งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

DAT Digital Audio Tape. คือ อะไร ? ห ลักการ ทำงาน ? ความ จุ ? D AT DRIVE ? ข้อ ดี – ข้อ เสีย * ที่ มา “ ”

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "DAT Digital Audio Tape. คือ อะไร ? ห ลักการ ทำงาน ? ความ จุ ? D AT DRIVE ? ข้อ ดี – ข้อ เสีย * ที่ มา “ ”"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 DAT Digital Audio Tape

2 คือ อะไร ? ห ลักการ ทำงาน ? ความ จุ ? D AT DRIVE ? ข้อ ดี – ข้อ เสีย * ที่ มา “ ”

3 เ ป็นอุปกรณ์สำหรับ เก็บสำรองข้อมูลขนาด เล็กเกือบเท่าตลับเทป เพลงทั่วไป กว้าง ประมาณ 2 นิ้ว ยาว 3 นิ้ว หนา 0.5 นิ้ว สามารถใช้ได้ กับเครื่องคอม พิวเตอร์ทุกประเภท back

4 ห ลักการทำงานคล้าย เทป บันทึกเสียง แต่เปลี่ยนจากการ เล่น (Play) และ บันทึก (Record ) เป็นการ อ่าน (Read) และ เขียน (Write) แทน โดยจะ อ่านข้อมูล ตามลำดับก่อนหลัง ตามที่ได้ บันทึกไว้ เรียกหลักการนี้ว่า “ การเข้าถึงข้อมูลตามลำดับ ” (Sequential access) back

5 มี ความจุมาก สามารถเก็บข้อมูล ได้ มากกว่า 3 GB ขึ้นไปต่อ 1 ม้วน สำหรับ R-DATs สามารถเก็บข้อมูล ได้ มากกว่า 14 GB บนเทปที่ยาว 90 เมตร back

6 จะ มีการวาง หัวอ่าน – เขียนเทป ให้อยู่ใน แนวเอียง เล็กน้อยเหมือนกับที่ ใช้ในเครื่องเล่นวีดีโอ เ มื่ อเทปวิ่งผ่าน หัวอ่าน ก็จะมีการเขียน ข้อมูลลงในเทปแบบ เฉียง ๆ การบันทึกข้อมูลแบบนี้ ทำให้บันทึกได้เร็ว ราคาค่อนข้างสูง back

7 เหมาะกับงาน สำรอง ข้อมูล ( Backup Data ) ใน หน่วยงาน และ สามารถนำม้วนเทป ที่มี การบันทึกไปแล้ว นำ กลับมาใช้งาน ได้อีก ข้อ ดี

8 คือ การค้นหาข้อมูลที่ ต้องการ ต้องค้นหา ตั้งแต่ต้นเทปไปจนถึง ปลายเทป ซึ่งต้องใช้ เวลาในการค้นหานาน พอสมควร ข้อ เ สีย

9 ที่มา : www.google.com www.storythai.co m www.kroobannok.com www.audio- teams.com www.maxell.co.th www.kku.ac.th


ดาวน์โหลด ppt DAT Digital Audio Tape. คือ อะไร ? ห ลักการ ทำงาน ? ความ จุ ? D AT DRIVE ? ข้อ ดี – ข้อ เสีย * ที่ มา “ ”

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google