งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แผนปฏิบัติการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด พื้นที่ X-RAY ประจำปีงบประมาณ 2556 งาน / โครงการ / กิจกรรม จำนว น ช่าง สำรว จ จำนว น กล้อ ง ( เครื่ อง ) เพิ่ม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แผนปฏิบัติการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด พื้นที่ X-RAY ประจำปีงบประมาณ 2556 งาน / โครงการ / กิจกรรม จำนว น ช่าง สำรว จ จำนว น กล้อ ง ( เครื่ อง ) เพิ่ม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แผนปฏิบัติการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด พื้นที่ X-RAY ประจำปีงบประมาณ 2556 งาน / โครงการ / กิจกรรม จำนว น ช่าง สำรว จ จำนว น กล้อ ง ( เครื่ อง ) เพิ่ม / ลด กล้อ ง ปริมา ณงาน ( ไร่ ) จำนวน ราย / ปี หมายเหตุ รวมจัดที่ดินทำกิน (X-RAY) , ,22 0 ปริมาณงานต่อกล้อง 1 ชุด = 4,700 ไร่ เหนือ 122,2 008,840 จ. กำแพงเพชร 63 14,10 0 1,020 จ. เชียงราย ,10 0 1,020 จ. เชียงใหม่ 3 2 9, จ. ตาก 3 2 9, จ. นครสวรรค์ ( จ. ชัยนาทมาช่วย ) 4 2 9, จ. น่าน 2 2 4, ย้ายกล้องไป จ. พิษณุโลก จ. พะเยา 2 1 4, จ. พิจิตร , ย้ายกล้องจากส่วนกลาง จ. พิษณุโลก , ย้ายกล้องมาจาก จ. น่าน

2 แผนปฏิบัติการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด พื้นที่ X- RAY ประจำปีงบประมาณ 2556 งาน / โครงการ / กิจกรรม จำนว น ช่าง สำรว จ จำนว น กล้อง ( เครื่ อง ) เพิ่ม / ลด กล้อง ปริมาณ งาน ( ไร่ ) จำนวน ราย / ปี หมายเหตุ จ. เพชรบูรณ์ , ย้ายกล้องจากส่วนกลาง จ. แพร่ 21 4, จ. แม่ฮ่องสอน 21 4, จ. ลำปาง 31 4, จ. ลำพูน 31 4, จ. สุโขทัย 31 4, จ. อุตรดิตถ์ 11 4, จ. อุทัยธานี 21 4,

3 แผนปฏิบัติการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด พื้นที่ X-RAY ประจำปีงบประมาณ 2556 งาน / โครงการ / กิจกรรม จำนว น ช่าง สำรว จ จำนว น กล้อ ง ( เครื่ อง ) เพิ่ม / ลด กล้อ ง ปริมา ณงาน ( ไร่ ) จำนวน ราย / ปี หมายเหตุ รวมจัดที่ดินทำกิน (X-RAY) , ,49 0 ปริมาณงานต่อกล้อง 1 ชุด = 4,700 ไร่ ตะวันออกเฉียงเหนื อ 145, ,54 0 จ. กาฬสินธุ์ 41 4, จ. ขอนแก่น 51 4, จ. ชัยภูมิ 52 9, จ. นครพนม 21 4, จ. นครราชสีมา 43 14,10 0 1,020 จ. สระบุรี, นครนายก มา ช่วย จ. บึงกาฬ 32 9, จ. บุรีรัมย์ 41 4, จ. ตราด มาช่วย จ. มหาสารคาม 31 4, จ. มุกดาหาร 301 4, ย้ายกล้องจาก จ. อำนาจเจริญ

4 แผนปฏิบัติการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด พื้นที่ X-RAY ประจำปีงบประมาณ 2556 งาน / โครงการ / กิจกรรม จำนว น ช่าง สำรว จ จำนว น กล้อ ง ( เครื่ อง ) เพิ่ม / ลด กล้อ ง ปริมา ณงาน ( ไร่ ) จำนวน ราย / ปี หมายเหตุ จ. ร้อยเอ็ด 43 9, ย้ายกล้องไป จ. เลย จ. เลย 311 9, รับกล้องมาจาก จ. ร้อยเอ็ด จ. ศรีสะเกษ 42 9, จ. สกลนคร 31 4, จ. สุรินทร์ 41 4, จ. หนองคาย 32 9, จ. หนองบัวลำภู 51 4, จ. อำนาจเจริญ 22 4, ย้ายกล้องไป จ. มุกดาหาร จ. อุดรธานี 32 9, จ. อุบลราชธานี 53 14,10 0 1,020

