งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เครื่องเป่าโลหะ (The Brass Instruments). 1. จุฑามาศ หะหมานเลขที่ 2 2. ปรียาเกียงเอียเลขที่ 3 3. รุ่งฤดีเจริญฤทธิ์ เลขที่ 5 4. วิภาดาชนะนาคเลขที่ 6 5.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เครื่องเป่าโลหะ (The Brass Instruments). 1. จุฑามาศ หะหมานเลขที่ 2 2. ปรียาเกียงเอียเลขที่ 3 3. รุ่งฤดีเจริญฤทธิ์ เลขที่ 5 4. วิภาดาชนะนาคเลขที่ 6 5."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เครื่องเป่าโลหะ (The Brass Instruments)

2 1. จุฑามาศ หะหมานเลขที่ 2 2. ปรียาเกียงเอียเลขที่ 3 3. รุ่งฤดีเจริญฤทธิ์ เลขที่ 5 4. วิภาดาชนะนาคเลขที่ 6 5. วนิดาสมบัติทอง เลขที่ 20 6. โชติกาแก้วแก่นคุณ เลขที่ 21 ม. 4 / 1

3 เครื่องเป่าประเภทนี้ทำให้เกิดเสียงโดยการ เป่าลมให้ผ่านริมฝีปาก ไปปะทะกับกำพวดหรือ ช่องที่เป่า (Mouth Piece) ทำให้เกิดการ สั่นสะเทือน

4 คอร์เน็ท (Cornet) คอร์เน็ท คือ เครืองเป่าทองเหลืองที่มี ลักษณะคล้ายกับทรัมเป็ท แต่ลำตัวสั้นกว่า คุณภาพของเสียงมีความนุ่มนวล กลมกล่อม เสียงจะสดใสน้อยกว่าทรัมเป็ท ในปัจจุบันคอร์ เน็ทเป็นเครื่องดนตรีสำคัญสำหรับวงโยธวาทิต และแตรวง

5 ทรัมเป็ท (Trumpet) ทรัมเป็ท คือเครืองดนตรีที่จัดอยู่ในประเภทเครื่องลมทองเหลือง กำพวดสำหรับเป่า เป็นท่อโลหะ ปลายบานคล้ายรูปถ้วย ท่อ ลมทรัมกลวงยาวเท่ากันปลายออกเป็นลำโพง ทรัมเป็ทมีลูกสูบ 3 สูบ สำหรับใช้เปลี่ยนความยาว ของท่อลม บางครั้งกดเพียง 1 นิ้ว บางครั้ง 2 นิ้ว หรือ 3 นิ้วพร้อมกัน เสียงของทรัมเป็ทจะเป็นเสียง ที่มีพลังและดังเจิดจ้า

6 เฟรนช์ฮอร์น (French Horn) เฟรนช์ฮอร์น คือ เครื่องลมทองเหลือง ที ท่อเป็นทรงกรวย ขดเป็นกลมขยายออกไปตลอด ปลายท่อจะบานออกเป็นลำโพงอย่างกว้าง พัฒนามาจากการเป่าเขาสัตว์เพื่อใช้บอกสัญญา ลักษณ์ต่าง ๆ เสียงของเฟรนช์ฮอร์น จึง เหมือนกับเสียงที่เกิดจากการเป่าเขาสัตว์คุณภาพ ของเสียงเฟรนฮอร์น โปร่งเบาและมีความนุ่มนวล กังวาน

7 ทรอมโบน (Trombone) ทรอมโบน คือเครื่องลมทองเหลือง มีคันชักโค้งเป็นรูปตัวยู (U-shape) สำหรับเปลี่ยนความยาวของท่อลม ตำแหน่งของการเคลื่อนคันชักจะมี อยู่ทั้งหมด 7 ตำแหน่ง ให้ระกับ เสียงดนตรีต่างกันออกไป

8 ทูบา ( Tuba ) เป็นเครื่องดนตรีทองเหลืองที่มีขนาดใหญ่ที่สุดจึงให้ เสียงต่ำสุดในจำพวกเครื่องทองเหลืองนี้ส่วนมากใช้ เป่าตอดเป็นจังหวะและทำเสียงประสานไม่เคยปรากฏ ว่ามีใครอุตริเอาทูบามาเป่าเดี่ยว

9 เฟร้นช์ฮอร์น ( French Horn ) เฟรนช์ฮอร์น คือ เครื่องลมทองเหลือง ทีท่อ เป็นทรงกรวย ขดเป็นกลมขยายออกไปตลอด ปลาย ท่อจะบานออกเป็นลำโพงอย่างกว้าง พัฒนามาจาก การเป่าเขาสัตว์เพื่อใช้บอกสัญญาลักษณ์ต่าง ๆ เสียงของเฟรนช์ฮอร์น จึงเหมือนกับเสียงที่เกิดจาก การเป่าเขาสัตว์คุณภาพของเสียงเฟรนฮอร์น โปร่ง เบาและมีความนุ่มนวล กังวาน

10 ยูโฟเนียม (Euphonium) ยูโฟเนียม เป็นเครื่องดนตรีประเภทเครื่องลม ทองเหลือง ลักษณะเสียงของยูโฟเนียม จะนุ่มนวล ทุ้มลึก และมีความหนาแน่นมาก สามารถเล่นในระดับ เสียงต่ำได้ดี บางครั้งนำไปใช้ในวงออร์เคสตร้าแทนทู บา คำว่า ยูโฟเนียมมาจากภาษากรีก หมายถึง “ เสียง ดี ” ลักษณะทั่วไปของยูโฟเนียมเหมือนกับเครื่องเป่า ทองเหลืองทั่วไป จะมีลูกสูบ 3-4 สูบ มีกำพวดเป็นรูป ถ้วย ท่อลมกลวงบานปลายเป็นลำโพงเสียง

11 ซูซาโฟน (Sousaphone) ซูซาโฟน คือเครื่องลมทองเหลืองที่ใหญ่ ที่สุด ซูซาโฟนมีลำตัวม้วนเป็นขด ผู้เล่นต้องสอดตัว เข้าไปในขดของเครื่อง ปากลำโพงจะหันไปทาง เดียวกับผู้เป่า เสียงของซูซาโฟนจะเหมือนกับทูบา คือ ต่ำทุ่มลึก ในเยอรมันจะมีเครื่องดนตรีที่มีลักษณะ เดียวกับซูซาโฟน เรียกว่า

12


ดาวน์โหลด ppt เครื่องเป่าโลหะ (The Brass Instruments). 1. จุฑามาศ หะหมานเลขที่ 2 2. ปรียาเกียงเอียเลขที่ 3 3. รุ่งฤดีเจริญฤทธิ์ เลขที่ 5 4. วิภาดาชนะนาคเลขที่ 6 5.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google