งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Presented by Sasithon Khemtong M.2/9 No. 34 Natkamol Sirarod M.2/9 No. 41 Srikamol Pantarat M.2/9 No. 42 Narumon Yodtongtip M.2/9 No. 43 Thitapa Sehti.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Presented by Sasithon Khemtong M.2/9 No. 34 Natkamol Sirarod M.2/9 No. 41 Srikamol Pantarat M.2/9 No. 42 Narumon Yodtongtip M.2/9 No. 43 Thitapa Sehti."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Presented by Sasithon Khemtong M.2/9 No. 34 Natkamol Sirarod M.2/9 No. 41 Srikamol Pantarat M.2/9 No. 42 Narumon Yodtongtip M.2/9 No. 43 Thitapa Sehti M.2/9 No. 45 Kotchaphan nuiwonphe M.2/9 No.47 Presented to Miss Aonwanya Pakkum

2 Actress อ่านว่า แอค เทรส แปลว่า นักแสดงหญิง ภาษามาเลย์ Pelakon Home She is a actress. she works in a TV station

3 Home Architecture อ่านว่า อารเคอะเท็คทฺ แปลว่า สถาปนิก ภาษามาเลย์ Arkitek He is an architecture. He works in an office.

4 Home Aviator อ่านว่า เอวิเอเทอะ รฺ แปลว่า นักบิน ภาษามาเลย์ Perintis He is a aviator. He works in a plane.

5 Home Dentist อ่านว่า เดน ทิสท แปลว่า ทันต แพทย์ ภาษามาเลย์ Doktor gigi she is a dentist. she works in a dentist.

6 Home ภาษามาเลย์ Tukang masak Chaf อ่านว่า เชฟ แปลว่า พ่อครัว He is a chef. He works in a hotel.

7 Home ภาษามาเลย์ Seorang diplomat Diplomat อ่านว่า ดิพพเลอะ แมท แปลว่า นักการทูต she is a diplomat. she works in a chancellery.

8 Home ภาษามาเลย์ Designer Designer อ่านว่า ดี - ไซน์ - เนอร์ แปลว่า นัก ออกแบบ They are a deisigner they works in a company

9 Home ภาษามาเลย์ Juruelektrik yang Electrician อ่านว่า อิ เล็ค ทริ เฌิน แปลว่า ช่างไฟฟ้า He is a electrician.

10 Home ภาษามาเลย์ Sejarawan Historian อ่านว่า ฮิซตอเรียน แปลว่า นัก ประวัติศาสตร์ He is a historian

11 Home ภาษามาเลย์ Peguam Lawyer อ่านว่า ลอเยอะรฺ แปลว่า ทนายความ He is a lawyer. He works in a law court and in a lawyer office.

12 Home ภาษามาเลย์ Mannequin Model อ่านว่า โมเดล แปลว่า นางแบบ she is a model. she works in a studio.

13 Home ภาษามาเลย์ setiausaha Secretary อ่านว่า เซ็คริเทะริ แปลว่า เลขานุการ she is a secretary. she works in a company.


ดาวน์โหลด ppt Presented by Sasithon Khemtong M.2/9 No. 34 Natkamol Sirarod M.2/9 No. 41 Srikamol Pantarat M.2/9 No. 42 Narumon Yodtongtip M.2/9 No. 43 Thitapa Sehti.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google