งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ครูฉัตร์มงคล สนพลาย. การแทนด้วย สวิตซ์ ( ปิด = 0)( เปิด = 1) สะพานไฟเปิดไม่ได้ เชื่อม ทำให้กระแสไฟ ไหลผ่านไม่ได้ สะพานไฟเปิดไม่ได้ เชื่อม ทำให้กระแสไฟ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ครูฉัตร์มงคล สนพลาย. การแทนด้วย สวิตซ์ ( ปิด = 0)( เปิด = 1) สะพานไฟเปิดไม่ได้ เชื่อม ทำให้กระแสไฟ ไหลผ่านไม่ได้ สะพานไฟเปิดไม่ได้ เชื่อม ทำให้กระแสไฟ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ครูฉัตร์มงคล สนพลาย

2

3

4

5

6 การแทนด้วย สวิตซ์ ( ปิด = 0)( เปิด = 1) สะพานไฟเปิดไม่ได้ เชื่อม ทำให้กระแสไฟ ไหลผ่านไม่ได้ สะพานไฟเปิดไม่ได้ เชื่อม ทำให้กระแสไฟ ไหลผ่านไม่ได้ สะพานไฟปิดโดย การต่อเชื่อม ทำให้กระแสไฟ ไหลผ่านได้ สะพานไฟปิดโดย การต่อเชื่อม ทำให้กระแสไฟ ไหลผ่านได้

7 ครูฉัตร์มงคล สนพลาย การแทนด้วย หลอดไฟฟ้า ( ปิด = 0)( เปิด = 1) ไม่มีกระแสไฟ ( ไฟ ปิด ) มีกระแสไฟ ( ไฟ สว่าง )

8 ครูฉัตร์มงคล สนพลาย

9 0123456789

10

11 01234567

12

13 เลขฐานสิบหกประกอบด้วย สัญลักษณ์ 16 ตัว คือ 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F โดยที่ A แทน 10 B แทน 11 C แทน 12 A แทน 10 B แทน 11 C แทน 12 D แทน 13 E แทน 14 F แทน 15 D แทน 13 E แทน 14 F แทน 15

14 ครูฉัตร์มงคล สนพลาย 1. มีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับการแปลงเลขฐาน ในระบบคอมพิวเตอร์ 2. สามารถแปลงเลขฐานสิบ เป็นเลขฐาน สองได้ 3. สามารถแปลงเลขฐานสิบ เป็นเลขฐาน แปดได้

15 ครูฉัตร์มงคล สนพลาย 4. สามารถแปลงเลขฐานสิบ เป็นเลขฐาน สิบหกได้ 5. เห็นความสำคัญในการ แปลงเลขฐานสิบ เป็นฐาน ใด ๆ

16 ครูฉัตร์มงคล สนพลาย

17

18 การแปลงเลขฐานสิบเป็น เลขฐานสอง มี 2 กรณี

19 ครูฉัตร์มงคล สนพลาย 1. กรณีที่เป็นเลขจำนวนเต็ม 2. กรณีที่เป็นเลขทศนิยม

20 ครูฉัตร์มงคล สนพลาย 1. กรณีที่เป็นเลขจำนวนเต็ม เอาเลขฐานสิบที่ต้องการ แปลงตั้ง หารด้วยสอง สนใจเศษ ถ้าหารลงตัว ให้เศษเป็น 0 ถ้าหารไม่ลง ตัว ให้เศษเป็น 1

21 ครูฉัตร์มงคล สนพลาย 1. กรณีที่เป็นเลขจำนวนเต็ม หารไปเรื่อย ๆ จนกว่าตัว ตั้งจะมีค่าน้อยกว่าตัวหาร

22 ครูฉัตร์มงคล สนพลาย 1. กรณีที่เป็นเลขจำนวนเต็ม การตอบนำเลขที่ผ่านการ หาร มาจัดเรียงแบบทวน เข็มนาฬิกา ตัวล่างจะเป็น หลักที่มากที่สุด ตัวบนสุด จะเป็นหลักที่น้อยที่สุด

23 ครูฉัตร์มงคล สนพลาย ตัวอย่า ง จงแปลง 19 ให้เป็น เลขฐานสอง

24 ครูฉัตร์มงคล สนพลาย ตัวอย่า ง จงแปลง 83 ให้เป็น เลขฐานสอง

25 ครูฉัตร์มงคล สนพลาย

26 วิธีการทำใช้หลักการ เดียวกับการแปลง เลขฐานสิบเป็น เลขฐานสอง มี 2 กรณี กรณีเป็นเลขจำนวนเต็ม ต้องหารด้วยฐานคือ 8 กรณีเป็นเลขทศนิยมต้องคูณด้วยฐาน คือ 8

