งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ด.ญ. เปรมศิณี แร่มี เลขที่ 14

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ด.ญ. เปรมศิณี แร่มี เลขที่ 14"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ด.ญ. เปรมศิณี แร่มี เลขที่ 14
เรื่อง เกมคณิตศาสตร์ จัดทำโดย ด.ญ. เปรมศิณี แร่มี เลขที่ 14 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัดแหลมมะเกลือ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 1

2 เรียงเลขมหัศจรรย์ตาราง 3x3
ตรวจคำตอบ เริ่มใหม่ กลับ menu วิธีเล่น : ใช้เมาส์ลากตัวเลขที่มี ทางขวามือทั้งหมดไปวางในตาราง 3x3 ทางซ้ายมือ กติกา : โดยให้ตัวเลข ใน แนวตั้ง หรือ แนวนอน แต่ละแนวต้องไม่มีเลขซ้ำกัน

3 เฉลย เกมเรียงเลขมหัศจรรย์ตาราง 3 x 3

4 เกมต้อนสัตว์เข้าคอก ตรวจคำตอบ เริ่มใหม่ กลับ menu กติกา : ใช้เมาส์คลิกสัตว์ที่อยู่ขวามือมาใส่ในกล่องทางซ้ายมือแต่ละกล่อง ในแนวตั้ง แนวนอน และแนวเฉียง จะได้ไม่มีสัตว์ซ้ำ

5 เฉลย เกมต้อนสัตว์เข้าคอก

6 จัตุรัสกล 3x3 ตรวจคำตอบ เริ่มใหม่ กลับ menu วิธีเล่น : ใช้เมาส์ลากตัวเลข ทางขวามือทั้งหมดมาวางในตาราง 3x3 ทางซ้ายมือ กติกา : ผลบวกใน แนวตั้ง แนวนอน หรือ แนวเส้นทแยงมุม แต่ละแนวต้องเท่ากันหมด

7 เฉลย จัตุรัสกล 3 x 3

8 เกมตารางรูปเรขา 3 สีนี่สนุก
ตรวจคำตอบ เริ่มใหม่ กลับ menu วิธีเล่น : จับรูปเรขาคณิตทางขวามือทั้งหมดไปวางลงตาราง ๆ ละ 1 รูปเท่านั้น กติกา : 1. ในแนวตั้ง หรือ แนวแนว แต่ละแนวต้องไม่มีรูปเรขาคณิตที่ซ้ำแบบกัน 2. ในแนวตั้ง หรือ แนวนอน แต่ละแนวต้องไม่มีรูปเรขาคณิตที่มีสีซ้ำกัน

9 เฉลย เกมตารางรูปเรขา 3 สี นี่สนุก


ดาวน์โหลด ppt ด.ญ. เปรมศิณี แร่มี เลขที่ 14

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google