งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การให้บริการนวดไทย ในสถานบริการสาธารณสุขจังหวัด เพชรบุรี ปีงบประมาณ 2552 งานแพทย์ แผนไทย จัดทำโดย จัดทำโดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรีกลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การให้บริการนวดไทย ในสถานบริการสาธารณสุขจังหวัด เพชรบุรี ปีงบประมาณ 2552 งานแพทย์ แผนไทย จัดทำโดย จัดทำโดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรีกลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภด."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การให้บริการนวดไทย ในสถานบริการสาธารณสุขจังหวัด เพชรบุรี ปีงบประมาณ 2552 งานแพทย์ แผนไทย จัดทำโดย จัดทำโดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรีกลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภด

2 สรุปงบประมาณบริการแพทย์ แผนไทย ปี 2552 ชื่อหน่วยบริการ จำนวนผู้มารับบริการ ( ต. ค.51- ต. ค.52) ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 ผู้มาใช้ บริการ จำนว นเงิน ผู้มาใช้ บริการ จำนว นเงิน ผู้มาใช้ บริการ จำนว นเงิน ผู้มาใช้ บริการ จำนว นเงิน รพ. พระจอมเกล้าฯ 200 10,00 01175,8501105,500 สอ. โพไร่หวาน 516 25,80 0216 10,80 0 สอ. หัวสะพาน 297 14,85 01407,000834,150 สอ. ช่องสะแก 445 22,25 0205 10,25 0225 11,25 0 สอ. ไร่ส้ม 449 22,45 0743,700313 15,65 0 สอ. บ้านกุ่ม 619 30,95 0403 20,15 0452 22,60 0 สอ. บางจาน 866 43,30 0 สอ. สำมะโรง 904,5001557,750235 11,75 0 รพ. บ้านแหลม 1266,300208 10,40 01949,7001889,400 รพ. ชะอำ 13650150341,700693,450 รพ. ท่ายาง 1065,3001708,500275 13,75 0361 18,05 0 สอ. มาบปลาเค้า 253 12,65 01758,750286 14,30 0305 15,25 0 รพ. เขาย้อย 763,800864,300914,5501165,800

3 สรุปงบประมาณบริการแพทย์ แผนไทย ปี 2552 ชื่อหน่วยบริการ จำนวนผู้มารับบริการ ( ต. ค.51- ต. ค.52) ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 ผู้มาใช้ บริการ จำนว นเงิน ผู้มาใช้ บริการ จำนว นเงิน ผู้มาใช้ บริการ จำนว นเงิน ผู้มาใช้ บริการ จำนว นเงิน รพ. บ้านลาด 1648,200234 11,70 01,178 58,90 03,351 167,5 50 สอ. ถ้ำรงค์ 1226,1001326,600964,8001577,850 สอ. สมอพลือ 212 10,60 01366,800773,850205 10,25 0 สอ. ห้วยลึก 1306,500281,40016800 รพ. หนองหญ้า ปล้อง 1506300281,400331,650 สอ. ท่าตระคร้อ 201,000321,600251,250 รพ. แก่งกระจาน 673,350452,250643,200572,850 รวม 574 28,70 02,540 127,0 001,857 92,85 07,151 357,5 50 * หมายเหตุ จำนวนตัวเลขของไตรมาส 1-2 เนื่องจากทาง สปสช. ไม่ได้แยกจำนวนตัวเลขมาให้ จึงยกมารวมกับไตรมาส 2

4 สรุปยอดผู้ใช้บริการแพทย์ แผนไทย ปี 2552 สรุปยอดการให้บริการนวดไทยในสถานบริการสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี ชื่อสถานบริการ ผู้มาใช้บริการแพทย์เแผนไทย รวม 1/522/523/524/52 โรงพยาบาลพระจอมเกล้า 2,6161,3102,2846,210 โรงพยาบาลบ้านแหลม 126208194188716 โรงพยาบาลชะอำ 1313469117 โรงพยาบาลท่ายาง 3593455616661,931 โรงพยาบาลเขาย้อย 768691116369 โรงพยาบาลบ้านลาด 6285301,3673,7136,238 โรงพยาบาลหนองหญ้าปล้อง 1266058145 โรงพยาบาลแก่งกระจาน 67456457233 รวม 1,2703,8573,6817,15115,959

5 สรุปงบประมาณบริการแพทย์ แผนไทย ปี 2552 สรุปยอดงบประมาณการโอนเงินการให้บริการนวดไทยในสถานบริการสาธารณสุข จังหวัดเพชรบุรี ชื่อสถานบริการ งบประมาณแพทย์เแผนไทย รวม 1/522/523/524/52 โรงพยาบาลพระจอมเกล้า 130,80065,500114,200310,500 โรงพยาบาลบ้านแหลม 6,30010,4009,7009,40035,800 โรงพยาบาลชะอำ 6507001,7003,4506,500 โรงพยาบาลท่ายาง 17,95017,25028,05033,30096,550 โรงพยาบาลเขาย้อย 3,8004,3004,5505,80018,450 โรงพยาบาลบ้านลาด 31,40026,50068,350185,650311,900 โรงพยาบาลหนองหญ้าปล้อง 63,50062,0503,0002,900131,450 โรงพยาบาลแก่งกระจาน 3,3502,2504,5502,85013,000 รวม 126,950254,250185,400357,550924,150


ดาวน์โหลด ppt การให้บริการนวดไทย ในสถานบริการสาธารณสุขจังหวัด เพชรบุรี ปีงบประมาณ 2552 งานแพทย์ แผนไทย จัดทำโดย จัดทำโดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรีกลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google