งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การให้บริการนวดไทย ในสถานบริการสาธารณสุขจังหวัด เพชรบุรี ปีงบประมาณ 2552 งานแพทย์ แผนไทย จัดทำโดย จัดทำโดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรีกลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การให้บริการนวดไทย ในสถานบริการสาธารณสุขจังหวัด เพชรบุรี ปีงบประมาณ 2552 งานแพทย์ แผนไทย จัดทำโดย จัดทำโดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรีกลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภด."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การให้บริการนวดไทย ในสถานบริการสาธารณสุขจังหวัด เพชรบุรี ปีงบประมาณ 2552 งานแพทย์ แผนไทย จัดทำโดย จัดทำโดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรีกลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภด

2 สรุปงบประมาณบริการแพทย์ แผนไทย ปี 2552 ชื่อหน่วยบริการ จำนวนผู้มารับบริการ ( ต. ค.51- ต. ค.52) ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 ผู้มาใช้ บริการ จำนว นเงิน ผู้มาใช้ บริการ จำนว นเงิน ผู้มาใช้ บริการ จำนว นเงิน ผู้มาใช้ บริการ จำนว นเงิน รพ. พระจอมเกล้าฯ , , ,500 สอ. โพไร่หวาน , ,80 0 สอ. หัวสะพาน , ,000834,150 สอ. ช่องสะแก , , ,25 0 สอ. ไร่ส้ม , , ,65 0 สอ. บ้านกุ่ม , , ,60 0 สอ. บางจาน ,30 0 สอ. สำมะโรง 904, , ,75 0 รพ. บ้านแหลม 1266, , , ,400 รพ. ชะอำ ,700693,450 รพ. ท่ายาง 1065, , , ,05 0 สอ. มาบปลาเค้า , , , ,25 0 รพ. เขาย้อย 763,800864,300914, ,800

3 สรุปงบประมาณบริการแพทย์ แผนไทย ปี 2552 ชื่อหน่วยบริการ จำนวนผู้มารับบริการ ( ต. ค.51- ต. ค.52) ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 ผู้มาใช้ บริการ จำนว นเงิน ผู้มาใช้ บริการ จำนว นเงิน ผู้มาใช้ บริการ จำนว นเงิน ผู้มาใช้ บริการ จำนว นเงิน รพ. บ้านลาด 1648, ,70 01,178 58,90 03, ,5 50 สอ. ถ้ำรงค์ 1226, ,600964, ,850 สอ. สมอพลือ , ,800773, ,25 0 สอ. ห้วยลึก 1306,500281, รพ. หนองหญ้า ปล้อง ,400331,650 สอ. ท่าตระคร้อ 201,000321,600251,250 รพ. แก่งกระจาน 673,350452,250643,200572,850 รวม ,70 02, ,0 001,857 92,85 07, ,5 50 * หมายเหตุ จำนวนตัวเลขของไตรมาส 1-2 เนื่องจากทาง สปสช. ไม่ได้แยกจำนวนตัวเลขมาให้ จึงยกมารวมกับไตรมาส 2

4 สรุปยอดผู้ใช้บริการแพทย์ แผนไทย ปี 2552 สรุปยอดการให้บริการนวดไทยในสถานบริการสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี ชื่อสถานบริการ ผู้มาใช้บริการแพทย์เแผนไทย รวม 1/522/523/524/52 โรงพยาบาลพระจอมเกล้า 2,6161,3102,2846,210 โรงพยาบาลบ้านแหลม โรงพยาบาลชะอำ โรงพยาบาลท่ายาง ,931 โรงพยาบาลเขาย้อย โรงพยาบาลบ้านลาด ,3673,7136,238 โรงพยาบาลหนองหญ้าปล้อง โรงพยาบาลแก่งกระจาน รวม 1,2703,8573,6817,15115,959

5 สรุปงบประมาณบริการแพทย์ แผนไทย ปี 2552 สรุปยอดงบประมาณการโอนเงินการให้บริการนวดไทยในสถานบริการสาธารณสุข จังหวัดเพชรบุรี ชื่อสถานบริการ งบประมาณแพทย์เแผนไทย รวม 1/522/523/524/52 โรงพยาบาลพระจอมเกล้า 130,80065,500114,200310,500 โรงพยาบาลบ้านแหลม 6,30010,4009,7009,40035,800 โรงพยาบาลชะอำ ,7003,4506,500 โรงพยาบาลท่ายาง 17,95017,25028,05033,30096,550 โรงพยาบาลเขาย้อย 3,8004,3004,5505,80018,450 โรงพยาบาลบ้านลาด 31,40026,50068,350185,650311,900 โรงพยาบาลหนองหญ้าปล้อง 63,50062,0503,0002,900131,450 โรงพยาบาลแก่งกระจาน 3,3502,2504,5502,85013,000 รวม 126,950254,250185,400357,550924,150


ดาวน์โหลด ppt การให้บริการนวดไทย ในสถานบริการสาธารณสุขจังหวัด เพชรบุรี ปีงบประมาณ 2552 งานแพทย์ แผนไทย จัดทำโดย จัดทำโดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรีกลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google