งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สำนักกฎหมาย ส. ป. ก. ข้อมูล ณ วันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๕.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สำนักกฎหมาย ส. ป. ก. ข้อมูล ณ วันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๕."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สำนักกฎหมาย ส. ป. ก. ข้อมูล ณ วันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๕

2 แจ้งเวียนให้ตรวจสอบที่พักรีสอร์ทแล้วรายงาน ส. ป. ก. ( ๗๐ จังหวัด ) ผลการดำเนินงาน  พบที่พักและรีสอร์ทในเขตปฏิรูป ๒๖ จังหวัด ๔๖๒ แห่ง  แจ้งว่าไม่พบ / ไม่มี ๒๙ จังหวัด  ไม่ตอบหนังสือ ๑๕ จังหวัด

3 จังหวัด ที่พัก / รีสอร์ท ๑. สุพรรณบุรี ๒. เชียงราย ๓. ร้อยเอ็ด ๔. ยโสธร ๕. มหาสารคาม ๖. พัทลุง ๗. ราชบุรี ๘. ปราจีนบุรี ๙. สระแก้ว ๑๐. นครราชสีมา ๑๑. ฉะเชิงเทรา ๑๒. ตรัง ๔ ๑๖ ๒ ๑ ๖ ๑ ๕ ๑๒๑ ๓ ๒ จังหวัด ที่พัก / รีสอร์ท ๑๓. ตาก ๑๔. ลำปาง ๑๕. ภูเก็ต ๑๖. สระบุรี ๑๗. กาญจนบุรี ๑๘. สงขลา ๑๙. ระนอง ๒๐. นครศรีธรรมราช ๒๑. อุดรธานี ๒๒. อำนาจเจริญ ๒๓. บุรีรัมย์ ๒๔. พะเยา ๒๕. หนองคาย ๒๖. ชัยภูมิ ๑ ๑๒ ๑๔ ๔๕ ๑๕ ๓๘ ๓ ๒๒ ๑ ๖ ๘๗ ๒๐ ๒๘

4  กระบี่  กาฬสินธุ์  ขอนแก่น  ชัยนาท  ชุมพร  เชียงใหม่  ตราด  นครนาย ก  นครปฐม  นครพนม  นครสวรร ค์  นราธิวาส  น่าน  ปทุมธานี  ประจวบฯ  ปัตตานี  พระนครศรีอยุ ธยา  พังงา  พิษณุโลก  เพชรบูรณ์  เพชรบุรี  แพร่  มุกดาหาร  แม่ฮ่องส อน  ยะลา  ระยอง  ลำพูน  ศรีสะเกษ  สกลนคร  สตูล  หนองบัว ลำภู  อุตรดิตถ์  อุทัยธานี

5  กำแพงเพ ชร  จันทบุรี  ชลบุรี  บึงกาฬ  พิจิตร  ลพบุรี  เลย  สุโขทัย  สุราษฎร์ธานี  สุรินทร์  อุบลราชธานี


ดาวน์โหลด ppt สำนักกฎหมาย ส. ป. ก. ข้อมูล ณ วันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๕.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google