งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วิธีเล่น : ใช้เมาส์ลากตัวเลขที่มี ทางขวามือทั้งหมดไป วางในตาราง 3x3 ทางซ้ายมือ กติกา : โดยให้ตัวเลข ใน แนวตั้ง หรือ แนวนอน แต่ละ แนวต้องไม่มีเลขซ้ำกัน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วิธีเล่น : ใช้เมาส์ลากตัวเลขที่มี ทางขวามือทั้งหมดไป วางในตาราง 3x3 ทางซ้ายมือ กติกา : โดยให้ตัวเลข ใน แนวตั้ง หรือ แนวนอน แต่ละ แนวต้องไม่มีเลขซ้ำกัน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 วิธีเล่น : ใช้เมาส์ลากตัวเลขที่มี ทางขวามือทั้งหมดไป วางในตาราง 3x3 ทางซ้ายมือ กติกา : โดยให้ตัวเลข ใน แนวตั้ง หรือ แนวนอน แต่ละ แนวต้องไม่มีเลขซ้ำกัน

3

4 กติกา : ใช้เมาส์คลิกสัตว์ ที่อยู่ขวามือมาใส่ในกล่อง ทางซ้ายมือแต่ละกล่อง ในแนวตั้ง แนวนอน และแนวเฉียง จะได้ไม่มีสัตว์ซ้ำ

5

6 วิธีเล่น : ใช้เมาส์ลากตัวเลข ทางขวามือทั้งหมดมา วางในตาราง 3x3 ทางซ้ายมือ กติกา : ผลบวกใน แนวตั้ง แนวนอน หรือ แนวเส้น ทแยงมุม แต่ละแนวต้องเท่ากันหมด

7

8 วิธีเล่น : จับรูปเรขาคณิตทาง ขวามือทั้งหมดไปวางลงตาราง ๆ ละ 1 รูปเท่านั้น กติกา : 1. ในแนวตั้ง หรือ แนว แนว แต่ละแนวต้องไม่มีรูป เรขาคณิตที่ซ้ำแบบกัน 2. ใน แนวตั้ง หรือ แนวนอน แต่ละแนว ต้องไม่มีรูปเรขาคณิตที่มีสีซ้ำ กัน

9


ดาวน์โหลด ppt วิธีเล่น : ใช้เมาส์ลากตัวเลขที่มี ทางขวามือทั้งหมดไป วางในตาราง 3x3 ทางซ้ายมือ กติกา : โดยให้ตัวเลข ใน แนวตั้ง หรือ แนวนอน แต่ละ แนวต้องไม่มีเลขซ้ำกัน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google