งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ครูฉัตร์มงคล สนพลาย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ครูฉัตร์มงคล สนพลาย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ครูฉัตร์มงคล สนพลาย

2 ครูฉัตร์มงคล สนพลาย

3 ทบทวนเลขฐาน

4 ระบบเลขฐานสอง ระบบเลขฐานแปด ระบบเลขฐานสิบ ระบบเลขฐานสิบหก

5 ระบบเลขฐานสอง

6 การแทนด้วยสวิตซ์ (ปิด = 0) (เปิด = 1) สะพานไฟเปิดไม่ได้เชื่อม
ทำให้กระแสไฟไหลผ่านไม่ได้ สะพานไฟปิดโดยการต่อเชื่อม ทำให้กระแสไฟไหลผ่านได้

7 การแทนด้วยหลอดไฟฟ้า (ปิด = 0) (เปิด = 1) ไม่มีกระแสไฟ (ไฟปิด)
มีกระแสไฟ (ไฟสว่าง)

8 ระบบเลขฐานสิบ

9 ระบบเลขฐานสิบ 1 2 3 4 5 6 7 8 9

10 ระบบเลขฐานแปด

11 ระบบเลขฐานแปด 1 2 3 4 5 6 7

12 ระบบเลขฐานสิบหก

13 ระบบเลขฐานสิบหก เลขฐานสิบหกประกอบด้วยสัญลักษณ์ 16 ตัว คือ 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F โดยที่ A แทน 10 B แทน 11 C แทน 12 D แทน 13 E แทน 14 F แทน 15

14 จุดประสงค์การเรียนรู้
มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการแปลงเลขฐานในระบบคอมพิวเตอร์ สามารถแปลงเลขฐานสิบเป็นเลขฐาน สองได้ สามารถแปลงเลขฐานสิบเป็นเลขฐาน แปดได้

15 จุดประสงค์การเรียนรู้
สามารถแปลงเลขฐานสิบเป็นเลขฐาน สิบหกได้ เห็นความสำคัญในการแปลงเลขฐานสิบ เป็นฐานใด ๆ

16 การแปลงเลขฐาน

17 การแปลงเลขฐานสิบเป็นเลขฐานสอง

18 การแปลงเลขฐานสิบเป็นฐานสอง
การแปลงเลขฐานสิบเป็นเลขฐานสอง มี 2 กรณี

19 การแปลงเลขฐานสิบเป็นฐานสอง
กรณีที่เป็นเลขจำนวนเต็ม กรณีที่เป็นเลขทศนิยม

20 การแปลงเลขฐานสิบเป็นฐานสอง
กรณีที่เป็นเลขจำนวนเต็ม เอาเลขฐานสิบที่ต้องการแปลงตั้ง หาร ด้วยสอง สนใจเศษ ถ้าหารลงตัว ให้เศษเป็น 0 ถ้าหารไม่ลงตัว ให้เศษเป็น 1

21 การแปลงเลขฐานสิบเป็นฐานสอง
กรณีที่เป็นเลขจำนวนเต็ม หารไปเรื่อย ๆ จนกว่าตัวตั้งจะมีค่าน้อย กว่าตัวหาร

22 การแปลงเลขฐานสิบเป็นฐานสอง
กรณีที่เป็นเลขจำนวนเต็ม การตอบนำเลขที่ผ่านการหาร มาจัดเรียง แบบทวนเข็มนาฬิกา ตัวล่างจะเป็นหลัก ที่มากที่สุด ตัวบนสุดจะเป็นหลักที่น้อย ที่สุด

23 การแปลงเลขฐานสิบเป็นฐานสอง
ตัวอย่าง จงแปลง 19 ให้เป็นเลขฐานสอง

24 การแปลงเลขฐานสิบเป็นฐานสอง
ตัวอย่าง จงแปลง 83 ให้เป็นเลขฐานสอง

25 การแปลงเลขฐานสิบเป็นเลขฐานแปด

26 การแปลงเลขฐานสิบเป็นฐานแปด
วิธีการทำใช้หลักการเดียวกับการแปลงเลขฐานสิบเป็นเลขฐานสอง มี 2 กรณี กรณีเป็นเลขจำนวนเต็ม ต้องหารด้วยฐานคือ 8 กรณีเป็นเลขทศนิยม ต้องคูณด้วยฐาน คือ 8

