำนว น ช่าง สำรว จ จำนว น กล้อ ง ( เครื่ อง ) เพิ่ม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google