27 ครูฉัตร์มงคล สนพลาย ตัวอย่า ง จงแปลง 342 ให้เป็น เลขฐานแปด

28 ครูฉัตร์มงคล สนพลาย ตัวอย่า ง จงแปลง 2,863 ให้ เป็นเลขฐานแปด

29 ครูฉัตร์มงคล สนพลาย

30 วิธีการทำใช้หลักการ เดียวกับการแปลง เลขฐานสิบเป็นเลขฐาน แปด มี 2 กรณี กรณีเป็นเลขจำนวนเต็ม ต้องหารด้วยฐานคือ 16 กรณีเป็นเลขทศนิยมต้องคูณด้วยฐาน คือ 16

31 ครูฉัตร์มงคล สนพลาย ตัวอย่า ง จงแปลง 539 ให้เป็น เลขฐานสิบหก

32 ครูฉัตร์มงคล สนพลาย ตัวอย่า ง จงแปลง 8899 ให้เป็น เลขฐานสิบหก

33 ครูฉัตร์มงคล สนพลาย 1. กรณีที่เป็นเลขจำนวนเต็ม 2. กรณีที่เป็นเลขทศนิยม

34 ครูฉัตร์มงคล สนพลาย 1. กรณีที่เป็นทศนิยม ให้คูณเลขทศนิยมด้วย 2 ทุก ๆ ครั้งที่คูณ ส่วนที่เป็น จำนวนเต็มในผลคูณ ให้นำมา เป็นค่าของเลขฐานสอง แล้ว นำค่าที่เป็นทศนิยม มาคูณ ด้วย 2 อีก

35 ครูฉัตร์มงคล สนพลาย 1. กรณีที่เป็นทศนิยม ทำไปเรื่อย ๆ จนกว่าจะไม่ ค่าหลังสุด แต่กรณีที่เป็นเลข ทศนิยมไม่รู้จบก็จะตัดเอาตาม จำนวนที่ต้องการ

36 ครูฉัตร์มงคล สนพลาย 1. กรณีที่เป็นทศนิยม ทำไปเรื่อย ๆ จนกว่าจะไม่ ค่าหลังสุด แต่กรณีที่เป็นเลข ทศนิยมไม่รู้จบก็จะตัดเอาตาม จำนวนที่ต้องการ

37 ครูฉัตร์มงคล สนพลาย ตัวอย่า ง จงแปลง 0.125 ให้เป็น เลขฐานสอง

38 ครูฉัตร์มงคล สนพลาย ตัวอย่า ง จงแปลง 34.3125 ให้ เป็นเลขฐานสอง

39 ครูฉัตร์มงคล สนพลาย ตัวอย่า ง จงแปลง 0.15625 ให้ เป็นเลขฐานแปด

40 ครูฉัตร์มงคล สนพลาย ตัวอย่า ง จงแปลง 316.569 ให้ เป็นเลขฐานแปด ต้องการ ทศนิยม 3 ตำแหน่ง

41 ครูฉัตร์มงคล สนพลาย ตัวอย่า ง จงแปลง 0.8295 ให้เป็น เลขฐานสิบหก ต้องการ ทศนิยม 5 ตำแหน่ง

42 ครูฉัตร์มงคล สนพลาย เลขฐานสิ บ เลขฐานส อง เลขฐาน แปด เลขฐานสิ บหก 0000 1111 21022 31133

43 ครูฉัตร์มงคล สนพลาย เลขฐานสิ บ เลขฐานส อง เลขฐาน แปด เลขฐานสิ บหก 410044 510155 611066 711177

44 ครูฉัตร์มงคล สนพลาย เลขฐานสิ บ เลขฐานส อง เลขฐาน แปด เลขฐานสิ บหก 81000108 91001119 10101012A 11101113B

45 ครูฉัตร์มงคล สนพลาย เลขฐานสิ บ เลขฐานส อง เลขฐาน แปด เลขฐานสิ บหก 12110014C 13110115D 14111016E 15111117F

46 ครูฉัตร์มงคล สนพลาย เลขฐานสิ บ เลขฐานส อง เลขฐาน แปด เลขฐานสิ บหก 16100002010 17100012111


ดาวน์โหลด ppt ครูฉัตร์มงคล สนพลาย. การแทนด้วย สวิตซ์ ( ปิด = 0)( เปิด = 1) สะพานไฟเปิดไม่ได้ เชื่อม ทำให้กระแสไฟ ไหลผ่านไม่ได้ สะพานไฟเปิดไม่ได้ เชื่อม ทำให้กระแสไฟ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google