งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผลการตรวจสอบที่พักและรีสอร์ท ในเขตปฏิรูปที่ดิน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผลการตรวจสอบที่พักและรีสอร์ท ในเขตปฏิรูปที่ดิน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผลการตรวจสอบที่พักและรีสอร์ท ในเขตปฏิรูปที่ดิน
สำนักกฎหมาย ส.ป.ก. ข้อมูล ณ วันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๕

2 แจ้งเวียนให้ตรวจสอบที่พักรีสอร์ทแล้วรายงาน ส.ป.ก. ( ๗๐ จังหวัด)
ผลการดำเนินงาน พบที่พักและรีสอร์ทในเขตปฏิรูป ๒๖ จังหวัด ๔๖๒ แห่ง แจ้งว่าไม่พบ/ไม่มี ๒๙ จังหวัด ไม่ตอบหนังสือ ๑๕ จังหวัด

3 ที่พักและรีสอร์ทในเขตปฏิรูปที่ดิน ๒๖ จว. ๔๖๒ แห่ง
จังหวัด ที่พัก/รีสอร์ท ๑๓.ตาก ๑๔.ลำปาง ๑๕.ภูเก็ต ๑๖.สระบุรี ๑๗.กาญจนบุรี ๑๘.สงขลา ๑๙.ระนอง ๒๐.นครศรีธรรมราช ๒๑. อุดรธานี ๒๒.อำนาจเจริญ ๒๓.บุรีรัมย์ ๒๔.พะเยา ๒๕.หนองคาย ๒๖.ชัยภูมิ ๑๒ ๑๔ ๔๕ ๑๕ ๓๘ ๒๒ ๘๗ ๒๐ ๒๘ จังหวัด ที่พัก/รีสอร์ท ๑.สุพรรณบุรี ๒.เชียงราย ๓.ร้อยเอ็ด ๔.ยโสธร ๕.มหาสารคาม ๖.พัทลุง ๗.ราชบุรี ๘.ปราจีนบุรี ๙.สระแก้ว ๑๐.นครราชสีมา ๑๑.ฉะเชิงเทรา ๑๒.ตรัง ๑๖ ๑๒๑

4 จังหวัดที่แจ้งว่าไม่พบที่พักหรือรีสอร์ทในเขตปฏิรูปที่ดิน ๓๓ จังหวัด
จังหวัดที่แจ้งว่าไม่พบที่พักหรือรีสอร์ทในเขตปฏิรูปที่ดิน ๓๓ จังหวัด กระบี่ กาฬสินธุ์ ขอนแก่น ชัยนาท ชุมพร เชียงใหม่ ตราด นครนายก นครปฐม นครพนม นครสวรรค์ นราธิวาส น่าน ปทุมธานี ประจวบฯ ปัตตานี พระนครศรีอยุธยา พังงา พิษณุโลก เพชรบูรณ์ เพชรบุรี แพร่ มุกดาหาร แม่ฮ่องสอน ยะลา ระยอง ลำพูน ศรีสะเกษ สกลนคร สตูล หนองบัวลำภู อุตรดิตถ์ อุทัยธานี

5 จังหวัดที่ยังไม่แจ้งตอบหนังสือ ๑๑ จังหวัด
จังหวัดที่ยังไม่แจ้งตอบหนังสือ ๑๑ จังหวัด เลย สุโขทัย สุราษฎร์ธานี สุรินทร์ อุบลราชธานี กำแพงเพชร จันทบุรี ชลบุรี บึงกาฬ พิจิตร ลพบุรี


ดาวน์โหลด ppt ผลการตรวจสอบที่พักและรีสอร์ท ในเขตปฏิรูปที่ดิน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google