งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

น.ส. ภัทริดา ภิญโญภาวศุทธิ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "น.ส. ภัทริดา ภิญโญภาวศุทธิ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 น.ส. ภัทริดา ภิญโญภาวศุทธิ 07500634
DAT Digital Audio Tape น.ส. ภัทริดา ภิญโญภาวศุทธิ

2 หลักการทำงาน ? คือ อะไร ? ที่มา “ ” ความจุ ? DAT DRIVE ?
หลักการทำงาน ? คือ อะไร ? DAT DRIVE ? ความจุ ? ที่มา “ ” ข้อ ดี – ข้อ เสีย *

3 2 นิ้ว ยาว 3 นิ้ว หนา 0.5 นิ้ว สามารถใช้ได้กับเครื่องคอม
เป็นอุปกรณ์สำหรับเก็บสำรองข้อมูลขนาดเล็กเกือบเท่าตลับเทปเพลงทั่วไป กว้างประมาณ 2 นิ้ว ยาว 3 นิ้ว หนา 0.5 นิ้ว สามารถใช้ได้กับเครื่องคอม พิวเตอร์ทุกประเภท back

4 หลักการทำงานคล้าย เทปบันทึกเสียง แต่เปลี่ยนจากการเล่น (Play) และ บันทึก (Record ) เป็นการอ่าน (Read) และเขียน (Write) แทน โดยจะ อ่านข้อมูลตามลำดับก่อนหลัง ตามที่ได้บันทึกไว้ เรียกหลักการนี้ว่า “ การเข้าถึงข้อมูลตามลำดับ ” (Sequential access) back

5 มีความจุมาก สามารถเก็บข้อมูลได้ มากกว่า 3 GB ขึ้นไปต่อ 1 ม้วน สำหรับ R-DATs สามารถเก็บข้อมูลได้ มากกว่า 14 GB บนเทปที่ยาว 90 เมตร back

6 เมื่อเทปวิ่งผ่านหัวอ่าน
จะมีการวางหัวอ่าน – เขียนเทปให้อยู่ใน แนวเอียง เล็กน้อยเหมือนกับที่ใช้ในเครื่องเล่นวีดีโอ เมื่อเทปวิ่งผ่านหัวอ่าน ก็จะมีการเขียน ข้อมูลลงในเทปแบบเฉียง ๆ การบันทึกข้อมูลแบบนี้ ทำให้บันทึกได้เร็ว ราคาค่อนข้างสูง back

7 ข้อดี เหมาะกับงาน สำรอง ข้อมูล ( Backup Data ) ในหน่วยงาน และ
สามารถนำม้วนเทป ที่มีการบันทึกไปแล้ว นำ กลับมาใช้งานได้อีก ข้อดี

8 ข้อเสีย คือ การค้นหาข้อมูลที่ต้องการ ต้องค้นหาตั้งแต่ต้นเทปไปจนถึงปลายเทป ซึ่งต้องใช้เวลาในการค้นหานานพอสมควร

9 ที่มา :


ดาวน์โหลด ppt น.ส. ภัทริดา ภิญโญภาวศุทธิ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google