27 การแปลงเลขฐานสิบเป็นฐานแปด
ตัวอย่าง จงแปลง ให้เป็นเลขฐานแปด

28 การแปลงเลขฐานสิบเป็นฐานแปด
ตัวอย่าง จงแปลง 2,863 ให้เป็นเลขฐานแปด

29 การแปลงเลขฐานสิบเป็นเลขฐานสิบหก

30 การแปลงเลขฐานสิบเป็นฐานแปด
วิธีการทำใช้หลักการเดียวกับการแปลงเลขฐานสิบเป็นเลขฐานแปด มี 2 กรณี กรณีเป็นเลขจำนวนเต็ม ต้องหารด้วยฐานคือ 16 กรณีเป็นเลขทศนิยม ต้องคูณด้วยฐาน คือ 16

31 การแปลงเลขฐานสิบเป็นฐานสิบหก
ตัวอย่าง จงแปลง ให้เป็นเลขฐานสิบหก

32 การแปลงเลขฐานสิบเป็นฐานสิบหก
ตัวอย่าง จงแปลง ให้เป็นเลขฐานสิบหก

33 การแปลงเลขฐานสิบเป็นฐานใด ๆ
กรณีที่เป็นเลขจำนวนเต็ม กรณีที่เป็นเลขทศนิยม

34 การแปลงเลขฐานสิบเป็นฐานสอง
กรณีที่เป็นทศนิยม ให้คูณเลขทศนิยมด้วย 2 ทุก ๆ ครั้งที่คูณ ส่วนที่เป็นจำนวนเต็มในผลคูณ ให้นำมาเป็นค่าของเลขฐานสอง แล้วนำค่าที่เป็นทศนิยม มาคูณด้วย 2 อีก

35 การแปลงเลขฐานสิบเป็นฐานสอง
กรณีที่เป็นทศนิยม ทำไปเรื่อย ๆ จนกว่าจะไม่ค่าหลังสุด แต่กรณีที่เป็นเลขทศนิยมไม่รู้จบก็จะตัดเอาตามจำนวนที่ต้องการ

36 การแปลงเลขฐานสิบเป็นฐานสอง
กรณีที่เป็นทศนิยม ทำไปเรื่อย ๆ จนกว่าจะไม่ค่าหลังสุด แต่กรณีที่เป็นเลขทศนิยมไม่รู้จบก็จะตัดเอาตามจำนวนที่ต้องการ

37 การแปลงเลขฐานสิบเป็นฐานสอง
ตัวอย่าง จงแปลง ให้เป็นเลขฐานสอง

38 การแปลงเลขฐานสิบเป็นฐานสอง
ตัวอย่าง จงแปลง ให้เป็นเลขฐานสอง

39 การแปลงเลขฐานสิบเป็นฐานแปด
ตัวอย่าง จงแปลง ให้เป็นเลขฐานแปด

40 การแปลงเลขฐานสิบเป็นฐานแปด
ตัวอย่าง จงแปลง ให้เป็นเลขฐานแปด ต้องการทศนิยม 3 ตำแหน่ง

41 การแปลงเลขฐานสิบเป็นฐานสิบหก
ตัวอย่าง จงแปลง ให้เป็นเลขฐานสิบหก ต้องการทศนิยม 5 ตำแหน่ง

42 การเปรียบเทียบเลขฐาน
เลขฐานสิบ เลขฐานสอง เลขฐานแปด เลขฐานสิบหก 1 2 10 3 11

43 การเปรียบเทียบเลขฐาน
เลขฐานสิบ เลขฐานสอง เลขฐานแปด เลขฐานสิบหก 4 100 5 101 6 110 7 111

44 การเปรียบเทียบเลขฐาน
เลขฐานสิบ เลขฐานสอง เลขฐานแปด เลขฐานสิบหก 8 1000 10 9 1001 11 1010 12 A 1011 13 B

45 การเปรียบเทียบเลขฐาน
เลขฐานสิบ เลขฐานสอง เลขฐานแปด เลขฐานสิบหก 12 1100 14 C 13 1101 15 D 1110 16 E 1111 17 F

46 การเปรียบเทียบเลขฐาน
เลขฐานสิบ เลขฐานสอง เลขฐานแปด เลขฐานสิบหก 16 10000 20 10 17 10001 21 11


ดาวน์โหลด ppt ครูฉัตร์มงคล สนพลาย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google