งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รายงาน เรื่อง สีและอุณหภูมิของดาวฤกษ์ จัดทำโดย สาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ น. ส. พนิดาศรีเกิดสุขม.6/8 เลขที่ 24 น. ส. ศิริวงศ์สายสระน้อยม.6/8 เลขที่ 28.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รายงาน เรื่อง สีและอุณหภูมิของดาวฤกษ์ จัดทำโดย สาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ น. ส. พนิดาศรีเกิดสุขม.6/8 เลขที่ 24 น. ส. ศิริวงศ์สายสระน้อยม.6/8 เลขที่ 28."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รายงาน เรื่อง สีและอุณหภูมิของดาวฤกษ์ จัดทำโดย สาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ น. ส. พนิดาศรีเกิดสุขม.6/8 เลขที่ 24 น. ส. ศิริวงศ์สายสระน้อยม.6/8 เลขที่ 28 น. ส. เพ็ญพรเรืองสุวรรณม.6/8 เลขที่ 29 น. ส. จุฑามาศกิ่งกาญจนวงศ์ม.6/8 เลขที่ 32

2 ดาวฤกษ์ สีและอุณหภูมิ ของดาวฤกษ์ 3. เนื้อห า บอกความสัมพันธ์ ระหว่างสี และอุณหภูมิของ ดาวฤกษ์ได้ 2. จุดประสงค์ การเรียนรู้ 1.1 ศึกษาจุดประสงค์ การเรียนรู้ 1.2 ศึกษาเนื้อหา 1.3 สรุปสาระสำคัญ แล้วบันทึกลงสมุดของ นักเรียน 1. คำแนะนำ การเรียน หน่วยที่ 5 ดาวฤกษ์ หัวเรื่อง 5.4 สีและอุณหภูมิของ ดาวฤกษ์

3 ดาวฤกษ์ทุกดวงในท้องฟ้าเป็นดาว ที่มีแสงสว่างในตัวเองบางดวงมี แสงสว่างมากบางด้วยสว่างน้อย เมื่อเราพิจารณาสังเกตอย่าง ละเอียดแล้วจะพบว่าดาวฤกษ์ เหล่านี้มีสีแตกต่างกันไปบางดวงมี สีขาวน้ำเงิน น้ำเงินแกมขาว เหลือง ส้ม แดง เป็นต้น สีของดาวฤกษ์จะเป็นตัว บอกอุณหภูมิของดาวฤกษ์ดัง ตาราง 4 สีและอุณหภูมิของดาวฤกษ์

4 ตาราง 4 ความสัมพันธ์ระหว่างอุณหภูมิ ที่ผิวกับสีของดาวฤกษ์ ไรเจล, สไปกา ซีรีอุส ดวงอาทิตย์, คาเพลลา อาร์คตุรุส ( ดาวดวงแก้ว ), อัลดิบาแรน บีเทลจุส, แอนแทเรส 25,000 11,000 5,600 4,000 3,000 น้ำเงิน ขาว เหลือง ส้ม แดง ตัวอย่างดาวฤกษ์ อุณหภูมิพื้นผิว ( องศา เซลเซียส ) สีของดาว

5 จากตารางนักเรียนสามารถสรุปได้ว่า 1. สีของดาวฤกษ์มีความสัมพันธ์กับอุณหภูมิคือถ้ามีสีค่อนไป ทางสีน้ำเงินจะมีอุณหภูมิสูงกว่า ดาวฤกษ์ที่มีสีค่อนไปทางสีแดง 2. ถ้าใช้ดวงอาทิตย์เป็นเกณฑ์ในการเปรียบเทียบแล้วดาวไรเจ ลดาวสไปกาดาวซีรีอุสเป็นดาว ฤกษ์ที่มีอุณหภูมิสูงกว่าดวงอาทิตย์ความสว่างของดาวฤกษ์ ในปัจจุบันใช้ระบบสากลแมก นิจูดซึ่งเสนอโดยนอร์แมนแพกสันในค. ศ.1856 บอกความ สว่างของดาวฤกษ์เป็นแมกนิจูด (Magnitudes) แมกนิจูดของดาวคือตัวเลขที่ตั้งขึ้นเพื่อบอก ให้รู้ถึงความสว่างของดาว นั้น ถ้าดาวมีแมกนิจูดมากจะสว่างน้อยและดาวที่มีแมกนีจูด น้อยจะสว่างมาก


ดาวน์โหลด ppt รายงาน เรื่อง สีและอุณหภูมิของดาวฤกษ์ จัดทำโดย สาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ น. ส. พนิดาศรีเกิดสุขม.6/8 เลขที่ 24 น. ส. ศิริวงศ์สายสระน้อยม.6/8 เลขที่ 28.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google