5 แผนปฏิบัติการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด พื้นที่ X-RAY ประจำปีงบประมาณ 2556 งาน / โครงการ / กิจกรรม จำนว น ช่าง สำรว จ จำนว น กล้อ ง ( เครื่ อง ) เพิ่ม / ลด กล้อ ง ปริมา ณงาน ( ไร่ ) จำนวน ราย / ปี หมายเหตุ รวมจัดที่ดินทำกิน (X-RAY) , ,49 0 ปริมาณงานต่อกล้อง 1 ชุด = 4,700 ไร่ กลาง 94,700 6,860 จ. กาญจนบุรี 22 9, จ. เพชรบุรี มาช่วย จ. จันทบุรี 32 9, จ. ฉะเชิงเทรา 311 9, จ. นครปฐม มาช่วย จ. ชลบุรี 311 9, จัดกล้องจากส่วนกลาง จ. ชัยนาท ( ช่วยจ. นครสวรรค์ ) 21 3, จ. ตราด ( ช่วยจ. บุรีรัมย์ ) 21 3, จ. นครนายก ( ช่วยจ. นครราชสีมา ) 101 3, จ. นครปฐม ( ช่วยจ. ฉะเชิงเทรา ) 20 - จ. ปทุมธานี 10 -

6 แผนปฏิบัติการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด พื้นที่ X-RAY ประจำปีงบประมาณ 2556 งาน / โครงการ / กิจกรรม จำนว น ช่าง สำรว จ จำนว น กล้อ ง ( เครื่ อง ) เพิ่ม / ลด กล้อ ง ปริมา ณงาน ( ไร่ ) จำนวน ราย / ปี หมายเหตุ จ. ประจวบคีรีขันธ์ 21 4, จ. ปราจีนบุรี 41 4, จ. พระนครศรีอยุธยา ดูแลที่ดินเอกชน จ. เพชรบุรี ดูแลที่ดินเอกชน จ. ระยอง 31 4, จ. ราชบุรี 301 4, จัดกล้องจากส่วนกลาง จ. ลพบุรี 31 4, จ. สระแก้ว 53 14,10 0 1,020 จ. สระบุรี ( ช่วยจ. นครราชสีมา ) 21 3, จ. สุพรรณบุรี 31 4,

7 แผนปฏิบัติการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด พื้นที่ X-RAY ประจำปีงบประมาณ 2556 งาน / โครงการ / กิจกรรม จำนว น ช่าง สำรว จ จำนว น กล้อ ง ( เครื่ อง ) เพิ่ม / ลด กล้อ ง ปริมา ณงาน ( ไร่ ) จำนวน ราย / ปี หมายเหตุ รวมจัดที่ดินทำกิน (X-RAY) , ,49 0 ปริมาณงานต่อกล้อง 1 ชุด = 4,700 ไร่ ใต้ 82,60 0 5,980 จ. กระบี่ 31 4, จ. ชุมพร 31 4, จ. ตรัง 21 4, จ. นครศรีธรรมราช 32 9, จ. นราธิวาส 12 4, ย้ายกล้องไปส่วนกลาง จ. ปัตตานี , ย้ายกล้อง 2 ชุดไป จ. ยะลา, พังงา จ. พังงา 201 4, ย้ายกล้องจากปัตตานี

8 แผนปฏิบัติการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด พื้นที่ X-RAY ประจำปีงบประมาณ 2556 งาน / โครงการ / กิจกรรม จำนว น ช่าง สำรว จ จำนว น กล้อ ง ( เครื่ อง ) เพิ่ม / ลด กล้อ ง ปริมา ณงาน ( ไร่ ) จำนวน ราย / ปี หมายเหตุ จ. พัทลุง 31 4, จ. ภูเก็ต ( ช่วยจ. สุ ราษฎร์ธานี ) 21 3, จ. ยะลา 101 4, ย้ายกล้องจาก จ. ปัตตานี 1 ชุด จ. ระนอง 11 4, จ. สงขลา 22 9, จ. สตูล ( ช่วยจ. สุ ราษฎร์ธานี ) 21 3, จ. สุราษฎร์ธานี 63 14,10 0 1,020


ดาวน์โหลด ppt แผนปฏิบัติการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด พื้นที่ X-RAY ประจำปีงบประมาณ 2556 งาน / โครงการ / กิจกรรม จำนว น ช่าง สำรว จ จำนว น กล้อ ง ( เครื่ อง ) เพิ่ม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google